Укр Рус
< Закони України

Про дипломатичну службу


Скачать бесплатно Закон України Про дипломатичну службу від 20.09.2001 № 2728-III

Закон України Про дипломатичну службу від 20.09.2001 № 2728-III ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 14.12.2017

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів Стаття 2. Правове регулювання дипломатичної служби Стаття 3. Основні принципи дипломатичної служби Стаття 4. Основні завдання дипломатичної служби Стаття 5. Основні функції дипломатичної служби Стаття 6. Система органів дипломатичної служби Стаття 7. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення дипломатичної служби Стаття 8. Зв'язок, архів дипломатичної служби

Розділ II
КАДРОВИЙ СКЛАД ДИПЛОМАТИЧНОЇ СЛУЖБИ. ПРИЗНАЧЕННЯ НА ДИПЛОМАТИЧНІ ПОСАДИ

Стаття 9. Вимоги та порядок прийняття на дипломатичну службу Стаття 10. Присяга при прийнятті на дипломатичну службу Стаття 11. Строк випробування та стажування при прийнятті на дипломатичну службу Стаття 12. Кадри дипломатичної служби Стаття 13. Призначення на дипломатичні посади та звільнення з них

Статтю 14 виключено на підставі Закону № 889-VIII від 10.12.2015

Стаття 15. Обслуговуючий персонал дипломатичної служби

Розділ III. ДИПЛОМАТИЧНІ РАНГИ

Стаття 16. Перелік дипломатичних рангів Стаття 17. Порядок присвоєння та позбавлення дипломатичних рангів Стаття 18. Строки перебування у дипломатичних рангах Стаття 19. Ранги адміністративно-технічних працівників

Розділ IV
ПРОХОДЖЕННЯ ДИПЛОМАТИЧНОЇ СЛУЖБИ. СЛУЖБОВА КАР'ЄРА

Стаття 20. Загальний порядок проходження дипломатичної служби та ротація дипломатичних працівників Стаття 21. Довготермінове відрядження Стаття 22. Дострокове відкликання працівників дипломатичної служби Стаття 23. Особливості роботи працівників дипломатичної служби у секретаріатах міжнародних організацій Стаття 24. Проходження дипломатичної служби працівниками інших органів державної влади Стаття 25. Навчання і підвищення кваліфікації, наукова та викладацька діяльність працівників дипломатичної служби Стаття 26. Дипломатична академія України при Міністерстві закордонних справ України Стаття 27. Стажування працівників дипломатичної служби Стаття 28. Відсторонення від виконання повноважень за посадою

Розділ V
ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРАЦІВНИКІВ ДИПЛОМАТИЧНОЇ СЛУЖБИ

Стаття 29. Основні права працівників дипломатичної служби Стаття 30. Основні обов'язки працівників дипломатичної служби Стаття 31. Обмеження, пов'язані з перебуванням на дипломатичній службі Стаття 31-1. Врегулювання конфлікту інтересів Стаття 32. Декларування майнового стану, доходів, витрат і зобов'язань фінансового характеру працівників дипломатичної служби Стаття 33. Заохочення за сумлінну працю Стаття 34. Дисциплінарна відповідальність працівників дипломатичної служби

Розділ VI
МАТЕРІАЛЬНЕ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ДИПЛОМАТИЧНОЇ СЛУЖБИ

Стаття 35. Оплата праці Стаття 36. Щорічні та додаткові відпустки працівникам дипломатичної служби Стаття 37. Соціально-побутове забезпечення та гарантії, що надаються працівникам дипломатичної служби та членам їх сімей Стаття 38. Забезпечення дипломатичних працівників предметами представницької екіпіровки Стаття 39. Компенсаційні виплати в разі загибелі (смерті) або заподіяння шкоди здоров'ю працівника дипломатичної служби Стаття 40. Пенсійне забезпечення працівників дипломатичної служби

Розділ VII
ПРИПИНЕННЯ ДИПЛОМАТИЧНОЇ СЛУЖБИ

Стаття 41. Підстави припинення дипломатичної служби Стаття 42. Граничний вік перебування на дипломатичній службі Стаття 43. Відставка дипломатичних працівників Стаття 44. Оскарження рішень про припинення дипломатичної служби

Розділ VIII
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО ДИПЛОМАТИЧНУ СЛУЖБУ

Стаття 45. Відповідальність за порушення законодавства України про дипломатичну службу Прикінцеві положення

Інші нормативні акти

Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії Про екстрену медичну допомогу Про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків Про державну підтримку ЗМІ Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів