Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Про нафту і газ


Скачать бесплатно Закон України Про нафту і газ від 12.07.2001 № 2665-III

Закон України Про нафту і газ від 12.07.2001 № 2665-III ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 08.02.2018
Стаття 1. Визначення термінів  Стаття 2. Сфера дії Закону  Стаття 3. Законодавство про нафту і газ  Стаття 4. Особливості регулювання відносин у нафтогазовій галузі  Стаття 4-1. Особливості регулювання відносин у нафтогазовій галузі підприємств, частка держави у статутному капіталі яких 50 відсотків та більше, господарських товариств, 50 відсотків та більше акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах інших господарських товариств, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій  Стаття 5. Принципи державної політики в нафтогазовій галузі  Стаття 6. Державне управління в нафтогазовій галузі  Стаття 7. Державне регулювання діяльності в нафтогазовій галузі  Стаття 8. Антимонопольні обмеження в нафтогазовій галузі  Стаття 9. Повноваження органів місцевого самоврядування  Стаття 10. Право власності на нафту і газ  Стаття 11. Спеціальні дозволи на користування нафтогазоносними надрами  Стаття 12. Принципи надання спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами  Стаття 13. Види спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами  Стаття 14. Порядок надання спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами  Стаття 17. Строк дії спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами  Стаття 18. Надання земельних ділянок для потреб нафтогазової галузі  Стаття 19. Вимоги до ділянок, на які надаються спеціальні дозволи на користування нафтогазоносними надрами  Стаття 20. Основні права та обов'язки користувачів нафтогазоносними надрами Стаття 21. Надання спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами для створення та використання підземних сховищ нафти, газу та продуктів їх переробки  Стаття 22. Особливості надання спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами в межах територіальних вод та виключної (морської) економічної зони України  Стаття 23. Спільне використання нафтогазоносних надр у нафтогазовій галузі  Стаття 24. Відмова у наданні спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами  Стаття 25. Визнання спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами недійсним  Стаття 26. Зупинення дії спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами  Стаття 27. Анулювання спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами  Стаття 28. Угода про умови користування нафтогазоносними надрами  Стаття 29. Державний контроль і нагляд за дотриманням правил і нормативів користування нафтогазоносними надрами і умов спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами та угоди про умови користування нафтогазоносними надрами  Стаття 30. Проведення геологорозвідувальних робіт на ділянках, де здійснюється видобування нафти і газу  Стаття 31. Державна реєстрація та облік геологорозвідувальних робіт  Стаття 32. Звітність про геологічне вивчення нафтогазоносних надр  Стаття 33. Володіння і розпорядження геологічною інформацією щодо нафтогазоносності надр  Стаття 34. Фінансування геологічного вивчення нафтогазоносних надр  Стаття 35. Дослідно-промислова розробка родовищ нафти і газу  Стаття 36. Введення родовищ нафти і газу у промислову розробку  Стаття 37. Основні вимоги до промислової розробки родовищ нафти і газу  Стаття 38. Виведення родовищ нафти і газу з промислової розробки  Стаття 39. Страхування при промисловій розробці родовищ нафти і газу  Стаття 40. Право власності на підземні сховища  Стаття 41. Порядок спорудження та експлуатація підземних сховищ нафти, газу і продуктів їх переробки  Стаття 42. Введення в експлуатацію і виведення з експлуатації магістральних трубопроводів  Стаття 43. Відносини між підприємствами магістрального трубопровідного транспорту, перевалювальними комплексами нафти, газу та продуктів їх переробки і відправниками  Стаття 44. Єдина газотранспортна система України  Стаття 45. Охорона довкілля у процесі користування нафтогазоносними надрами  Стаття 46. Ліквідація аварійних викидів газу, нафти чи пластової води із свердловин  Стаття 47. Охоронні та санітарно-захисні зони об'єктів нафтогазової галузі  Стаття 48. Охорона об'єктів нафтогазової галузі  Стаття 49. Спільна діяльність з користування нафтогазоносними надрами  Стаття 50. Особливості умов праці у нафтогазовій галузі  Стаття 51. Відповідальність за порушення законодавства, що регулює діяльність у нафтогазовій сфері  Стаття 52. Міжнародне співробітництво  Прикінцеві положення

Інші нормативні акти

Про правовий режим майна у Збройних Силах України Про основи містобудування Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань Про благодійництво та благодійні організації Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей