Укр Рус

Про освіту


Скачать бесплатно Закон України Про освіту від 23.05.1991 № 1060-XII

Закон України Про освіту від 23.05.1991 № 1060-XII ЗмістРозділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Законодавство України про освіту Стаття 2. Завдання законодавства України про освіту Стаття 3. Право громадян України на освіту Стаття 4. Державна політика в галузі освіти Стаття 5. Державний нагляд (контроль) за діяльністю навчальних закладів Стаття 6. Основні принципи освіти Стаття 7. Мова освіти Стаття 8. Навчально-виховний процес і громадсько-політична діяльність у навчальних закладах Стаття 9. Навчальні заклади і церква (релігійні організації) Стаття 10. Управління освітою Стаття 11. Органи управління освітою Стаття 12. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти, центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади Стаття 13. {Статтю 13 виключено на підставі Закону № 5460-VI від 16.10.2012} Стаття 14. Повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в галузі освіти Стаття 15. Державні стандарти освіти Стаття 16. Органи громадського самоврядування в освіті Стаття 17. Самоврядування навчальних закладів Стаття 18. Умови створення навчальних закладів Стаття 19. Наукове і методичне забезпечення освіти Стаття 20. Керівник навчального закладу Стаття 21. Психологічна служба в системі освіти Стаття 22. Соціально-педагогічний патронаж у системі освіти Стаття 23. Участь діячів науки, культури та представників інших сфер діяльності у навчально-виховній роботі Стаття 23-1. Забезпечення реалізації права на освіту осіб з особливими освітніми потребами Стаття 24. Організація медичного обслуговування у системі освіти Стаття 25. Організація харчування в навчальних закладах Стаття 26. Забезпечення безпечних і нешкідливих умов навчання, праці та виховання Стаття 27. Документи про освіту Стаття 27-1. Національна рамка кваліфікацій

Розділ II
СИСТЕМА ОСВІТИ

Стаття 28. Поняття системи освіти Стаття 29. Структура освіти Стаття 30. Освітні, освітньо-кваліфікаційні рівні та ступені Стаття 31. Наукові ступені Стаття 32. Вчені звання Стаття 33. Дошкільна освіта Стаття 34. Дошкільні навчальні заклади Стаття 35. Загальна середня освіта Стаття 36. Середні навчальні заклади Стаття 37. Навчальні заклади для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації Стаття 38. Позашкільна освіта Стаття 39. Позашкільні навчальні заклади Стаття 40. Професійно-технічна освіта Стаття 41. Професійно-технічні навчальні заклади Стаття 42. Вища освіта Стаття 43. Вищі навчальні заклади Стаття 44. Напрями діяльності вищого навчального закладу Стаття 45. Наукова діяльність у системі вищої освіти Стаття 46. Автономія вищого навчального закладу Стаття 47. Післядипломна освіта Стаття 48. Заклади післядипломної освіти Стаття 49. Самоосвіта громадян

Розділ III
УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Стаття 50. Учасники навчально-виховного процесу Стаття 51. Права вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів, стажистів, клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів Стаття 52. Обов'язки вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів, стажистів, клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів Стаття 53. Додаткові види соціального і матеріального забезпечення вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів, стажистів, клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів Стаття 54. Кадрове забезпечення сфери освіти Стаття 55. Права педагогічних та науково-педагогічних працівників Стаття 56. Обов'язки педагогічних та науково-педагогічних працівників Стаття 57. Гарантії держави педагогічним, науково-педагогічним працівникам та іншим категоріям працівників навчальних закладів Стаття 58. Заохочення педагогічних та науково-педагогічних працівників Стаття 59. Відповідальність батьків за розвиток дитини Стаття 60. Права батьків

Розділ IV
ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ, МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Стаття 61. Фінансово-господарська діяльність навчальних закладів та установ, організацій, підприємств системи освіти Стаття 62. Фінансування наукових досліджень Стаття 63. Матеріально-технічна база навчальних закладів та установ, організацій, підприємств системи освіти

Розділ V
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Стаття 64. Міжнародне співробітництво у державній системі освіти

Розділ VI
МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ

Стаття 65. Міжнародні договори

Розділ VII
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОСВІТУ

Стаття 66. Відповідальність за порушення законодавства про освіту Прикінцеві положення

Інші нормативні акти

Про технічні регламенти та оцінку відповідності Про формування конкурентних засад у процесі приватизації акцій (часток, паїв), що належать державі у майні юридичних осіб Про особливості здійснення правочинів з державним, гарантованим державою боргом та місцевим боргом Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність