Укр Рус

Про питну воду та питне водопостачання
Стаття 11. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства, інших державних органів у сфері питної води та питного водопостачанняСт. 11 ЗУ Про питну воду та питне водопостачання від 10.01.2002 № 2918-III{ Назва статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3610-VI від 07.07.2011 }

Центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства є спеціально уповноваженим органом, який здійснює державне управління у сфері питної води та питного водопостачання, до повноважень якого належать:

забезпечення проведення єдиної технічної, соціально-економічної політики та наукових досліджень у цій сфері;

встановлення порядку ведення та забезпечення моніторингу якості питної води і технічного стану об'єктів централізованого питного водопостачання;

організація здійснення заходів щодо захисту та охорони об'єктів централізованого питного водопостачання;

координація діяльності органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності у цій сфері;

складання протоколів про адміністративні правопорушення, прийняття рішень про накладення штрафів, а так само застосування інших санкцій до підприємств питного водопостачання у разі порушення ними законодавства у сфері питної води та питного водопостачання;

підготовка і оприлюднення в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, Національної доповіді про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні, забезпечення заінтересованих органів державної влади, громадських організацій, підприємств, установ, організацій та громадян інформацією про випадки і причини забруднення питної води, порядок розрахунку тарифів на послуги централізованого водопостачання і водовідведення;

здійснення контролю за виконанням встановлених у цій сфері правил і норм;

{ Абзац дев'ятий частини першої статті 11 виключено на підставі Закону N 2479-VI від 09.07.2010 }

вирішення інших питань у сфері питної води та питного водопостачання відповідно до законів України.

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади беруть участь у розробленні та реалізації державної політики у сфері питної води та питного водопостачання в межах своїх повноважень, визначених законами України.

Органом державного регулювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення є національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг.


Стаття 1 ...9 10 11 12 13 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про питну воду та питне водопостачання від 10.01.2002 № 2918-III