Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Про систему гарантування вкладів фізичних осіб


Скачать бесплатно Закон України Про систему гарантування вкладів фізичних осіб від 23.02.2012 № 4452-VI

Закон України Про систему гарантування вкладів фізичних осіб від 23.02.2012 № 4452-VI ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 18.02.2018
Стаття 1. Предмет та мета Закону Стаття 2. Визначення термінів Стаття 3. Правовий статус Фонду Стаття 4. Функції Фонду Стаття 5. Підзвітність Фонду Стаття 6. Нормативно-правові акти Фонду Стаття 7. Звітність Фонду Стаття 8. Склад та порядок формування адміністративної ради Фонду Стаття 9. Повноваження адміністративної ради Фонду та голови адміністративної ради Фонду Стаття 10. Порядок роботи адміністративної ради Фонду Стаття 11. Виконавча дирекція Фонду Стаття 12. Повноваження виконавчої дирекції Фонду Стаття 13. Призначення на посаду та звільнення з посади директора - розпорядника Фонду Стаття 14. Повноваження директора - розпорядника Фонду Стаття 15. Внутрішній аудит Стаття 16. Працівники Фонду Стаття 17. Учасники Фонду Стаття 18. Інформація для вкладників Стаття 19. Джерела формування коштів Фонду Стаття 20. Розпорядження коштами Фонду Стаття 21. Початковий збір до Фонду Стаття 22. Регулярний збір до Фонду Стаття 23. Спеціальний збір до Фонду Стаття 24. Пеня за несплату та несвоєчасну сплату зборів до Фонду, штрафи за адміністративні порушення Стаття 25. Кредитування Фонду та внесення державою коштів на безповоротній основі Стаття 26. Гарантії за вкладом Стаття 27. Порядок визначення вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами Стаття 28. Розрахунки з вкладниками Стаття 29. Набуття Фондом права кредитора банку Стаття 30. Регулювання Фондом діяльності банків Стаття 31. Звітність банків перед Фондом Стаття 32. Перевірки банків Стаття 33. Адміністративно-господарські санкції щодо банків за порушення законодавства про гарантування вкладів фізичних осіб Стаття 34. Запровадження тимчасової адміністрації Стаття 35. Вимоги до уповноваженої особи Фонду Стаття 36. Наслідки запровадження тимчасової адміністрації Стаття 37. Повноваження уповноваженої особи Фонду Стаття 38. Заходи щодо забезпечення збереження активів банку, запобігання втрати майна та збитків банку Стаття 39. План врегулювання Стаття 39-1. Особливості проведення Фондом відкритого конкурсу з метою виведення неплатоспроможного банку з ринку Стаття 40. Особливості передачі активів і зобов’язань неплатоспроможного банку Стаття 41. Особливості продажу неплатоспроможного банку Стаття 41-1. Особливості виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави Стаття 42. Особливості утворення та продажу перехідного банку Стаття 42-1. Особливості відчуження зобов’язань неплатоспроможного банку, що гарантуються Фондом, з виплатою премії приймаючим банком Стаття 43. Фінансова підтримка з боку Фонду Стаття 44. Ліквідація банку і призначення уповноваженої особи Фонду Стаття 45. Оголошення про ліквідацію банку Стаття 46. Наслідки початку процедури ліквідації банку Стаття 47. Організація роботи уповноваженої особи Фонду Стаття 48. Повноваження Фонду під час здійснення ліквідації банку Стаття 49. Заходи з підготовки задоволення вимог кредиторів Стаття 50. Формування ліквідаційної маси банку Стаття 51. Продаж майна банку, що ліквідується Стаття 52. Черговість та порядок задоволення вимог до банку, оплата витрат та здійснення платежів Стаття 52-1. Збереження документів Стаття 52-2. Спеціалізована установа Стаття 53. Завершення ліквідації банку Стаття 54. Оскарження рішень Стаття 55. Співпраця та координація діяльності між Фондом та Національним банком України Стаття 56. Надання інформації для Фонду Стаття 57. Надання інформації для Національного банку України та інших державних органів Стаття 58. Безспірне списання своєчасно не сплачених сум зборів до Фонду Прикінцеві та перехідні положення

Інші нормативні акти

Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб Про гастрольні заходи в Україні Про організацію та проведення Євро-2012 в Україні Про торгово-промислові палати в Україні Про військово-цивільні адміністрації