Укр Рус

Про угоди про розподіл продукції
Стаття 7. Проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл продукціїСт. 7 ЗУ Про угоди про розподіл продукції вiд 14.09.1999 № 1039-XIV1. Рішення про проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції приймається Кабінетом Міністрів України із зазначенням:

строку і порядку проведення конкурсу;

ділянки надр , щодо якої оголошується конкурс на укладення угоди про розподіл продукції , включаючи географічні координати району робіт, а також обмеження щодо глибини користування надрами; { Абзац третій частини першої статті 7 в редакції Закону N 2562-VI від 23.09.2010 }

умов конкурсу із зазначенням:

переліку та строку проведення робіт на об'єкті конкурсу;

мінімального розміру інвестицій;

основних критеріїв розподілу продукції;

особливостей умов угоди про розподіл продукції з боку держави;

оптимальних економічних, технологічних, природоохоронних або інших показників щодо раціонального використання надр;

усіх істотних вимог держави щодо умов та виконання робіт, передбачених угодою про розподіл продукції;

строку подання заяв на участь у конкурсі;

розміру плати за участь у конкурсі;

переліку конкурсної документації, що підлягає розробці Міжвідомчою комісією, та порядку її надання учасникам конкурсу.

В окремих випадках умови конкурсу можуть передбачати вимоги щодо реалізації виключно на території України виробленої і набутої у власність інвестором продукції.

{ Абзац п'ятнадцятий частини першої статті 7 виключено на підставі Закону N 3553-VI від 17.06.2011 }

2. Оголошення про проведення конкурсу, крім вимог, визначених частиною першою цієї статті, має містити:

рішення Кабінету Міністрів України, на підставі якого проводиться конкурс;

адресу, за якою подаються заявки на участь у конкурсі;

вичерпний перелік матеріалів та відомостей, що мають подавати інвестори;

реквізити банківського рахунку для перерахування плати за участь у конкурсі.

3. Протягом двох місяців з дня прийняття рішення про проведення конкурсу Міжвідомча комісія розробляє та затверджує конкурсну документацію, публікує оголошення про проведення конкурсу в офіційних друкованих виданнях України та іноземних засобах масової інформації, здійснює інші функції щодо організації проведення конкурсу в межах своєї компетенції, визначеної Кабінетом Міністрів України.

4. Строк між публікацією оголошення про проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції та граничним строком подання заявки на участь у конкурсі не повинен бути меншим ніж один місяць.

{ Частина четверта статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3553-VI від 17.06.2011 }

5. За участь у конкурсі на укладення угоди про розподіл продукції інвесторами вноситься плата, розмір та порядок внесення якої визначаються Кабінетом Міністрів України.

6. Строк проведення конкурсу не повинен перевищувати трьох місяців від дати закінчення граничного строку подання конкурсних заяв.

7. Заява інвестора на участь у конкурсі повинна відповідати умовам конкурсу та містити:

відомості про інвестора або інвесторів , підтверджені документально; { Абзац другий частини сьомої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2562-VI від 23.09.2010 }

коротку інформацію про досвід роботи в галузі використання надр, а також відомості про технічні і фінансові можливості для виконання робіт та про технології, що будуть застосовані при користуванні надрами, підтверджені документально;

програму робіт на ділянці надр, у тому числі по виконанню основних умов конкурсу, із зазначенням заходів, направлених на охорону надр і довкілля, а також із зазначенням строків початку та закінчення робіт;

розміри та види інвестування;

додаткові пропозиції щодо виконання умов конкурсу;

інші матеріали та відомості, визначені умовами конкурсу.

8. Усі своєчасно подані заяви інвесторів Міжвідомча комісія реєструє в день їх надходження в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

9. Розгляд і оцінка зареєстрованих заяв і доданих до них матеріалів здійснюються Міжвідомчою комісією за критеріями, визначеними цією статтею.

За результатами розгляду та оцінки поданих матеріалів Міжвідомча комісія готує і подає Кабінету Міністрів України висновки та пропозиції щодо визначення переможця конкурсу.

10. Переможець конкурсу визначається Кабінетом Міністрів України протягом строку, передбаченого пунктом 6 цієї статті, з урахуванням пропозицій Міжвідомчої комісії.

При визначенні переможця конкурсу інвестору, який виконав умови конкурсу, перевага надається за такими основними критеріями: { Абзац другий частини десятої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2562-VI від 23.09.2010 }

програма робіт на ділянці надр забезпечує найбільш раціональні умови використання природних ресурсів;

технологічні рішення ведення робіт є найефективнішими;

забезпечуються оптимальні заходи з охорони довкілля;

умови інвестування є більш привабливими;

достатні фінансова забезпеченість та міжнародний досвід інвестора для виконання програми робіт та інвестування, детально викладеній в умовах конкурсу чи конкурсній документації.

11. Результати конкурсу підлягають опублікуванню в офіційних друкованих виданнях України та доводяться до відома кожного учасника конкурсу.

12. З переможцем конкурсу не пізніше ніж через дванадцять місяців з дня опублікування результатів конкурсу укладається угода про розподіл продукції в порядку і на умовах, визначених цим Законом, та з урахуванням умов конкурсу та конкурсної заявки переможця. За письмовим зверненням інвестора цей строк може бути продовжено на шість місяців.

{ Частина дванадцята статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3553-VI від 17.06.2011 }

Стаття 1 ...5 6 7 8 9 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про угоди про розподіл продукції вiд 14.09.1999 № 1039-XIV