Укр Рус

Про відходи
Стаття 18. Компетенція Кабінету Міністрів України у сфері поводження з відходамиСт. 18 ЗУ Про відходи від 05.03.1998 № 187/98-ВРДо компетенції Кабінету Міністрів України у сфері поводження з відходами належить:

а) реалізація державної політики у сфері поводження з відходами;

б) забезпечення розроблення і виконання загальнодержавних і міждержавних програм поводження з відходами і запровадження маловідходних, енергозберігаючих та ресурсозберігаючих технологій; від 07.03.2002 )

в) забезпечення організаційно-економічних засад у сфері поводження з відходами, впровадження маловідходних, безвідходних технологій, стимулювання роздільного збирання та утилізації відходів; від 07.03.2002 )

г) координація роботи міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади у сфері поводження з відходами;

д) затвердження порядку надання дозволів та встановлення умов збирання відходів;

е) затвердження переліку небезпечних відходів;

є) затвердження переліку відходів, транскордонне перевезення і видалення яких підлягає державному регулюванню, та організація контролю за їх перевезенням і видаленням;

ж) затвердження переліку окремих видів відходів як вторинної сировини; від 07.03.2002 )

з) затвердження переліку операцій, пов'язаних з утилізацією та видаленням відходів;

и) забезпечення створення в Україні об'єктів для захоронення небезпечних відходів, що не підлягають знешкодженню та утилізації;

і) визначення порядку обліку утворення, утилізації та видалення відходів;

ї) організація підготовки фахівців у сфері поводження з відходами;

й) забезпечення участі України у міжнародному співробітництві у сфері поводження з відходами;

к) встановлення квот на ввезення в Україну для утилізації відходів як вторинної сировини; від 07.03.2002 )

л) встановлення порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів; від 07.03.2002 )

м) визначення органу ліцензування таких видів господарської діяльності:

операції у сфері поводження з небезпечними відходами;

збирання і заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини;

від 07.03.2002 )

н) встановлення порядку надання письмової згоди на транскордонне перевезення небезпечних відходів; { Частину першу статті 18 доповнено пунктом "н" згідно із Законом N 3073-III від 07.03.2002; із змінами, внесеними згідно із Законом N 1825-VI від 21.01.2010 }

о) встановлення порядку ввезення, вивезення і транзиту через територію України окремих видів відходів. від 07.03.2002 )

Кабінет Міністрів України може здійснювати й інші повноваження у сфері поводження з відходами відповідно до законів України.

Стаття 1 ...16 17 18 19 20 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про відходи від 05.03.1998 № 187/98-ВР