Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 18 ЗУ Про відходи від 05.03.1998 № 187/98-ВР


Чинний зі змінами. Перевірено 20.04.2018

Про відходи Стаття 18. Компетенція Кабінету Міністрів України у сфері поводження з відходами

До компетенції Кабінету Міністрів України у сфері поводження з відходами належить:

а) реалізація державної політики у сфері поводження з відходами;

б) забезпечення розроблення і виконання загальнодержавних і міждержавних програм поводження з відходами і запровадження маловідходних, енергозберігаючих та ресурсозберігаючих технологій; { Пункт "б" частини першої статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3073-III від 07.03.2002 }

в) забезпечення організаційно-економічних засад у сфері поводження з відходами, впровадження маловідходних, безвідходних технологій, стимулювання роздільного збирання та утилізації відходів;
{ Пункт "в" частини першої статті 18 в редакції Закону N 3073-III від 07.03.2002 }

г) координація роботи міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади у сфері поводження з відходами;

д) затвердження порядку надання дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами;
{ Пункт "д" частини першої статті 18 в редакції Закону N 1193-VII від 09.04.2014 }

е) затвердження переліку небезпечних відходів;

є) затвердження переліку відходів, транскордонне перевезення і видалення яких підлягає державному регулюванню, та організація контролю за їх перевезенням і видаленням;

{ Пункт "ж" частини першої статті 18 виключено на підставі Закону N 1193-VII від 09.04.2014 }

з) затвердження переліку операцій, пов'язаних з утилізацією та видаленням відходів;

и) забезпечення створення в Україні об'єктів для захоронення небезпечних відходів, що не підлягають знешкодженню та утилізації;

і) визначення порядку обліку утворення, утилізації та видалення відходів;

ї) організація підготовки фахівців у сфері поводження з відходами;

й) забезпечення участі України у міжнародному співробітництві у сфері поводження з відходами;

к) встановлення квот на ввезення в Україну для утилізації відходів як вторинної сировини;
{ Частину першу статті 18 доповнено пунктом "к" згідно із Законом N 3073-III від 07.03.2002 }

{ Пункт "л" частини першої статті 18 виключено на підставі Закону N 1193-VII від 09.04.2014 }

м) визначення органу ліцензування операцій у сфері поводження з небезпечними відходами;
{ Частину першу статті 18 доповнено пунктом "м" згідно із Законом N 3073-III від 07.03.2002; в редакції Закону N 1193-VII від 09.04.2014 }

н) встановлення порядку надання письмової згоди (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів; { Частину першу статті 18 доповнено пунктом "н" згідно із Законом N 3073-III від 07.03.2002; із змінами, внесеними згідно із Законом N 1825-VI від 21.01.2010 }

о) встановлення порядку ввезення, вивезення і транзиту через територію України окремих видів відходів;
{ Частину першу статті 18 доповнено пунктом "о" згідно із Законом N 3073-III від 07.03.2002 }

п) затвердження вимог до систем поводження з відходами;
{ Частину першу статті 18 доповнено пунктом "п" згідно із Законом N 5179-VI від 06.07.2012 }

р) затвердження форми декларації про відходи та порядку її подання.
{ Частину першу статті 18 доповнено пунктом "р" згідно із Законом N 1193-VII від 09.04.2014 }

Кабінет Міністрів України може здійснювати й інші повноваження у сфері поводження з відходами відповідно до законів України.

Стаття 1 ...16 17 18 19 20 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті