Укр Рус

Про захист прав споживачів
Стаття 4. Права та обов'язки споживачівСт. 4 ЗУ Про захист прав споживачів вiд 12.05.1991 № 1023-XII1. Споживачі під час придбання, замовлення або використання продукції, яка реалізується на території України, для задоволення своїх особистих потреб мають право на:

1) захист своїх прав державою;

2) належну якість продукції та обслуговування;

3) безпеку продукції;

4) необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про продукцію, її кількість, якість, асортимент, а також про її виробника ;

5) відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої внаслідок недоліків продукції , відповідно до закону;

{ Пункт 5 частини першої статті 4 в редакції Закону N 3390-VI від 19.05.2011 }

6) звернення до суду та інших уповноважених органів державної влади за захистом порушених прав;

7) об'єднання в громадські організації споживачів .

2. Споживачі також мають інші права, встановлені законодавством про захист прав споживачів.

3. Споживачі зобов'язані:

1) перед початком експлуатації товару уважно ознайомитися з правилами експлуатації, викладеними в наданій виробником документації на товар;

2) в разі необхідності роз'яснення умов та правил використання товару - до початку використання товару звернутися за роз'ясненнями до продавця або до іншої вказаної в експлуатаційній документації особи, що виконує їх функції;

3) користуватися товаром згідно з його цільовим призначенням та дотримуватися умов , встановлених виробником товару в експлуатаційній документації;

4) з метою запобігання негативним для споживача наслідкам використання товару - застосовувати передбачені виробником в товарі засоби безпеки з дотриманням передбачених експлуатаційною документацією спеціальних правил, а в разі відсутності таких правил в документації - дотримуватися звичайних розумних заходів безпеки, встановлених для товарів такого роду.

Стаття 1 2 3 4 5 6 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про захист прав споживачів вiд 12.05.1991 № 1023-XII 

Рекомендовані сторінки

Про захист прав споживачів Стаття 5. Захист прав споживачів Про захист прав споживачів Стаття 6. Право споживача на належну якість продукції Про захист прав споживачів Стаття 21. Порушення прав споживачів Про захист прав споживачів Стаття 8. Права споживача у разі придбання ним товару неналежної якості Про захист прав споживачів Стаття 1. Визначення термінівДодати коментар до ст.4 ЗУ Про захист прав споживачів вiд 12.05.1991 № 1023-XII