Укр Рус
< Про захист прав споживачів

Про захист прав споживачів
Стаття 4. Права та обов'язки споживачівСт. 4 ЗУ Про захист прав споживачів вiд 12.05.1991 № 1023-XII


Чинний зі змінами. Перевірено 08.12.2017


1. Споживачі під час придбання, замовлення або використання продукції, яка реалізується на території України, для задоволення своїх особистих потреб мають право на:

1) захист своїх прав державою;

2) належну якість продукції та обслуговування;

3) безпеку продукції;

4) необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про продукцію, її кількість, якість, асортимент, а також про її виробника ;

5) відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої внаслідок недоліків продукції , відповідно до закону;

{ Пункт 5 частини першої статті 4 в редакції Закону N 3390-VI від 19.05.2011 }

6) звернення до суду та інших уповноважених державних органів за захистом порушених прав;

7) об'єднання в громадські організації споживачів .

2. Споживачі також мають інші права, встановлені законодавством про захист прав споживачів.

3. Споживачі зобов'язані:

1) перед початком експлуатації товару уважно ознайомитися з правилами експлуатації, викладеними в наданій виробником документації на товар;

2) в разі необхідності роз'яснення умов та правил використання товару - до початку використання товару звернутися за роз'ясненнями до продавця або до іншої вказаної в експлуатаційній документації особи, що виконує їх функції;

3) користуватися товаром згідно з його цільовим призначенням та дотримуватися умов , встановлених виробником товару в експлуатаційній документації;

4) з метою запобігання негативним для споживача наслідкам використання товару - застосовувати передбачені виробником в товарі засоби безпеки з дотриманням передбачених експлуатаційною документацією спеціальних правил, а в разі відсутності таких правил в документації - дотримуватися звичайних розумних заходів безпеки, встановлених для товарів такого роду.


Стаття 1 ...2 3 4 5 6 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті