Укр Рус

Про захист прав споживачів


Скачать бесплатно Закон України Про захист прав споживачів вiд 12.05.1991 № 1023-XII

Закон України Про захист прав споживачів вiд 12.05.1991 № 1023-XII ЗмістРозділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів Стаття 2. Законодавство про захист прав споживачів Стаття 3. Міжнародні договори

Розділ II
ПРАВА СПОЖИВАЧІВ ТА ЇХ ЗАХИСТ

Стаття 4. Права та обов'язки споживачів Стаття 5. Захист прав споживачів Стаття 6. Право споживача на належну якість продукції Стаття 7. Гарантійні зобов'язання Стаття 8. Права споживача у разі придбання ним товару неналежної якості Стаття 9. Права споживача при придбанні товару належної якості Стаття 10. Права споживача у разі порушення умов договору про виконання робіт (надання послуг) Стаття 11. Права споживача в разі придбання ним продукції у кредит Стаття 12. Права споживача в разі укладення договору поза торговельними або офісними приміщеннями Стаття 13. Право споживача у разі укладення договору на відстані Стаття 14. Право споживача на безпеку продукції (товарів, наслідки робіт) Стаття 15. Право споживача на інформацію про продукцію Стаття 16. Відповідальність за шкоду, завдану внаслідок недоліків продукції (дефекту в продукції) Стаття 17. Права споживача у сфері торговельного та інших видів обслуговування Стаття 18. Визнання недійсними умов договорів, що обмежують права споживача Стаття 19. Заборона нечесної підприємницької практики Стаття 20. Правила торговельного, побутового та інших видів обслуговування Стаття 21. Порушення прав споживачів Стаття 22. Судовий захист прав споживачів Стаття 23. Відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів

Розділ III
ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ СПОЖИВАЧІВ (ОБ'ЄДНАННЯ СПОЖИВАЧІВ)

Стаття 24. Громадські організації споживачів (об'єднання споживачів) Стаття 25. Права громадських організацій споживачів (об'єднань споживачів)

Розділ IV
ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ВЛАДИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

Стаття 26. Повноваження спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів, його територіальних органів та органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері захисту прав споживачів Стаття 27. Повноваження інших органів виконавчої влади щодо захисту прав споживачів Стаття 28. Повноваження органів місцевого самоврядування щодо захисту прав споживачів Стаття 29. Обов'язки і відповідальність службових осіб органів виконавчої влади, які здійснюють захист прав споживачів Стаття 30. Розгляд скарг на рішення органів виконавчої влади, що здійснюють захист прав споживачів, їх службових осіб, а також на дії таких осіб Стаття 31. Відносини органів виконавчої влади, що здійснюють захист прав споживачів, з правоохоронними органами Стаття 32. Правовий захист службових осіб спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів та його територіальних органів Прикінцеві положення

Статтю 11 доповнено частиною дванадцятою згідно із Законом N 3795-VI від 22.09.2011

Статтю 11 доповнено частиною тринадцятою згідно із Законом N 3795-VI від 22.09.2011


Інші нормативні акти

Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, та визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб Про погашення заборгованості державних підприємств вугільної галузі із сплати страхових внесків та штрафних санкцій (пені) до Фонду соціального страхування України Про оренду землі Про державну таємницю