Укр   Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Рахунок 09. Амортизаційні відрахування

На цьому рахунку ведеться облік нарахування та використання амортізаційних відрахувань.

Збільшення залишку на рахунку 09 "Амортизаційні відрахування" (надходження) відбувається на суму нарахованої амортизації необоротних активів.

Зменшення залишку на рахунку 09 відображається на суму використаної амортизації на капітальні інвестиції, на погашення отриманих на капітальні інвестиції позик тощо. При визначенні суми використаних амортизаційних відрахувань не враховуються капітальні інвестиції, здійснені за рахунок бюджетних інвестиційних асигнувань, цільових коштів, внесків до статутного (пайового) фонду (капіталу) підприємства тощо.

Аналітичний облік ведеться, зокрема, за такими напрямками використання амортизації на:

  • будівництво об'єктів;
  • придбання (виготовлення) основних засобів;
  • поліпшення (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо) основних засобів;
  • придбання (створення) нематеріальних активів;
  • інші капітальні роботи;
  • погашення отриманих на капітальні інвестиції позик.


Рахунок 09 "Амортизаційні відрахування" має такі субрахунки:


Аналітичний облік основних засобів ведеться щодо кожного об'єкту окремо.


Інші рахунки класу 0


Рахунок 01. Орендовані необоротні активи Рахунок 02. Активи на відповідальному зберіганні Рахунок 03. Контрактні зобов'язання Рахунок 04. Непередбачені активи й зобов'язання Рахунок 05. Гарантії та забезпечення надані Рахунок 06. Гарантії за забезпечення отримані Рахунок 07. Списані активи Рахунок 08. Бланки суворого обліку Рахунок 09. Амортизаційні відрахування