Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Постанова КМУ № 39 від 04.02.2015 Про внесення змін до Порядку протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, окремих категорій громадян, які брали участь в антитерористичній операції та/або забезпеченні її проведення (здійсненні заходів, пов’язаних з попередженням, виявленням і припиненням терористичної діяльності) і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 4 лютого 2015 р. № 39
Київ


Про внесення змін до Порядку протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, окремих категорій громадян, які брали участь в антитерористичній операції та/або забезпеченні її проведення (здійсненні заходів, пов’язаних з попередженням, виявленням і припиненням терористичної діяльності) і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, окремих категорій громадян, які брали участь в антитерористичній операції та/або забезпеченні її проведення (здійсненні заходів, пов’язаних з попередженням, виявленням і припиненням терористичної діяльності) і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 518 (Офіційний вісник України, 2014 p., № 82, ст. 2330), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 лютого 2015 р. № 39


ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, окремих категорій громадян, які брали участь в антитерористичній операції та/або забезпеченні її проведення (здійсненні заходів, пов’язаних з попередженням, виявленням і припиненням терористичної діяльності) і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок

1. У пункті 1:

1) абзаци перший - четвертий замінити абзацами такого змісту:

“1. Цей Порядок визначає механізм безоплатного забезпечення військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, осіб рядового і начальницького складу, військовослужбовців, працівників МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, інших утворених відповідно до законів військових формувань, які внаслідок захворювання, поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції та/або забезпечення її проведення (здійснення заходів, пов’язаних із попередженням, виявленням і припиненням терористичної діяльності), захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок (далі - учасники антитерористичної операції, які втратили функціональні можливості кінцівок), протезуванням та/або ортезуванням виробами підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні (далі - протезування (ортезування), у вигляді надання їм грошової допомоги шляхом безготівкового перерахування коштів:

закордонним підприємствам, установам чи організаціям, в яких буде здійснюватися протезування (ортезування) учасників антитерористичної операції, які втратили функціональні можливості кінцівок (далі - закордонні надавачі спеціалізованої допомоги);

на рахунок учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, для оплати вартості проїзду, проживання та харчування його та супроводжуючої особи (у разі потреби) за кордоном.”.

У зв’язку з цим абзаци п’ятий - дванадцятий вважати відповідно абзацами четвертим - одинадцятим;

2) абзац восьмий викласти в такій редакції:

“Грошова допомога, пов’язана з безоплатним забезпеченням протезування (ортезування) учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, включає оплату витрат на:”;

3) в абзаці дев’ятому слова “за кордоном” замінити словами “закордонним надавачем спеціалізованої допомоги (у тому числі в Україні)”.

2. У пункті 3:

1) абзац одинадцятий виключити;

2) абзаци дванадцятий і тринадцятий викласти в такій редакції:

“розмір грошової допомоги на протезування (ортезування), найменування закордонних надавачів спеціалізованої допомоги окремо за кожною позицією, зазначеною в абзацах дев’ятому і десятому цього пункту, та у розрізі витрат, зазначених у пункті 1 цього Порядку, і дані про необхідність супроводження учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок.

Строк, на який видається виріб підвищеної функціональності, що виготовлений закордонним надавачем спеціалізованої допомоги, не повинен бути меншим за строк, на який видається виріб підвищеної функціональності вітчизняного виробництва.”.

3. У пункті 4 слова “послуг і розміру витрат” замінити словами “спеціалізованої допомоги і розміру грошової допомоги на оплату витрат”.

4. У пункті 5:

1) в абзацах першому і другому слово “допомоги” замінити словами “грошової допомоги”;

2) в абзаці третьому слово “Вартість” замінити словами “Розмір грошової допомоги на”;

3) абзац п’ятий викласти в такій редакції:

“Відповідно до рішення Мінсоцполітики може передбачатися попередня оплата на строк не більше одного місяця для забезпечення протезуванням (ортезуванням) учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, виробами підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні.”;

4) абзац шостий після слів “на рахунок такого учасника” доповнити словами “або закордонному надавачеві спеціалізованої допомоги відповідно до умов договору”.

5. У пункті 11 слова “Комісії,” та “, договору” виключити.

6. У тексті Порядку слово “послуг” замінити словами “спеціалізованої допомоги”.Інші НПА

Наказ Мінприроди №6 від 20.01.2015 Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету України по водному господарству від 03 червня 1997 року № 41 Наказ Мінсоцполітики №14 від 13.01.2015 Про затвердження Порядку проведення експерименту щодо передачі списків на зарахування пенсій в електронному вигляді з використанням технологій Національного банку України Наказ МФУ №2 від 12.01.2015 Про затвердження Змін до Порядку справляння митних платежів при ввезенні на митну територію України товарів громадянами Наказ Мін'юст №131/5 від 31.01.2015 Про внесення змін до Правил роботи архівних установ України Наказ МОН №47 від 26.01.2015 Про особливості формування навчальних планів на 2015/2016 навчальний рік Рішення НКЦПФР №1 від 13.01.2015 Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Рішення ГР при НБУ №7 від 16.12.2014 Щодо запровадження дієвого механізму реструктуризації споживчих кредитів в іноземній валюті Рішення ГР при НБУ №6 від 18.11.2014 Щодо змін до Регламенту Громадської ради при Національному банку України Рішення ГР при НБУ №4 від 16.09.2014 Щодо змін до Регламенту Громадської ради при Національному банку України Постанова Правління ПФУ №1-1 від 13.01.2015 Про затвердження Порядку проведення експерименту щодо передачі списків на зарахування пенсій в електронному вигляді з використанням технологій Національного банку України