Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Наказ МФУ № 25/44 від 24.01.2006 Про затвердження Порядку розрахунково-касового обслуговування через органи Державного казначейства України митних та інших платежів, які вносяться до/або під час митного оформлення

 
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
 
Н А К А З
 
24.01.2006 N 25/44
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 січня 2006 р.
за N 64/11938

 
Про затвердження Порядку розрахунково-касового
обслуговування через органи Державного казначейства
України митних та інших платежів, які вносяться
до/або під час митного оформлення
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів N 425/244 від 22.09.2008 }

 
Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2005 N 1093 "Про переведення митних та інших платежів, які вносяться до/або під час митного оформлення, на розрахунково-касове обслуговування через органи Державного казначейства" Н А К А З У Є М О:
 
1. Затвердити Порядок розрахунково-касового обслуговування через органи Державного казначейства України митних та інших платежів, які вносяться до/або під час митного оформлення, що додається.
 
2. Юридичному департаменту Міністерства фінансів України (Костецька П.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 
3. Управлінню справами Державної митної служби України (Погорєлова Т.В.) забезпечити доведення цього наказу до митних органів.
 
4. Департаменту організації роботи Міністерства та документообігу Міністерства фінансів України (Домославська М.І.) забезпечити доведення цього наказу до структурних підрозділів Міністерства фінансів України та Державного казначейства України.
 
5. Установити, що цей наказ набирає чинності через 5 днів після його офіційного опублікування.
 
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Регурецького В.В., заступника Голови Державної митної служби України Шейка О.П.

 
Міністр фінансів України В.М.Пинзеник
Голова Державної митної
служби України О.Б.Єгоров
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного
казначейства України О.В.Шлапак

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України,
Державної митної
служби України
24.01.2006 N 25/44
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 січня 2006 р.
за N 64/11938

 
ПОРЯДОК
розрахунково-касового обслуговування
через органи Державного казначейства України
митних та інших платежів, які вносяться
до/або під час митного оформлення

 
{ У тексті Порядку абревіатуру "УДК" замінено абревіатурою та словом "ГУДК України" згідно з Наказом Міністерства фінансів N 425/244 від 20.03.2008 }
 
1. Загальні положення
 
1.1. Цей Порядок визначає процедури розрахунково-касового обслуговування через органи Державного казначейства України митних та інших платежів, що вносяться до/або під час митного оформлення, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2005 N 1093 "Про переведення митних та інших платежів, які вносяться до/або під час митного оформлення, на розрахунково-касове обслуговування через органи Державного казначейства".
 
1.2. У цьому Порядку терміни "валютні цінності", "митне оформлення", "митні органи", "товари", "органи стягнення", уживаються в значеннях, наведених у Митному кодексах України.
Інші терміни вживаються в цьому Порядку в таких значеннях:
вільний обіг - вільне розпорядження товарами, пропущеними через митний кордон України, на митній території України або за її межами без митного контролю;
грошова застава - кошти платників (суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, суб'єктів, уповноважених на декларування), громадян, а також юридичних осіб, уповноважених Державною митною службою України виступати гарантом, які внесено ними для забезпечення виконання взятих на себе зобов'язань і сума яких еквівалентна сумі передбачених законодавством податків і зборів (обов'язкових платежів), що сплачуються при митному оформленні товарів у вільний обіг на території України;
доплата - різниця між нарахованими до сплати податками й зборами (обов'язковими платежами) при митному оформленні товарів і фактично сплаченими коштами, унесена готівковим або безготівковим способом;
митні та інші платежі - установлені законодавчими актами податки й збори (обов'язкові платежі), що справляються митним органом під час митного оформлення переміщуваних через митний кордон України товарів; плата за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митного органу або поза робочим часом, установленим для митного органу та інші платежі, що справляються митними органами відповідно до законодавства; { Абзац шостий пункту 1.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1165/1032 від 22.09.2008 }
надміру сплачені митні та інші платежі - сума коштів, що з різних причин унесена понад розмір, установлений законодавством;
передплата - попереднє грошове забезпечення, а саме кошти платника, який за власним рішенням перераховує кошти на визначені відповідно до цього Порядку рахунки для забезпечення сплати митних та інших платежів;
справляння митних та інших платежів - нарахування й прийняття митним органом сум таких платежів згідно із законодавством.
 
2. Порядок відкриття депозитних
рахунків митних органів в органах
Державного казначейства України
 
2.1. Для обліку коштів у національній валюті, що надходять до митних органів для забезпечення виконання платниками обов'язків щодо сплати митних та інших платежів, а також виконання завдань, покладених на митну службу України, в органах Державного казначейства України застосовуються рахунки відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 28.11.2000 N 119 , за балансовим рахунком 3734 "Депозитні рахунки органів стягнення" (далі - депозитний рахунок 3734), призначення якого - "облік руху митних та інших платежів, які сплачуються до/або під час митного оформлення на рахунки органів стягнення".
Кошти, що обліковуються за депозитним рахунком 3734, не належать митним органам.
 
2.2. Для зарахування коштів, що вносяться платниками та громадянами до/або під час митного оформлення товарів, на балансі Головного управління Державного казначейства України (далі - ГУДК України) у місті Києві відкриваються депозитні рахунки 3734 на ім'я митних органів. { Пункт 2.2 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 425/244 від 20.03.2008 }
 
2.3. Відкриття депозитних рахунків 3734 здійснюється на підставі заяви митного органу відповідно до розділу 6 Порядку відкриття рахунків у національній валюті в органах Державного казначейства, затвердженого наказом Державного казначейства України від 02.12.2002 N 221 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.12.2002 за N 976/7264.
 
3. Порядок здійснення розрахунків
з бюджетами за митними та іншими платежами
та порядок повернення платникам помилково
та/або надміру сплачених митних
та інших платежів
 
3.1. Сплата коштів у національній валюті, призначених для забезпечення справляння митних та інших платежів, здійснюється платниками до/або під час митного оформлення товарів з рахунків, відкритих ними в банках, у вигляді передплати та/або доплати, а також готівкою через банки на депозитні рахунки 3734, відкриті на ім'я митних органів в ГУДК України у місті Києві.
 
3.2. Механізм сплати коштів, призначених для забезпечення справляння митних та інших платежів в іноземній валюті, готівкою в національній валюті; унесення грошової застави; а також облік інших надходжень під час реалізації митної справи, встановлюється Державною митною службою України.
Проведення зазначених операцій здійснюється через відповідний банківський балансовий рахунок 2603 "Розподільчі рахунки суб'єктів господарської діяльності" (далі - банківський рахунок 2603).
 
3.3. Кошти, що надійшли на депозитні рахунки 3734 митних органів згідно з цим Порядком, перераховуються митними органами виключно для здійснення таких операцій:
зарахування до відповідних бюджетів України;
повернення платникам помилково та/або надміру сплачених коштів.
Розпорядження коштами, що обліковуються на депозитних рахунках 3734 митних органів згідно з цим Порядком, здійснюється виключно на підставі платіжних доручень, що оформлені митними органами в установленому порядку.
 
3.4. Повернення платникам помилково та/або надмірно сплачених митних та інших платежів, що зараховані на депозитні рахунки митних органів 3734, здійснюється відповідно до Порядку повернення платникам податків коштів, що обліковуються на відповідних рахунках митного органу як передоплата, і митних та інших платежів, помилково та/або надмірно сплачених до бюджету, контроль за справлянням яких здійснюється митними органами, затвердженого наказом Державної митної служби України від 20.07.2007 N 618 , зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2007 за N 1097/14364. ГУДК України у місті Києві на підставі платіжних доручень митних органів забезпечує перерахування коштів на:
банківські рахунки платників, відкриті в банках;
банківські рахунки 2603, відкриті митним органам у відповідних відокремлених підрозділах уповноваженого банку за місцезнаходженням митного органу для виплати коштів платникам готівкою, якщо такі кошти вносилися готівкою.
Зазначені розрахунки регулюються в централізованому порядку згідно з відповідними договорами між Державною митною службою України та уповноваженим банком, що обслуговує митні органи.
{ Пункт 3.4 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 425/244 від 20.03.2008 }
 
3.5. Кошти, що підлягають зарахуванню до Державного бюджету України, не пізніше наступного робочого дня після дати завершення митного оформлення товарів перераховуються митними органами з депозитних рахунків 3734, відкритих в ГУДК України у місті Києві, на рахунки з обліку доходів, відкриті в головних управліннях Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, у розрізі митних органів і кодів бюджетної класифікації доходів бюджету. { Пункт 3.5 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 425/244 від 20.03.2008 }
 
4. Порядок переведення митних
та інших платежів на розрахунково-касове
обслуговування через органи Державного
казначейства України
 
4.1. Перелік митних органів, що переводяться на розрахунково-касове обслуговування через органи Державного казначейства України визначається Державною митною службою України за погодженням з Міністерством фінансів України.
 
4.2. На момент переведення митних та інших платежів на обслуговування через ГУДК України у місті Києві митні органи забезпечують перерахування залишків коштів платників, сплачених у вигляді передплати, а також надміру сплачених митних та інших платежів з банківських рахунків 2603 на депозитні рахунки 3734 в ГУДК України у місті Києві.
 
4.3. Кошти платників, громадян, а також юридичних осіб, уповноважених Державною митною службою України виступати гарантом, які на момент переведення митних та інших платежів підлягають зарахуванню до Державного бюджету України, перераховуються митними органами відповідно до законодавства України.
 
4.4. Операції із іншими залишками валютних цінностей і коштів, а також грошової застави, які відповідно до законодавства обліковуються для забезпечення виконання завдань, покладених на митну службу України, на банківських рахунках 2603, здійснюються відповідно до умов договору між Державною митною службою України та уповноваженим банком.
 
4.5. Митні органи інформують платників про:
зміну системи розрахунків;
переведення залишків коштів платників, що перебували в митних органах, на депозитні рахунки 3734 в ГУДК України у місті Києві;
реквізити нових рахунків, відкритих в ГУДК України у місті Києві.
 
5. Прикінцеві положення
 
5.1. Митні органи України та органи Державного казначейства України для забезпечення розрахунково-касового обслуговування митних та інших платежів здійснюють взаємодію з питань обміну інформацією.
 
5.2. Державна митна служба України погоджує з Міністерством фінансів України кожен випадок переходу на конкурсній основі на розрахунково-касове обслуговування митних органів іншим банком.
Договори, укладені Державною митною службою України в централізованому порядку з уповноваженим банком, повинні передбачати, зокрема, щоденне надання Державній митній службі України цим банком зведеної інформації про рух коштів на банківських рахунках 2603 для інформування Міністерства фінансів України.
 
5.3. Несплачені митні та інші платежі стягуються з платників згідно із законодавством.
 
Директор Департаменту
моніторингу адміністрування
платежів Міністерства
фінансів України К.В.Зінкевич
Начальник Управління
бухгалтерського обліку
та звітності -
головний бухгалтер
Державної митної служби України М.В.Околіта


Інші НПА

Наказ Мін'юст №39/5 від 11.01.2012 Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення Наказ Мін'юст №296/5 від 22.02.2012 Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України Постанова КМУ №691 від 26.11.2014 Про утворення Ради бізнес-омбудсмена Постанова КМУ №687 від 26.11.2014 Про утворення Інституту модернізації змісту освіти та Інституту освітньої аналітики Постанова КМУ №692 від 12.11.2014 Про премії видатним діячам у сфері кінематографії Постанова КМУ №684 від 12.11.2014 Деякі питання Українського інституту національної пам’яті Розпорядження КМУ №1187 від 07.11.2014 Про передачу деяких державних організацій в управління Кабінету Міністрів України Наказ МВС №1171 від 03.11.2014 Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 28 липня 2007 року № 278 Наказ МВС №1153 від 29.10.2014 Про затвердження Порядку формування кадрового резерву для призначення на вищі посади осіб середнього і старшого начальницького складу служби цивільного захисту Наказ МВС №1119/430 від 22.10.2014 Про затвердження Порядку реалізації Угоди між Україною і Киргизькою Республікою про спрощений порядок зміни громадянства громадянами України, які постійно проживають у Киргизькій Республіці, та громадянами Киргизької Республіки, які постійно проживають в Україні, і запобігання випадкам безгромадянства та подвійного громадянства