Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Наказ Мінекономрозвитку № 1106-p від 15.09.2014 Оголошення з відомостями про рамкову угоду

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014  № 1106


ОГОЛОШЕННЯ
з відомостями про рамкову угоду

1. Замовник.

1.1. Найменування.

1.2. Код за ЄДРПОУ.

1.3. Місцезнаходження.

2. Процедура закупівлі.

3. Інформація про процедуру закупівлі.

3.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником (генеральним замовником) додатково розміщувалась інформація про закупівлю (у разі такого розміщення).

3.2. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.

3.3. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.

4. Дата укладення рамкової угоди та її номер.

5. Інформація про предмет закупівлі.

5.1. Найменування предмета закупівлі.

5.2. Кількість товарів чи обсяг надання послуг.

5.3. Місце поставки товарів чи надання послуг.

5.4. Строк поставки товарів чи надання послуг.

5.5. Ціна за одиницю товару.

6. Строк, на який укладено рамкову угоду.

7. Інформація про учасника (учасників) рамкової угоди.

7.1. Кількість учасників, з якими укладено рамкову угоду.

7.2. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові учасника (учасників).

7.3. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків.

7.4. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) та номер телефону, телефаксу.

8. Додаткова інформація.

Заступник
директора департаменту
державних закупівель
та державного замовлення

Л. Дудник


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014  № 1106


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 жовтня 2014 р.
за № 1247/26024


ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми оголошення з відомостями про рамкову угоду

1. Оголошення складається українською мовою, підписується уповноваженою особою замовника (із зазначенням посади, прізвища та ініціалів) та засвідчується в установленому порядку печаткою замовника.

2. Дата заповнюється в такому порядку: число, місяць, рік.

3. Щодо пункту 1 оголошення.

Замовник визначається відповідно до пункту 9 частини першої статті 1 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон) та/або частини першої статті 1 Закону України "Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності".

У підпункті 1.1 зазначається повне найменування замовника.

У підпункті 1.3 зазначаються вулиця, номер будинку, номер кімнати (офіса), найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село), поштовий індекс.

4. Щодо пункту 3 оголошення.

У підпункті 3.1 зазначається адреса веб-сайта замовника (генерального замовника) у разі наявності або веб-сайта відповідного органу влади, органу місцевого самоврядування, на якому замовником (генеральним замовником) додатково розміщувалась інформація про закупівлю (у разі такого розміщення).

У підпункті 3.2 вказуються дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.

У підпункті 3.3 зазначаються дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.

5. Щодо пункту 4 оголошення.

Зазначаються дата укладення рамкової угоди та її номер.

6. Щодо пункту 5 оголошення.

Щодо підпункту 5.1.

Інформація про предмет закупівлі зазначається замовником відповідно до пунктів 20, 21, 23 і 27 частини першої статті 1 Закону та в порядку, установленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних закупівель (із зазначенням за наявності показника десятого знака відповідного державного класифікатора).

Щодо підпункту 5.2.

Кількість товарів або кількість (обсяг) надання послуг зазначається виходячи з планової потреби замовника (замовників) на рік (або менший період, якщо рамкова угода укладена на строк менше року).

Щодо підпункту 5.4.

У разі проведення закупівлі за рамковою угодою замовником зазначається строк поставки товарів або надання послуг.

7. Щодо пункту 6 оголошення.

Зазначається строк, на який укладено рамкову угоду, відповідно до статті 13 Закону.

8. Щодо пункту 7 оголошення.

У підпункті 7.2 для юридичної особи зазначається повне найменування, а для фізичної особи - прізвище, ім’я, по батькові.

У підпункті 7.3 для юридичної особи зазначається код за ЄДРПОУ, а для фізичної особи - реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті).

У підпункті 7.4 зазначаються вулиця, номер будинку, номер кімнати (офіса), найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село), поштовий індекс.

9. Щодо пункту 9 оголошення.

Замовник зазначає іншу інформацію, яку вважає необхідною.

Заступник
директора департаменту
державних закупівель
та державного замовлення
Л. ДудникІнші НПА

Наказ Мінекономрозвитку №1106-q від 15.09.2014 Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі Наказ Мінекономрозвитку №1106-r від 15.09.2014 Запит цінових пропозицій Наказ Мінекономрозвитку №1106-s від 15.09.2014 Оголошення про проведення попередньої кваліфікації Наказ Мінекономрозвитку №1106-t від 15.09.2014 Оголошенняпро проведення процедури двоступеневих торгів Наказ Мінекономрозвитку №1106-u від 15.09.2014 Оголошенняпро про проведення відкритих торгів Наказ Мінекономрозвитку №1106 від 15.09.2014 Про затвердження форм документів у сфері державних закупівель Постанова Центрвиборчком №1474 від 06.10.2014 Про реєстрацію уповноважених осіб Політичної партії "Сила і Честь"в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року Постанова Центрвиборчком №1473 від 06.10.2014 Про відмову в реєстрації уповноваженої особи Політичної партії \"Сила і Честь\" в одномандатному виборчому окрузі № 209 на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року Постанова Центрвиборчком №1472 від 06.10.2014 Про реєстрацію уповноважених осіб політичної партії Всеукраїнське об’єднання Постанова Центрвиборчком №1471 від 06.10.2014 Про реєстрацію уповноважених осіб Партії "Солідарність жінок України" в одномандатному виборчому окрузі № 35 на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року