Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Рішення НКЦПФР № 1493 від 04.11.2014 Про внесення змін до Положення про конкурс з визначення фондових бірж, на яких може здійснюватись публічне розміщення облігацій міжнародних фінансових організацій

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

04.11.2014  № 1493


Зареєстровано у Міністерстві
юстиції України
24 листопада 2014 р.
за № 1474/26251


Про внесення змін до Положення про конкурс з визначення фондових бірж, на яких може здійснюватись публічне розміщення облігацій міжнародних фінансових організацій

Відповідно до пункту 38 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», статті 10-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Унести до Положення про конкурс з визначення фондових бірж, на яких може здійснюватись публічне розміщення облігацій міжнародних фінансових організацій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 05 листопада 2013 року № 2516, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 листопада 2013 року за № 2017/24549, такі зміни:

1) у розділі ІІ:

пункт 2 після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

«До складу конкурсної комісії можуть входити представники

міжнародних фінансових організацій, що мають намір розмістити облігації цих організацій на фондових біржах (за згодою).».

У зв’язку цим абзаци другий та третій вважати відповідно абзацами третім і четвертим;

доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

«6. Конкурс вважається таким, що не відбувся:

у разі неподання заяв про участь у конкурсі;

за умови участі в засіданні конкурсної комісії менше 2/3 членів конкурсної комісії.»;

2) абзац другий пункту 2 розділу ІІІ доповнити словами «(за наявності)»;

3) додаток 1 після літер «М.П.» доповнити словами «(за наявності)».

2. Управлінню інформаційних технологій та діловодства (Заїка А.Л.) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій (Збаражська О.Є.) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж (Устенко І.І.) забезпечити:

подання цього рішення на здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Тарасенка О.О.

Голова Комісії

Д. Тевелєв


Протокол засідання Комісії
від 04.11.2014 р. № 54Інші НПА

Рішення НКЦПФР №1455 від 28.10.2014 Про внесення змін до Порядку скасування реєстрації випусків акцій (щодо спрощення порядку відкриття бізнесу) Рішення НКЦПФР №1454 від 28.10.2014 Про внесення зміни до Порядку реєстрації випуску опціонних сертифікатів та проспекту їх емісії (щодо спрощення порядку відкриття бізнесу) Рішення НКЦПФР №1453 від 28.10.2014 Про затвердження Змін до Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу Рішення НКЦПФР №1452 від 28.10.2014 Про внесення зміни до Положення про допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України (щодо спрощення порядку відкриття бізнесу) Рішення НКЦПФР №1451 від 28.10.2014 Про затвердження Положення про вимоги до стандартної (типової) форми бланка заставної Постанова Правління НБУ №758 від 01.12.2014 Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України Постанова Правління НБУ №755 від 28.11.2014 Про затвердження Положення про нагляд (оверсайт) платіжних систем та систем розрахунків в Україні Наказ Держспецзв'язку №650-a від 28.11.2014 Перелік посад осіб начальницького складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які можуть бути заміщені державними службовцями та іншими працівниками згідно зі строковим трудовим договором Наказ Держспецзв'язку №650 від 28.11.2014 Про заміщення в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України окремих посад осіб начальницького складу державними службовцями та іншими працівниками згідно зі строковим трудовим договором Постанова Центрвиборчком №2045 від 24.10.2014 Про скасування реєстрації та реєстрацію уповноважених осіб ПАРТІЇ \"БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА\" в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року