Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 16 ЗУ Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії від 11.01.2000 № 1370-XIV


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії
Стаття 16. Зупинення дії та анулювання ліцензії 

Дія ліцензії на провадження діяльності на окремих етапах життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів та ліцензії на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії може бути зупинена, а ліцензія на провадження діяльності на етапах будівництва та введення в експлуатацію ядерної установки (до завантаження ядерних матеріалів у ядерну установку) або будівництва сховища для захоронення радіоактивних відходів та ліцензія на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії можуть бути анульовані органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, що їх видав, у разі:

подання ліцензіатом відповідної заяви;

ліквідації ліцензіата - юридичної особи або припинення підприємницької діяльності ліцензіатом - фізичною особою;

порушення ліцензіатом умов ліцензії, норм та правил з ядерної та радіаційної безпеки;

неспроможності ліцензіата дотримуватися умов провадження заявленого виду діяльності, встановлених нормами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки;

припинення дії документів, на підставі яких зроблено висновок про спроможність заявника дотримуватися умов провадження заявленого виду діяльності, встановлених нормами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки, або невиконання вимог безпеки, визначених такими документами.

Ліцензія на провадження діяльності на етапах будівництва та введення в експлуатацію (після завантаження ядерних матеріалів у ядерну установку), експлуатації або зняття з експлуатації ядерної установки та на етапі експлуатації або закриття сховища для захоронення радіоактивних відходів може бути анульована лише після повного вилучення з них ядерних матеріалів і радіоактивних відходів чи після видачі ліцензії на провадження діяльності на такій установці або сховищі іншому ліцензіату.

Неусунення виявлених порушень у встановлений строк у разі провадження діяльності на етапах будівництва та введення в експлуатацію ядерної установки (до завантаження ядерних матеріалів у ядерну установку) або будівництва сховища для захоронення радіоактивних відходів та в разі провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії тягне за собою анулювання ліцензії.

У разі прийняття органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки рішення про зупинення дії чи анулювання ліцензії ліцензіат зобов'язаний негайно припинити провадження раніше дозволеної діяльності, повідомити про це зазначеному органу і вжити заходів для збереження умов, необхідних для забезпечення безпеки праці, здоров'я персоналу, охорони навколишнього природного середовища, а в разі прийняття рішення про анулювання ліцензії - протягом 10 днів з дня його надходження надіслати оригінал ліцензії органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки , який її видав. { Частина четверта статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5460-VI від 16.10.2012 }
  Про анулювання ліцензії орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки повідомляє протягом п'яти днів органам державного управління у сфері використання ядерної енергії та поводження з радіоактивними відходами.

Рішення про зупинення дії або анулювання ліцензії може бути оскаржено ліцензіатом до суду. { Стаття 16 в редакції Закону N 1874-VI від 11.02.20

Стаття 1 ...14 15 16 16‑1 17 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті