Укр   Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 19 ЗУ Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміж від 15.05.2018 № 2415-VIII


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав
Стаття 19. Скасування реєстрації та акредитації організації колективного управління

1. Реєстрація організації колективного управління може бути скасована:

1) за заявою організації колективного управління;

2) у разі припинення організації як юридичної особи в установленому законодавством порядку;

3) у разі позбавлення організації статусу такої, що не має на меті одержання прибутку;

4) за рішенням Установи про скасування реєстрації у зв’язку з порушенням організацією колективного управління вимог цього Закону.

Рішення Установи про скасування реєстрації може бути оскаржено в судовому порядку.

2. Акредитація організації колективного управління може бути скасована:

1) за заявою організації колективного управління;

2) у разі скасування реєстрації організації колективного управління;

3) за рішенням Установи про скасування акредитації у зв’язку з порушенням організацією колективного управління вимог цього Закону.

Рішення Установи про скасування акредитації може бути оскаржено в судовому порядку.

3. Заява про скасування реєстрації, заява про скасування акредитації, подана організацією колективного управління, розглядається Установою протягом трьох робочих днів з дня її надходження.

Про скасування реєстрації, акредитації за заявою організації колективного управління Установа приймає рішення, засвідчена копія якого надсилається організації протягом одного робочого дня з дня його прийняття. У день прийняття рішення організація колективного управління виключається з Реєстру організацій колективного управління. Інформація про скасування реєстрації, акредитації оприлюднюється на офіційному веб-сайті Установи.

У разі прийняття рішення про скасування реєстрації, акредитації за заявою організації колективного управління реєстрація, акредитація вважається скасованою з дня прийняття рішення.

4. Протягом 90 календарних днів з дня направлення Установою засвідченої копії рішення про скасування реєстрації, акредитації організація колективного управління, реєстрація, акредитація якої скасована, має розподілити та виплатити правовласникам раніше отриманий дохід від прав. Залишені суми невиплаченого доходу організація перераховує новій організації колективного управління, яка здійснюватиме діяльність у тій самій сфері, надає цій організації відомості про укладені договори з користувачами (із зазначенням реквізитів договору, строку дії, найменування юридичної особи, її місцезнаходження (прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання фізичної особи - підприємця), номери контактних телефонів), а також інші відомості, необхідні для подальшого розподілу та виплати доходу від прав згідно із законодавством у сфері авторського права і (або) суміжних прав. Відомості засвідчуються підписом посадової особи організації.

Протягом зазначеного строку організація повинна повідомити осіб, з якими укладені договори про використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, про розірвання договорів.

Протягом трьох робочих днів з дня закінчення зазначеного строку організація подає до Установи звіт про дотримання вимог, передбачених цією частиною.

5. У разі припинення організації колективного управління як юридичної особи в установленому законодавством порядку процедура розподілу та виплати доходу від прав після скасування акредитації здійснюється відповідно до законодавства.

6. У разі невиконання організацією колективного управління вимог, передбачених частиною четвертою цієї статті, Установа звертається із заявою до правоохоронних органів.

7. У разі порушення організацією колективного управління вимог законодавства у сфері авторського права і (або) суміжних прав, у тому числі вимог цього Закону, Установа має право скасувати акредитацію і (або) реєстрацію такої організації.

8. Скасування реєстрації і виключення з Реєстру організацій колективного управління тягне за собою припинення права на провадження діяльності організації колективного управління.

9. Скасування акредитації позбавляє організацію колективного управління права здійснювати розширене або обов’язкове колективне управління у сфері, в якій організація була акредитована, і є підставою для початку проведення нової процедури акредитації організації колективного управління у відповідній сфері.


Стаття 1 ...17 18 19 20 21 ...Прикінцеві та перехідні положення

Перейти до статті