Укр   Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 21 ЗУ Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміж від 15.05.2018 № 2415-VIII


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав
Стаття 21. Розподіл доходу від прав, утримання збору за управління та інших виплат

1. Організації колективного управління здійснюють розподіл доходів від прав пропорційно до фактичного використання відповідних об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, яке визначається на підставі відомостей, отриманих від користувачів або в інший спосіб згідно з частиною четвертою статті 20 цього Закону.

У випадках, якщо особливості використання об’єктів майнових прав не дають змоги отримати достовірні звіти користувачів, організації колективного управління для здійснення справедливого розподілу зібраних доходів від прав можуть визначити у власних правилах, затверджених загальними зборами, інші джерела відомостей про фактичне використання об’єктів майнових прав.

Для уточнення відомостей про фактичне використання об’єктів майнових прав організації колективного управління мають право направляти до Установи запити про публічне сповіщення об’єктів майнових прав в ефірі телерадіоорганізацій за попередній календарний рік. Відповідна інформація формується на основі звітів телерадіоорганізацій, поданих Установі.

Розподіл доходів від прав у сферах, що охоплюються обов’язковим колективним управлінням, здійснюється з урахуванням відсоткового співвідношення різних категорій правовласників, встановленого законом.

2. Періодичність розподілу доходу від прав, яка визначається статутом організації колективного управління, не може становити менше одного разу на рік.

Організації колективного управління здійснюють розподіл доходів від прав та виплати правовласникам, у тому числі на користь правовласників, які представлені іншою організацією колективного управління, у найкоротший строк, але не пізніш як через дев’ять місяців після закінчення фінансового року, в якому зібрано дохід від прав, якщо відсутні об’єктивні причини (зокрема, неподання звітів користувачами, невизначення прав правовласників, невідповідність інформації про твори та інші об’єкти майнових прав правовласників), що можуть перешкоджати дотриманню організацією колективного управління зазначеного строку.

Акредитована організація колективного управління розподіляє частку доходу від прав правовласникам, яких вона представляє, та передає для розподілу і виплати інші частки організаціям колективного управління, що представляють інтереси інших категорій правовласників.

У разі перерахування коштів від організації колективного управління, яка акредитована на здійснення обов’язкового чи розширеного колективного управління, інша організація колективного управління повинна розподіляти та виплачувати отримані суми, що належать правовласникам, у найкоротший строк, але не пізніш як через шість місяців після їх одержання, якщо відсутні об’єктивні причини (зокрема, неподання звітів користувачами, невизначення прав правовласників, невідповідність інформації про твори та інші об’єкти майнових прав правовласників), що можуть перешкоджати дотриманню організацією колективного управління зазначеного строку.

3. Якщо суми, що належать до сплати правовласникам, не можуть бути розподілені протягом визначеного у цій статті строку внаслідок неможливості ідентифікації правовласників та виявлення їх місцезнаходження, а також за відсутності підстав для застосування винятку щодо дотримання цього строку, такі суми відображаються у бухгалтерському обліку організації колективного управління на окремому рахунку (субрахунку).

4. Організація колективного управління повинна вжити всіх заходів, щоб визначити правовласників, їх місцезнаходження і контактну інформацію. Зокрема, вона зобов’язана протягом трьох місяців з дня спливу строку, встановленого для розподілу доходів від прав, повідомити членів організації, а також інші організації колективного управління, з якими укладені відповідні договори, про об’єкти майнових прав, щодо яких виникли труднощі з ідентифікацією та розшуком правовласників.

Інформація, зазначена в абзаці першому цієї частини, має містити:

назву твору або іншого об’єкта майнових прав;

ім’я (назву) правовласника;

ім’я (назву) видавця або виробника;

будь-яку іншу доступну інформацію, що може допомогти у визначенні правовласника.

Організація колективного управління також має перевіряти дані реєстру правовласників, реєстру об’єктів авторського права і (або) суміжних прав та відомості, надані під час декларування майнових прав, а також користуватися іншими доступними реєстрами та відкритими джерелами інформації.

5. У разі недосягнення результату щодо ідентифікації та розшуку правовласників організація колективного управління протягом шести місяців після спливу строку, визначеного частиною четвертою цієї статті, оприлюднює на своєму веб-сайті інформацію про об’єкти авторського права і (або) суміжних прав, щодо яких виникли труднощі з ідентифікацією та розшуком правовласників, із зазначенням усієї наявної інформації про об’єкти авторського права і (або) суміжних прав, яка може допомогти встановленню правовласників.

6. Якщо жодна із зазначених дій не дала змоги ідентифікувати правовласників, виявити їх місцезнаходження і виплатити належний їм дохід від прав, а також у разі якщо ідентифікованим правовласникам через відповідні дії чи бездіяльність таких осіб або з інших причин (зокрема, ухиляння правовласників від укладання договору з організацією, ненадання ними актуальних банківських реквізитів) організація колективного управління не має можливості виплатити належні їм частки розподіленого доходу від прав, через три роки після закінчення фінансового року, протягом якого такий дохід зібрано, відповідні частки доходу від прав визнаються незапитаними коштами і спрямовуються на розвиток української культури. Кабінет Міністрів України затверджує порядок і умови перерахування організацією колективного управління незапитаних коштів до державної установи, що виконує спеціальні функції щодо сприяння національно-культурному розвитку України.

7. Організації колективного управління мають право утримувати із сум зібраного доходу від прав збір за управління. Утримані суми збору за управління не можуть перевищувати граничні розміри, встановлені цим Законом.

8. У разі якщо зібрана частка доходів від прав підлягає виплаті безпосередньо правовласнику, граничний розмір винагороди за управління не може перевищувати 20 відсотків суми, зібраної на користь правовласника.

9. У разі якщо розподілена частка доходів від прав виплачується організації колективного управління на підставі укладеного між організаціями договору, сукупний граничний розмір винагороди за управління всіх організацій колективного управління, які беруть участь у процесі збирання та виплати доходу від прав правовласнику, не може перевищувати 25 відсотків суми, зібраної на користь правовласника.

При цьому у разі розширеного колективного управління більша частка сукупного граничного розміру винагороди за управління може належати організації, яка здійснила збір відповідних доходів від прав з користувачів, за умови що в договорі про представництво прав, укладеному нею з організацією, якій перераховується зібраний дохід від прав на користь правовласників, визначений розмір цієї частки, а перерахування коштів здійснюється з наданням вичерпних і об’єктивних даних, на основі яких здійснювався розподіл доходів від прав належним правовласникам.

У разі обов’язкового колективного управління частка сукупного граничного розміру винагороди за управління організації, акредитованої на здійснення управління у цій сфері, не може перевищувати третини сукупного граничного розміру винагороди всіх організацій колективного управління, які беруть участь у процесі збирання та виплати доходу від прав правовласнику.

10. Крім утримання збору за управління, організація колективного управління в порядку, встановленому цим Законом та статутом організації, може здійснювати й інші відрахування із зібраного доходу від прав, але не більше 15 відсотків суми зібраного доходу.

Такі додаткові відрахування спрямовуються на формування спеціальних фондів організації колективного управління для надання соціальних, культурних, освітніх послуг своїм членам та іншим правовласникам або в інтересах творчої громадськості (здійснення інформаційно-просвітницьких заходів з метою підвищення обізнаності та поваги до інтелектуальної власності, необхідності її захисту тощо).


Стаття 1 ...19 20 21 22 23 ...Прикінцеві та перехідні положення

Перейти до статті