Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 18 ЗУ Про концесії від 16.07.1999 № 997-XIV


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про концесії
Стаття 18. Права і обов'язки концесіонера

1. Концесіонер має право:

здійснювати підприємницьку діяльність на основі створення (будівництва) та (або) управління (експлуатації) об'єкта концесії;

на виключне право на створення (будівництво) та (або) управління (експлуатацію) об'єкта концесії, якщо це передбачено умовами концесійного договору;

вимагати розірвання концесійного договору у разі порушення концесієдавцем умов договору і відшкодування збитків, завданих невиконанням умов договору;

на продовження строку дії концесійного договору у разі виконання його умов;

отримувати плату за вироблені товари (роботи, послуги) згідно з умовами концесійного договору;

використовувати амортизаційні відрахування на відновлення основних фондів, отриманих у концесію;

на контрактній основі залучати до виконання спеціальних робіт на об'єкті концесії третіх осіб. При цьому концесіонер несе відповідальність за виконання такими особами умов концесійного договору та законодавства України.

2. Концесіонер зобов'язаний:

виконувати умови концесійного договору;

укладати відповідно до законодавства трудові договори (контракти), як правило, з працівниками - громадянами України;

використовувати на об'єкті концесії технології, матеріали, техніку вітчизняного виробництва, якщо інше не передбачено умовами договору;

утримувати об'єкт концесії в належному технічному стані;

після закінчення строку, на який було укладено концесійний договір, передати об'єкт концесії в належному технічному стані концесієдавцю відповідно до умов договору;

укладати договори оренди землі не пізніше одного року з дня набрання чинності договором концесії. За письмовим зверненням приватного партнера цей строк може бути продовжено, але не більш як на один рік. { Частину другу статті 18 доповнено абзацом сьомим згідно із Законом N 2404-VI від 01.07.2010 }

3. У разі нездійснення концесієдавцем виконання робіт або фінансування робіт з реконструкції, технічного переоснащення, поліпшення об’єкта концесії, якщо умовами договору концесії передбачений такий обов’язок концесієдавця, концесіонер має право за власний рахунок профінансувати відповідні роботи, за умови погодження обсягів і вартості робіт з концесієдавцем, зарахувавши їх вартість у рахунок концесійних платежів, або вимагати відшкодування вартості таких робіт на умовах та в порядку, передбачених концесійним договором.
{ Статтю 18 доповнено новою частиною згыдно із Законом N 817-VIII від 24.11.2015 }

4. Концесіонер має також інші права та обов'язки, передбачені концесійним договором та законодавством України.

5. У разі якщо на стороні концесіонера у договорі концесії виступають декілька осіб, вони несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями, передбаченими умовами договору концесії.
{ Статтю 18 доповнено частиною згідно із Законом N 2404-VI від 01.07.2010 }


Стаття 1 ...16 17 18 19 20 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті