Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 9-2 ЗУ Про оперативно-розшукову діяльність вiд 18.02.1992 № 2135-XII


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про оперативно-розшукову діяльність
Стаття 9-2. Закриття оперативно-розшукових справ

Оперативно-розшукова справа повинна бути закрита у разі:

1) розшуку особи, яка переховувалася від органів досудового розслідування, слідчого судді, суду, ухилялася від відбування кримінального покарання, а також особи, яка безвісно відсутня; { Пункт 1 частини першої статті 9-2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4652-VI від 13.04.2012 }

2) набрання законної сили вироком або ухвалою суду; { Пункт 2 частини першої статті 9-2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4652-VI від 13.04.2012 }

3) закриття кримінального провадження слідчим, прокурором або судом; { Пункт 3 частини першої статті 9-2 в редакції Закону N 4652-VI від 13.04.2012 }

4) завершення виконання розвідувальних, контррозвідувальних заходів або вичерпання можливостей для їх здійснення;

5) спростування у встановленому порядку матеріалів про злочинну діяльність особи;

6) виїзду особи на постійне місце проживання за межі України, якщо немає можливості проведення щодо неї оперативно-розшукових заходів;

7) невстановлення у передбачені цим Законом строки даних, що вказують на ознаки злочину в діях особи;

8) виявлення прокурором незаконно заведеної справи у разі виконання по ній оперативно-розшукових заходів;

9) смерті особи, щодо якої заведено оперативно-розшукову справу.

Про закриття оперативно-розшукової справи складається вмотивована постанова, що затверджується посадовою чи службовою особою, якій згідно зі статтею 9 цього Закону надано право затверджувати постанову про заведення відповідної оперативно-розшукової справи. Про закриття оперативно-розшукової справи у триденний строк письмово повідомляється відповідний прокурор, який протягом 10 діб з моменту одержання повідомлення перевіряє додержання законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності у цій справі. До завершення такої перевірки забороняється знищення оперативно-розшукової справи. Якщо у такій справі здійснювалися оперативно-розшукові заходи за рішенням суду, повідомлення про її закриття надсилається також до цього суду у триденний строк.
{ Частина друга статті 9-2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3200-IV від 15.12.2005; в редакції Закону N 4652-VI від 13.04.2012 }

Строки зберігання закритих оперативно-розшукових справ встановлюються відповідно до законодавства України.
{ Закон доповнено статтею 9-2 згідно із Законом N 2246-III від 18.01.2001 }


Стаття 1 ...9 9‑1 9‑2 10 11 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті