Укр   Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 6 ЗУ Про особливості управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі № 3531-VI від 16.06.2011


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про особливості управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі
Стаття 6. Наглядова рада Концерну

1. До виключної компетенції Наглядової ради належать:

1) затвердження стратегії розвитку та напрямів діяльності Концерну;

2) затвердження фінансових та інвестиційних планів і показників діяльності Концерну, в тому числі річних фінансових та інвестиційних планів, а також інвестиційних планів на середньострокову перспективу (3-5 років);

3) здійснення контролю за виконанням Концерном та його учасниками покладених на них завдань у сфері оборонно-промислового комплексу та військово-технічного співробітництва;

4) підготовка і подання на затвердження Кабінету Міністрів України проектів Статуту Концерну та нормативно-правових актів щодо внесення змін до нього;

5) прийняття рішень стосовно участі Концерну в статутному капіталі господарських товариств, інших юридичних осіб, метою діяльності яких є сприяння розробці, виробництву та експорту високотехнологічної промислової продукції оборонно-промислового комплексу;

6) прийняття рішень щодо створення філій та представництв Концерну;

7) забезпечення проведення Концерном відрахувань до Державного бюджету України частини прибутку (доходу);

8) здійснення контролю за ефективним використанням і збереженням об'єктів державної власності, переданих в управління Концерну, провадженням фінансово-господарської діяльності Концерну;

9) затвердження річних звітів генерального директора Концерну про результати діяльності Концерну та управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі;

10) ініціювання проведення перевірок, ревізій та аудиту фінансово-господарської діяльності Концерну та його учасників, визначення аудитора Концерну;

11) подання Кабінету Міністрів України пропозицій щодо реорганізації або ліквідації Концерну.

2. Наглядова рада може вносити в установленому порядку подання щодо притягнення до відповідальності посадових осіб Концерну та його учасників.

3. Організація, порядок діяльності, скликання, голосування, прийняття і оформлення рішень Наглядової ради визначаються Статутом Концерну.


Стаття 1 ...4 5 6 7 8

Перейти до статті