Укр   Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 7 ЗУ Про особливості управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі № 3531-VI від 16.06.2011


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про особливості управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі
Стаття 7. Особливості управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі

1. У процесі управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі Концерн:

1) здійснює регулювання, контроль та координацію діяльності учасників Концерну;

2) створює підприємства, спільні підприємства та інші юридичні особи, засновані на державній власності в оборонно-промисловому комплексі, приймає рішення щодо їх реорганізації та ліквідації;

3) затверджує статути (положення) учасників Концерну та нормативні документи щодо внесення змін до них, здійснює контроль за дотриманням їх вимог;

4) призначає на посаду та звільняє з посади керівників учасників Концерну, укладає і розриває з ними контракти та здійснює контроль за їх виконанням;

5) розробляє стратегію розвитку Концерну та його учасників;

6) затверджує річні фінансові та інвестиційні плани, а також інвестиційні плани на середньострокову перспективу (3-5 років) учасників Концерну та здійснює контроль за їх виконанням у встановленому порядку;

7) проводить моніторинг фінансової діяльності учасників Концерну;

8) надає згоду на відчуження та списання об'єктів управління державної власності в оборонно-промисловому комплексі учасників Концерну;

9) здійснює управління корпоративними правами держави стосовно пакетів акцій, що належать державі у статутних капіталах акціонерних товариств та передані в управління Концерну;

10) ініціює проведення корпоратизації учасників Концерну;

11) приймає рішення про подальше використання державного майна, що не увійшло до статутних капіталів господарських товариств, утворених у процесі корпоратизації учасників Концерну;

12) погоджує укладення учасниками Концерну договорів про спільну діяльність, згідно з якими використовується нерухоме майно, що перебуває в їх господарському віданні чи оперативному управлінні;

13) забезпечує проведення щорічних аудиторських перевірок діяльності учасників Концерну;

14) здійснює контроль за діяльністю учасників Концерну;

15) веде облік об'єктів державної власності, що перебувають в управлінні Концерну, здійснює контроль за ефективним використанням та збереженням таких об'єктів;

16) бере згідно із законодавством участь у підготовці міжнародних договорів України щодо об'єктів державної власності, що перебувають в управлінні Концерну;

17) забезпечує приведення у відповідність із законодавством установчих та інших нормативних документів учасників Концерну;

18) виявляє державне майно, яке тимчасово не використовується Концерном та його учасниками, та вносить пропозиції щодо його подальшого використання;

19) забезпечує в установленому законодавством порядку відрахування учасниками Концерну до Державного бюджету України частини прибутку (доходу);

20) забезпечує надання розпоряднику Єдиного реєстру об'єктів державної власності інформації про наявність і поточний стан майна об'єктів державної власності, що перебувають в управлінні Концерну, та зміну його стану;

21) забезпечує в установленому порядку проведення інвентаризації майна Концерну та його учасників;

22) забезпечує:

проведення екологічного аудиту учасників Концерну;

збереження установчих документів, наказів та протоколів засідань відповідних виконавчих органів Концерну та його учасників;

оформлення прав на земельні ділянки (у разі відсутності необхідних документів) та уточнення меж земельних ділянок учасників Концерну;

23) здійснює щодо учасників Концерну уточнення складу виробничих потужностей мобілізаційного призначення та обсягів запасів мобілізаційного резерву з урахуванням доцільності їх подальшого збереження;

24) надає учасникам Концерну згоду на оренду державного майна і пропозиції щодо умов договору оренди, які повинні забезпечувати ефективне використання орендованого майна;

25) контролює виконання орендарями інвестиційних і технічних програм розвитку орендованих об'єктів державної власності, що перебувають в управлінні учасників Концерну, якщо такі програми передбачені договором оренди;

26) організовує контроль за використанням орендованого державного майна, що перебуває в управлінні учасників Концерну;

27) провадить діяльність із залучення інвесторів, зокрема іноземних, розробляє інвестиційні проекти та контролює їх реалізацію, бере участь у залученні коштів з фінансових ринків, зокрема міжнародних, визначає джерела формування та використання фондів інвестиційного та інноваційного розвитку;

28) погоджує з Фондом державного майна України плани реструктуризації та санації учасників Концерну в разі утворення за їх участю нових суб'єктів господарювання;

29) забезпечує визначення умов реструктуризації та санації учасників Концерну, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави;

30) забезпечує управління і збереження матеріальних носіїв секретної інформації та здійснення заходів щодо охорони державної таємниці;

31) виконує інші функції з управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі у випадках, передбачених законодавством.

2. Суб’єкти літакобудування, що є об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі та підпадають під дію норм статті 2 Закону України "Про розвиток літакобудівної промисловості", мають право за попереднім погодженням з Концерном бути засновниками та/або учасниками господарських товариств, у тому числі за участю іноземних суб’єктів господарської діяльності, крім тих, які розташовані або здійснюють свою діяльність на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом, та/або до яких застосовуються санкції відповідно до закону, а також здійснювати управління корпоративними правами, що виникли внаслідок такої участі.


Стаття 1 ...5 6 7 8

Перейти до статті