Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 15 ЗУ Про Раду міністрів Криму від 16.06.2011 № 3530-VI


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про Раду міністрів АРК
Стаття 15. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим у сфері економіки, планування економічного і соціального розвитку

1. Повноваженнями Ради міністрів Автономної Республіки Крим у сфері економіки, планування економічного і соціального розвитку є:

1) забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, складення необхідних для управління соціально-економічним розвитком відповідної території балансів трудових, матеріальних, у тому числі фінансових, та інших ресурсів, визначення необхідного рівня обслуговування населення відповідно до нормативів мінімальних соціальних потреб;

2) забезпечення раціонального використання фінансових та інших матеріальних ресурсів;

3) розроблення проектів програм соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим та стратегії розвитку Автономної Республіки Крим і подання їх на затвердження Верховної Ради Автономної Республіки Крим, забезпечення їх виконання, звітування перед Верховною Радою Автономної Республіки Крим про їх виконання;

4) погодження проектів міжнародної технічної допомоги, реалізація яких передбачається на території Автономної Республіки Крим;

5) визначення напрямів використання субвенції з державного бюджету Автономної Республіки Крим на виконання інвестиційних програм (проектів), затвердження переліку об'єктів та заходів, які фінансуються за рахунок зазначеної субвенції;

6) внесення Верховній Раді Автономної Республіки Крим пропозицій щодо соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим, проведення моніторингу показників соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим, районів, міст республіканського Автономної Республіки Крим значення;

7) подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо надання населеним пунктам статусу гірських;

8) подання в установленому законодавством порядку пропозицій щодо створення спеціальних (вільних) економічних зон, зміни статусу та меж таких зон, створення територій пріоритетного розвитку;

9) сприяння інноваційній діяльності та діяльності, спрямованій на підвищення рівня енергоефективності в Автономній Республіці Крим, і створенню сучасної інфраструктури;

10) забезпечення розвитку малого підприємництва, сприяння розвитку підприємництва на засадах рівності перед законом усіх форм власності та соціальної спрямованості економіки;

11) сприяння розвитку інвестиційної діяльності на території Автономної Республіки Крим, організація здійснення заходів щодо спрощення процедури отримання документів, необхідних для провадження інвестиційної діяльності;

12) здійснення ліцензування певних видів господарської діяльності відповідно до закону.


Стаття 1 ...13 14 15 16 17 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті