Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 16 ЗУ Про Раду міністрів Криму від 16.06.2011 № 3530-VI


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про Раду міністрів АРК
Стаття 16. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим у сфері фінансової, кредитної та цінової політики

1. Повноваженнями Ради міністрів Автономної Республіки Крим у сфері фінансової, кредитної та цінової політики є:

1) складення і внесення на затвердження Верховної Ради Автономної Республіки Крим проекту бюджету Автономної Республіки Крим та забезпечення його виконання, звітування перед Верховною Радою Автономної Республіки Крим про його виконання, розроблення порядку використання коштів бюджету Автономної Республіки Крим;

2) подання в установленому порядку до відповідного центрального органу виконавчої влади фінансових показників і пропозицій до проекту Державного бюджету України на відповідний рік, пропозицій щодо розподілу коштів державного бюджету між територіальними громадами, обсягу дотацій і субсидій, даних про внесення змін до переліку об'єктів, що підлягають бюджетному фінансуванню, балансу фінансових ресурсів для врахування їх під час визначення розміру субвенцій, а також для бюджетного вирівнювання виходячи із забезпеченості мінімальних соціальних потреб;

3) здійснення відповідно до закону контролю за відповідністю бюджетному законодавству показників затверджених бюджетів, розпису бюджету, кошторисів бюджетних установ та інших документів, які використовуються у бюджетному процесі;

4) об'єднання на договірній основі бюджетних коштів з коштами підприємств, установ, організацій та населення для будівництва, розширення, реконструкції, ремонту та утримання виробничих підприємств, транспорту, мереж тепло-, водо-, газо- та енергопостачання, зв'язку, автомобільних доріг, служб з обслуговування населення, навчальних закладів, закладів охорони здоров'я, культури, соціального забезпечення, торгівлі, житлово-комунальних об'єктів, у тому числі їх придбання для задоволення потреб населення, фінансування таких заходів, організація особистого страхування;

5) прийняття рішень щодо виділення коштів з резервного фонду бюджету Автономної Республіки Крим;

6) внесення Верховній Раді Автономної Республіки Крим пропозицій щодо випуску місцевих позик, визначення порядку створення цільових фондів;

7) регулювання (встановлення) цін (тарифів) на окремі види продукції (товари, роботи і послуги) відповідно до законодавства та здійснення контролю за застосуванням таких цін (тарифів).


Стаття 1 ...14 15 16 17 18 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті