Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 14 ЗУ Про Раду міністрів Криму від 16.06.2011 № 3530-VI


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про Раду міністрів АРК
Стаття 14. Загальні питання, що належать до компетенції Ради міністрів Автономної Республіки Крим

1. Рада міністрів Автономної Республіки Крим здійснює виконавчі функції та повноваження з питань, віднесених до самостійного відання Автономної Республіки Крим Конституцією та законами України, Конституцією Автономної Республіки Крим, а також державні виконавчі функції та повноваження, делеговані законами України.

2. Рада міністрів Автономної Республіки Крим здійснює виконавчі функції та повноваження з таких питань, віднесених до самостійного відання Автономної Республіки Крим:

розвитку економіки;

планування економічного і соціального розвитку;

фінансової, кредитної та цінової політики;

промисловості;

паливно-енергетичного комплексу;

сільського господарства;

землеустрою;

лісового господарства;

водогосподарського будівництва і зрошуваного землеробства;

організації і розвитку курортно-рекреаційної сфери і туризму;

управління санаторно-курортними і туристичними комплексами Автономної Республіки Крим;

зовнішньоекономічної діяльності та зовнішніх зв'язків;

транспорту, зв'язку і дорожнього будівництва;

житлово-комунального господарства і благоустрою, архітектури і містобудування;

торговельного і побутового обслуговування населення;

організації та розвитку освіти, науки, культури, мистецтва, охорони пам'яток історії та культури;

поліграфії та видавничої справи;

охорони навколишнього природного середовища;

організації та забезпечення безпечних і здорових умов життя населення, організації та розвитку охорони здоров'я, фізичної культури і спорту;

праці, її оплати, умов і охорони праці, соціальних питань та зайнятості населення, соціального захисту населення;

забезпечення законності, охорони громадського порядку і прав громадян;

міжнаціональних відносин;

молодіжної політики, охорони материнства і дитинства;

управління майном, що належить Автономній Республіці Крим у порядку, визначеному Верховною Радою Автономної Республіки Крим.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим здійснює інші виконавчі функції та повноваження відповідно до Конституції та законів України, нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим з питань, що належать до її компетенції.

3. Рада міністрів Автономної Республіки Крим здійснює виконавчі функції та повноваження з питань, віднесених до самостійного відання Автономної Республіки Крим, і державні виконавчі функції та повноваження безпосередньо або через органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим.

4. Контроль за здійсненням Радою міністрів Автономної Республіки Крим виконавчих функцій та повноважень з питань, що належать до самостійного відання Автономної Республіки Крим, і державних виконавчих функцій та повноважень може здійснюватися лише на підставі, у межах повноважень і спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, Конституцією Автономної Республіки Крим, нормативно-правовими актами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, прийнятими у межах її повноважень.

5. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, її члени мають право безоплатно одержувати від державних органів і органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, підприємств, установ та організацій, які розташовані на території Автономної Республіки Крим, відповідну статистичну та іншу інформацію, необхідну для здійснення ними своїх повноважень.

6. Рада міністрів Автономної Республіки Крим має право звертатися до суду, якщо це необхідно для здійснення її повноважень у спосіб, що передбачений Конституцією та законами України.


Стаття 1 ...12 13 14 15 16 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті