Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 30 ЗУ Про засади функціонування ринку електричної енергії України від 24.10.2013 № 663-VII


Втратив чинність


Про засади функціонування ринку електричної енергії України
Стаття 30. Функціонування ринку електричної енергії у перехідний період

1. Для запровадження повномасштабного ринку електричної енергії, передбаченого цим Законом, забезпечення його ефективного функціонування мають бути створені відповідні передумови. З цією метою запроваджується перехідний період, який діє з дня набрання чинності цим Законом до дня запровадження повномасштабного ринку електричної енергії.

2. У перехідний період, з урахуванням особливостей, визначених розділами V та VI цього Закону, функціонують:

оптовий ринок електричної енергії України;

ринок допоміжних послуг;

роздрібний ринок.

3. Оптовий ринок електричної енергії діє відповідно до Закону України "Про електроенергетику".

4. Ринок допоміжних послуг функціонує в частині придбання системним оператором у енергогенеруючих компаній допоміжних послуг з вторинного та третинного регулювання із забезпеченням резерву відповідної регулюючої потужності. До моменту створення системного оператора його функції виконує державне підприємство, що здійснює централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління об’єднаною енергетичною системою України.

Надання допоміжної послуги з вторинного регулювання із забезпеченням резерву відповідної регулюючої потужності здійснюється на обов’язкових засадах енергогенеруючими компаніями, що здійснюють виробництво електричної енергії на гідроелектростанціях (крім мікро-, міні- та малих гідроелектростанцій).

Системний оператор придбаває допоміжну послугу з вторинного регулювання на підставі відповідного договору за тарифом, що регулюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики. Продаж електричної енергії, пов’язаної із наданням допоміжної послуги з вторинного регулювання, здійснюється відповідною енергогенеруючою компанією на оптовому ринку електричної енергії України.

Допоміжна послуга з третинного регулювання із забезпеченням резерву відповідної регулюючої потужності ("холодний", "гарячий" резерв на завантаження/розвантаження) придбавається системним оператором на конкурентних засадах на добовій та місячній основі відповідно до порядку придбання допоміжних послуг, затвердженого національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

Системний оператор здійснює відбір пропозицій на збільшення (зменшення) навантаження енергогенеруючих компаній у висхідному (низхідному) порядку ціни до повного покриття (або максимального задоволення) потреби в обсягах відповідної резервної потужності на відповідний період.

Системний оператор придбаває допоміжну послугу з третинного регулювання на підставі відповідного договору з енергогенеруючою компанією. Обсяги та ціна допоміжної послуги за цим договором визначаються за результатами конкурсу.

У разі якщо темп зростання цінових пропозицій енергогенеруючих компаній на збільшення (зменшення) свого навантаження перевищує обмеження, встановлені правилами оптового ринку електричної енергії України, продаж таких допоміжних послуг енергогенеруючими компаніями та придбання системним оператором здійснюються за цінами, розрахованими відповідно до правил оптового ринку електричної енергії України.

Впродовж першого року з моменту запровадження перехідного періоду національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, має право застосовувати обмеження цін на ринку допоміжних послуг з метою недопущення необґрунтованого підвищення цін на цьому ринку.

Енергогенеруючі компанії, що здійснюють виробництво електричної енергії на теплових електричних станціях та працюють на оптовому ринку електричної енергії за ціновими заявками, зобов’язані пропонувати допоміжну послугу з третинного регулювання та подавати на конкурс відповідні цінові пропозиції на збільшення (зменшення) свого навантаження по кожному генеруючому блоку, що ними експлуатується.

За поданням системного оператора національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, може бути прийнято рішення про запровадження інших допоміжних послуг. Порядок придбання таких допоміжних послуг визначається відповідно до статті 9 цього Закону.

Придбання допоміжних послуг здійснюється на підставі договорів про надання допоміжних послуг, які укладаються на основі типових договорів, що затверджуються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

Витрати системного оператора на придбання допоміжних послуг включаються до тарифу на централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління. До моменту створення системного оператора витрати на придбання допоміжних послуг включаються окремою складовою до тарифу державного підприємства, що здійснює централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління об’єднаною енергетичною системою України.

5. На роздрібному ринку до здійснення юридичних та організаційних заходів з відокремлення видів діяльності з розподілу та постачання електричної енергії функції гарантованих електропостачальників виконують енергопостачальники, що здійснюють постачання електричної енергії за регульованим тарифом на закріпленій території.

Роздрібні ціни/тарифи на електричну енергію, за якими гарантований електропостачальник продає електричну енергію споживачам електричної енергії, регулюються в порядку, встановленому національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

6. Протягом року з початку дії перехідного періоду електропередавальне та електророзподільні підприємства зобов’язані укласти з оптовим постачальником електричної енергії договори і перейти до купівлі електричної енергії на оптовому ринку електричної енергії України для компенсації технологічних витрат електричної енергії на її передачу та розподіл відповідно магістральними і міждержавними та місцевими (локальними) електричними мережами.

Підприємства, що здійснюють передачу електричної енергії місцевими (локальними) або магістральними електричними мережами, купують необхідні обсяги електричної енергії в оптового постачальника за цінами, розрахованими відповідно до правил оптового ринку електричної енергії України, в обсягах, необхідних для компенсації технологічних витрат електричної енергії при її розподілі та передачі. Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл або передачу, включаються до тарифів відповідних суб’єктів господарювання.

7. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, забезпечує в перехідний період організацію внесень відповідних змін до договору між членами оптового ринку електричної енергії України та відповідних додатків до нього, що пов’язані з особливостями функціонування на перехідному етапі оптового ринку електричної енергії України, ринку допоміжних послуг та роздрібного ринку.

8. Функції оператора ринку та гарантованого покупця у перехідний період виконують структурні підрозділи у складі державного підприємства, що виконує функції оптового постачальника електричної енергії.


Стаття 1 ...28 29 30 31

Перейти до статті