Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 20 ЗУ Про засади функціонування ринку природного газу від 08.07.2010 № 2467-VI


Втратив чинність


Про засади функціонування ринку природного газу
Стаття 20. Права та обов'язки постачальників 

1. Постачальники мають право на доступ до Єдиної газотранспортної системи України, вільний вибір продавця ресурсу природного газу та на отримання послуг з транспортування природного газу магістральними газопроводами, газорозподільними мережами, послуг із закачування, відбору, зберігання у підземних сховищах газу згідно з умовами укладених договорів та законодавством.

2. Постачальник має право обмежити або припинити постачання природного газу споживачам у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, у разі:

1) непроведення розрахунків за спожитий природний газ згідно з умовами договорів;

2) споживання природного газу в обсязі, що перевищує установлений договором про його постачання.

3. Постачальники зобов'язані:

1) виконувати ліцензійні умови та умови договорів про постачання природного газу;

2) створювати страховий запас природного газу в обсягах та порядку , встановлених Кабінетом Міністрів України;

3) здійснювати постачання природного газу в обсягах наявних у них ресурсів та згідно з укладеними договорами;

4) забезпечувати постачання природного газу з дотриманням установлених державними стандартами та нормативно-технічними актами вимог щодо його якості і тиску;

5) забезпечувати безперешкодний доступ посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до об'єктів Єдиної газотранспортної системи України, які перебувають у його власності чи користуванні;

6) розміщувати інформацію про ціни на природний газ і тарифи на його розподіл, транспортування та постачання на своєму офіційному веб-сайті та в регіональних засобах масової інформації; { Пункт 6 частини третьої статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5460-VI від 16.10.2012 }

7) подавати оператору інформацію про наявні у них ресурси та прогнозні обсяги реалізації газу;

8) складати та підписувати разом із газотранспортними, газорозподільними чи газодобувними підприємствами та споживачами акти про обсяги природного газу, транспортованого споживачам, з якими постачальники мають договори на постачання природного газу;

9) забезпечувати 100-відсоткову попередню оплату за природний газ власникам ресурсу природного газу, який постачається кваліфікованим споживачам згідно з умовами укладених договорів;

10) виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством.

4. Постачальники, які є інвесторами - учасниками угод про розподіл продукції, укладених згідно із Законом України "Про угоди про розподіл продукції" . { Статтю 20 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 5406-VI від 02.10.20

Стаття 1 ...18 19 20 21 22 ...24

Перейти до статті