Укр Рус
< Закони України

Про Державну прикордонну службу України


Скачать бесплатно Закон України Про Державну прикордонну службу України від 03.04.2003 № 661-IV

Закон України Про Державну прикордонну службу України від 03.04.2003 № 661-IV ЗмістСтаття 1. Завдання Державної прикордонної служби України  Стаття 2. Основні функції Державної прикордонної служби України  Стаття 3. Основні принципи діяльності Державної прикордонної служби України  Стаття 4. Правова основа діяльності Державної прикордонної служби України  Стаття 5. Діяльність Державної прикордонної служби України і забезпечення прав людини  Стаття 6. Загальна структура та чисельність Державної прикордонної служби України  Стаття 7. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону  Стаття 8. Голова Державної прикордонної служби України  Стаття 9. Морська охорона  Стаття 10. Органи охорони державного кордону Державної прикордонної служби України  Стаття 11. Розвідувальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону  Стаття 12. Підрозділи спеціального призначення  Стаття 13. Органи забезпечення  Стаття 14. Особовий склад Державної прикордонної служби України  Стаття 14-1. Врегулювання конфлікту інтересів  Стаття 15. Обмеження політичної діяльності в Державній прикордонній службі України  Стаття 16. Грошове забезпечення військовослужбовців та оплата праці працівників Державної прикордонної служби України  Стаття 17. Підготовка кадрів для Державної прикордонної служби України  Стаття 18. Зарахування військовослужбовців Державної прикордонної служби України у запас  Стаття 19. Обов'язки Державної прикордонної служби України  Стаття 20. Права Державної прикордонної служби України  Стаття 21. Застосування сили під час охорони державного кордону та суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні  Стаття 22. Сприяння органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій і громадян виконанню завдань Державною прикордонною службою України  Стаття 23. Правове становище особового складу Державної прикордонної служби України  Стаття 24. Правовий захист особового складу Державної прикордонної служби України  Стаття 25. Соціальний захист особового складу Державної прикордонної служби України  Стаття 26. Виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців Державної прикордонної служби України та компенсаційної виплати у випадку заподіяння шкоди майну військовослужбовців і працівників Державної прикордонної служби України чи їх близьким родичам  Стаття 27. Фінансування діяльності Державної прикордонної служби України  Стаття 28. Забезпечення діяльності Державної прикордонної служби України  Стаття 29. Контроль Верховної Ради України за діяльністю Державної прикордонної служби України  Стаття 30. Контроль Президента України за діяльністю Державної прикордонної служби України  Стаття 31. Контроль за господарською і фінансовою діяльністю Державної прикордонної служби України  Стаття 32. Нагляд за дотриманням законності в діяльності Державної прикордонної служби України  Стаття 33. Відповідальність особового складу Державної прикордонної служби України  Стаття 34. Відповідальність за неправомірні дії, що перешкоджають реалізації повноважень Державної прикордонної служби України  Прикінцеві положення

Інші нормативні акти

Про іпотечні облігації Про порядок відшкодування шкоди, завданої незаконними діями органів Про погашення заборгованості державних підприємств вугільної галузі із сплати страхових внесків та штрафних санкцій (пені) до Фонду соціального страхування України Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку