Укр Рус

Про природно-заповідний фонд України


Скачать бесплатно Закон України Про природно-заповідний фонд України від 16.06.1992 № 2456-XII

Закон України Про природно-заповідний фонд України від 16.06.1992 № 2456-XII ЗмістРозділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Завдання законодавства України про природно-заповідний фонд України Стаття 2. Законодавство України про природно-заповідний фонд Стаття 3. Класифікація територій та об'єктів природно-заповідного фонду України Стаття 4. Форми власності на території та об'єкти природно-заповідного фонду Стаття 5. Правові засади функціонування територій та об'єктів природно-заповідного фонду Стаття 6. Охорона територій та об'єктів, що мають особливу екологічну, наукову, естетичну, господарську, а також історико-культурну цінність Стаття 7. Землі природно-заповідного фонду

Статтю 7 доповнено новою частиною згідно із Законом N 1826-VI від 21.01.2010

Стаття 8. Основні засоби збереження територій та об'єктів природно-заповідного фонду Стаття 9. Види використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду Стаття 9-1. Спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду Стаття 10. Права громадян з питань охорони та використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду

Розділ II УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ ОРГАНІЗАЦІЇ, ОХОРОНИ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ

Стаття 11. Спеціально уповноважений орган державного управління в галузі організації, охорони та використання природно-заповідного фонду Стаття 12. Управління територіями та об'єктами природно-заповідного фонду

Статтю 12 доповнено новою частиною згідно із Законом N 1826-VI від 21.01.2010

Стаття 13. Участь об'єднань громадян в управлінні територіями та об'єктами природно-заповідного фонду

Розділ III РЕЖИМ ТЕРИТОРІЙ ТА ОБ'ЄКТІВ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ

Стаття 14. Визначення режиму територій та об'єктів природно-заповідного фонду

Статтю 14 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 1826-VI від 21.01.2010

ГЛАВА 1. ПРИРОДНІ ЗАПОВІДНИКИ

Стаття 15. Статус та завдання природних заповідників Стаття 16. Вимоги щодо охорони природних комплексів та об'єктів природних заповідників

ГЛАВА 2. БІОСФЕРНІ ЗАПОВІДНИКИ

Стаття 17. Статус і завдання біосферних заповідників Стаття 18. Структура території та особливості управління біосферними заповідниками

Статтю 18 доповнено новою частиною згідно із Законом N 1826-VI від 21.01.2010

Статтю 18 доповнено новою частиною згідно із Законом N 1826-VI від 21.01.2010

Статтю 18 доповнено частиною згідно із Законом N 1287-XIV від 14.12.99

Стаття 19. Особливості діяльності біосферних заповідників

ГЛАВА 3. НАЦІОНАЛЬНІ ПРИРОДНІ ПАРКИ

Стаття 20. Статус і завдання національних природних парків Стаття 21. Структура території та вимоги щодо охорони природних комплексів та об'єктів національних природних парків Стаття 22. Рекреаційна діяльність на території національних природних парків

ГЛАВА 4. РЕГІОНАЛЬНІ ЛАНДШАФТНІ ПАРКИ

Стаття 23. Статус і завдання регіональних ландшафтних парків Стаття 24. Структура території та вимоги щодо охорони природних комплексів та об'єктів регіональних ландшафтних парків

ГЛАВА 5. ЗАКАЗНИКИ

Стаття 25. Статус і завдання заказників Стаття 26. Основні вимоги щодо режиму заказників

ГЛАВА 6. ПАМ'ЯТКИ ПРИРОДИ

Стаття 27. Статус та завдання пам'яток природи Стаття 28. Основні вимоги щодо режиму пам'яток природи

ГЛАВА 7. ЗАПОВІДНІ УРОЧИЩА

Стаття 29. Статус і завдання заповідних урочищ Стаття 30. Основні вимоги щодо режиму заповідних урочищ

ГЛАВА 8. БОТАНІЧНІ САДИ

Стаття 31. Статус і завдання ботанічних садів Прикінцеві положення

Інші нормативні акти

Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань Про теплопостачання