Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Про Національний архівний фонд та архівні установи


Скачать бесплатно Закон України Про Національний архівний фонд та архівні установи від 24.12.1993 № 3814-XII

Закон України Про Національний архівний фонд та архівні установи від 24.12.1993 № 3814-XII ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 18.02.2018
Стаття 1. Визначення термінів  Стаття 2. Законодавство України про Національний архівний фонд та архівні установи  Стаття 3. Державна політика у сфері архівної справи і діловодства  Стаття 4. Національний архівний фонд  Стаття 5. Загальні засади формування Національного архівного фонду  Стаття 6. Внесення документів до Національного архівного фонду та вилучення документів з нього Стаття 8. Право власності на документи Національного архівного фонду  Стаття 9. Здійснення права власності на документи Національного архівного фонду  Стаття 10. Передача права власності на документи Національного архівного фонду  Стаття 11. Позбавлення права власності на документи Національного архівного фонду  Стаття 12. Державний облік документів Національного архівного фонду  Стаття 13. Забезпечення збереженості Національного архівного фонду  Стаття 14. Особливості обліку і зберігання унікальних документів Національного архівного фонду  Стаття 15. Доступ до документів Національного архівного фонду  Стаття 16. Обмеження доступу до документів Національного архівного фонду, що належать державі, територіальним громадам  Стаття 17. Обмеження доступу до документів Національного архівного фонду, що належать іншим власникам  Стаття 18. Форми використання відомостей, що містяться в документах Національного архівного фонду  Стаття 19. Порядок користування документами Національного архівного фонду  Стаття 20. Права користувачів документами Національного архівного фонду  Стаття 21. Обов'язки користувачів документами Національного архівного фонду  Стаття 22. Архівні установи  Стаття 23. Система архівних установ  Стаття 24. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері архівної справи і діловодства   Стаття 25. Центральні державні архіви України  Стаття 26. Галузеві державні архіви  Стаття 27. Державний архів в Автономній Республіці Крим  Стаття 28. Місцеві державні архівні установи  Стаття 29. Архівні установи органів місцевого самоврядування Стаття 30. Архівні підрозділи державних наукових установ, музеїв та бібліотек  Стаття 31. Архівні підрозділи державних органів, органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ та організацій  Стаття 32. Архівні підрозділи об'єднань громадян, релігійних організацій, а також підприємств, установ та організацій, заснованих на приватній формі власності  Стаття 33. Архівні установи, засновані фізичними особами та/або юридичними особами приватного права Стаття 34. Джерела фінансування архівних установ  Стаття 35. Платні послуги архівних установ  Стаття 36. Пільги архівним установам і власникам приватних архівних зібрань  Стаття 37. Матеріально-технічне і кадрове забезпечення архівних установ  Стаття 38. Професійна діяльність у сфері архівної справи  Стаття 39. Соціальні гарантії та захист працівників архівних установ  Стаття 40. Розвиток міжнародного співробітництва в архівній справі  Стаття 41. Вивезення документів Національного архівного фонду за кордон  Стаття 42. Контроль за дотриманням законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи, відповідальність за його порушення Стаття 43. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи  Прикінцеві положення

Інші нормативні акти

Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України Про відходи Про державну статистику Про загальну структуру і чисельність Міністерства внутрішніх справ України Про підвищення престижності шахтарської праці