Укр Рус

Про ліцензування певних видів господарської діяльності


Скачать бесплатно Закон України Про ліцензування певних видів господарської діяльності вiд 01.06.2000 № 1775-III

Закон України Про ліцензування певних видів господарської діяльності вiд 01.06.2000 № 1775-III ЗмістСтаття 1. Визначення термінів Стаття 2. Сфера дії Закону Стаття 3. Основні принципи державної політики у сфері ліцензування Стаття 4. Повноваження органів державної влади у сфері ліцензування

Статтю 4 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 3317-IV від 12.01.2006

Стаття 5. Спеціально уповноважений орган з питань ліцензування Стаття 6. Орган ліцензування Стаття 7. Експертно-апеляційна рада Стаття 8. Ліцензійні умови

Статтю 8 доповнено частиною згідно із Законом N 1759-VI від 15.12.2009

Стаття 9. Види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню Стаття 10. Документи, що подаються органу ліцензування для одержання ліцензії

Статтю 10 доповнено частиною одинадцятою згідно із Законом N 994-V від 27.04.2007

Статтю 10 доповнено частиною дванадцятою згідно із Законом N 994-V від 27.04.2007

Стаття 11. Рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії Стаття 12. Особливості проведення конкурсу на отримання ліцензій для видів господарської діяльності, провадження яких пов'язане з використанням обмежених ресурсів Стаття 13. Відомості, які містить ліцензія Стаття 14. Видача ліцензії

Статтю 14 доповнено частиною згідно із Законом N 2344-III від 05.04.2001, із змінами, внесеними згідно із Законом N 961-V від 19.04.2007

Стаття 15. Плата за видачу ліцензій Стаття 16. Переоформлення ліцензії Стаття 17. Зміна даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії Стаття 18. Видача дубліката ліцензії Стаття 19. Ліцензійні справи та ліцензійний реєстр Стаття 20. Нагляд і контроль у сфері ліцензування

Статтю 20 доповнено частиною сьомою згідно із Законом N 2953-III від 17.01.2002; в редакції Закону N 1571-VI від 25.06.2009

Стаття 21. Анулювання ліцензії Стаття 22. Відповідальність за порушення норм цього Закону Стаття 23. Відшкодування шкоди у зв'язку з порушенням законодавства у сфері ліцензування Стаття 24. Прикінцеві положення Прикінцеві положення

Інші нормативні акти

Про зерно та ринок зерна в Україні Про місцеві державні адміністрації Про оголошення природних територій міста Миргорода Полтавської області курортом державного значення Про заходи щодо стабілізації платіжного балансу України відповідно до статті XII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист
Додати коментар до ЗУ Про ліцензування вiд 01.06.2000 № 1775-III