Укр Рус

Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні
Стаття 10. ДепозитаріїСт. 10 ЗУ Про національну депозитарну систему і електронний документообіг від 10.12.1997 № 710/97-ВР1. Депозитарій - юридична особа, яка створюється у формі відкритого акціонерного товариства, учасниками якого є не менше ніж десять зберігачів, і яка здійснює виключно депозитарну діяльність. При цьому частка одного учасника в статутному капіталі депозитарію не може перевищувати двадцяти п'яти відсотків цього капіталу. { Частина перша статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2393-VI від 01.07.2010 }

Розмір статутного капіталу депозитарію має становити не менш як 15 мільйонів гривень. { Частину першу статті 10 доповнено абзацом другим згідно із Законом N 2393-VI від 01.07.2010 }

Розмір власного капіталу клірингового депозитарію має становити не менш як 25 мільйонів гривень. { Частину першу статті 10 доповнено абзацом третім згідно із Законом N 2393-VI від 01.07.2010 }

2. Фондова біржа чи учасники організаційно оформленого позабіржового ринку можуть бути засновниками депозитарію.

3. Клієнтами депозитарію є зберігачі, які уклали з ним депозитарний договір, емітенти щодо рахунків власних емісій, відкритих на підставі договорів про обслуговування емісії цінних паперів, а також інші депозитарії, з якими укладено договори про кореспондентські відносини.

4. Оплата послуг депозитарію здійснюється за тарифами, які встановлює сам депозитарій. Максимальний розмір тарифів встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Антимонопольним комітетом України.

Стаття 1 ...8 9 10 11 12 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні від 10.12.1997 № 710/97-ВР