Укр Рус

Про нотаріат


Скачать бесплатно Закон України Про нотаріат вiд 02.09.1993 № 3425-XII

Закон України Про нотаріат вiд 02.09.1993 № 3425-XII ЗмістРозділ I
НОТАРІАТ В УКРАЇНІ ГЛАВА 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Поняття нотаріату. Органи і особи, які вчиняють нотаріальні дії Стаття 2. Правова основа діяльності нотаріату Стаття 2-1. Державне регулювання нотаріальної діяльності Стаття 3. Нотаріус Стаття 4. Права нотаріуса Стаття 5. Обов'язки нотаріуса Стаття 6. Присяга нотаріуса Стаття 7. Вчинення нотаріальних дій Стаття 8. Нотаріальна таємниця Стаття 8-1. Гарантії нотаріальної діяльності Стаття 9. Обмеження у праві вчинення нотаріальних дій Стаття 10. Вища кваліфікаційна комісія нотаріату та порядок її роботи Стаття 11. Свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю Стаття 12. Анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю Стаття 13. Стажист нотаріуса Стаття 13-1. Нотаріальний округ Стаття 14. Нотаріальне діловодство і звітність Стаття 15. Мова нотаріального діловодства Стаття 16. Об'єднання нотаріусів

ГЛАВА 2. ДЕРЖАВНІ НОТАРІАЛЬНІ КОНТОРИ І ДЕРЖАВНІ
НОТАРІАЛЬНІ АРХІВИ

Стаття 17. Організація роботи державних нотаріальних контор Стаття 18. Керівництво державними нотаріальними конторами Стаття 19. Оплата вчинюваних нотаріальних дій Стаття 20. Утримання державних нотаріальних контор Стаття 21. Відповідальність державного нотаріуса Стаття 22. Печатка державного нотаріуса Стаття 23. Державні нотаріальні архіви

ГЛАВА 3. ПРИВАТНА НОТАРІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Стаття 24. Реєстрація приватної нотаріальної діяльності. Реєстраційне посвідчення Стаття 25. Робоче місце (контора) приватного нотаріуса Стаття 26. Печатка приватного нотаріуса Стаття 27. Відповідальність приватного нотаріуса Стаття 28. Страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса Стаття 29. Заміщення приватного нотаріуса Стаття 29-1. Підстави зупинення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса Стаття 29-2. Порядок зупинення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса Стаття 30. Підстави припинення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса Стаття 30-1. Порядок припинення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса Стаття 31. Оплата вчинюваних нотаріальних дій Стаття 32. Оподаткування доходу приватного нотаріуса Стаття 33. Перевірка організації нотаріальної діяльності нотаріуса та виконання ним правил нотаріального діловодства

Розділ II
ПОВНОВАЖЕННЯ ЩОДО ВЧИНЕННЯ НОТАРІАЛЬНИХ ДІЙ

Стаття 34. Нотаріальні дії, що вчиняють нотаріуси Стаття 35. Нотаріальні дії, що вчиняються в державних нотаріальних архівах Стаття 37. Нотаріальні дії, що вчиняються посадовими особами органів місцевого самоврядування Стаття 38. Нотаріальні дії, вчинювані консульськими установами України Стаття 39. Порядок вчинення нотаріальних дій Стаття 40. Заповіти (крім секретних) і довіреності, прирівнювані до нотаріально посвідчених Стаття 40-1. Засвідчення справжності підпису на документах начальником установи виконання покарань

ПРАВИЛА ВЧИНЕННЯ НОТАРІАЛЬНИХ ДІЙ
ГЛАВА 4. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ВЧИНЕННЯ НОТАРІАЛЬНИХ ДІЙ

Стаття 41. Місце вчинення нотаріальних дій Стаття 42. Строки вчинення нотаріальних дій Стаття 43. Установлення особи, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії Стаття 44. Визначення обсягу цивільної дієздатності фізичних осіб і перевірка цивільної правоздатності та дієздатності юридичних осіб, перевірка повноважень представника фізичної або юридичної особи. Встановлення намірів сторін вчиняти правочин Стаття 45. Підписання нотаріально посвідчуваних правочинів, заяв та інших документів Стаття 46. Витребовування відомостей і документів, необхідних для вчинення нотаріальної дії Стаття 47. Вимоги до документів, що подаються для вчинення нотаріальної дії Стаття 48. Вчинення посвідчувальних написів та видача свідоцтв Стаття 49. Відмова у вчиненні нотаріальних дій Стаття 50. Оскарження нотаріальних дій або відмови у їх вчиненні Стаття 51. Заходи, що вживаються нотаріусом або посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, при виявленні порушення законодавства Стаття 52. Реєстрація нотаріальних дій Стаття 53. Видача дубліката нотаріально посвідченого документа

ГЛАВА 5. ПОСВІДЧЕННЯ УГОД

Стаття 54. Угоди, що посвідчуються у нотаріальному порядку Стаття 55. Посвідчення угод про відчуження та заставу майна Стаття 56. Посвідчення заповітів Стаття 57. Порядок зміни і скасування заповітів Стаття 58. Посвідчення доручень. Припинення дії доручень Стаття 59. Кількість примірників документів, в яких викладено зміст угод

ГЛАВА 6. ВЖИТТЯ ЗАХОДІВ ДО ОХОРОНИ СПАДКОВОГО МАЙНА

Стаття 60. Охорона спадкового майна Стаття 61. Опис спадкового майна і передача його на зберігання Стаття 62. Винагорода за зберігання спадкового майна Стаття 63. Повідомлення спадкоємців про відкриття спадщини Стаття 64. Видача грошових сум із спадкового майна Стаття 65. Припинення охорони спадкового майна

ГЛАВА 7. ВИДАЧА СВІДОЦТВ ПРО ПРАВО НА СПАДЩИНУ

Стаття 66. Свідоцтво про право на спадщину та строки його видачі Стаття 67. Порядок видачі свідоцтва про право на спадщину Стаття 68. Видача свідоцтва про право на спадщину за законом Стаття 69. Видача свідоцтва про право на спадщину за заповітом

ГЛАВА 8. ВИДАЧА СВІДОЦТВА ПРО ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЧАСТКУ В
СПІЛЬНОМУ МАЙНІ ПОДРУЖЖЯ

Стаття 70. Видача свідоцтв на підставі спільної заяви Стаття 71. Видача свідоцтва в разі смерті одного з подружжя

ГЛАВА 9. ВИДАЧА СВІДОЦТВА ПРО ПРИДБАННЯ ЖИЛИХ БУДИНКІВ З
ПРИЛЮДНИХ ТОРГІВ

Стаття 72. Видача свідоцтва про придбання нерухомого майна, яке було предметом застави (іпотеки)

ГЛАВА 10. НАКЛАДАННЯ ЗАБОРОНИ ВІДЧУЖЕННЯ НЕРУХОМОГО МАЙНА

Стаття 73. Накладання заборони Стаття 74. Зняття заборони

ГЛАВА 11. ЗАСВІДЧЕННЯ ВІРНОСТІ КОПІЙ ДОКУМЕНТІВ І ВИПИСОК З
НИХ, СПРАВЖНОСТІ ПІДПИСІВ І ВІРНОСТІ ПЕРЕКЛАДУ

Стаття 75. Засвідчення вірності копій документів Стаття 76. Засвідчення вірності копії з копії документа Стаття 77. Засвідчення вірності виписки з документа Стаття 78. Засвідчення справжності підпису на документах Стаття 79. Засвідчення вірності перекладу

ГЛАВА 12. ПОСВІДЧЕННЯ ФАКТІВ

Стаття 80. Посвідчення факту, що громадянин є живим Стаття 81. Посвідчення факту перебування громадянина в певному місці Стаття 82. Посвідчення тотожності громадянина з особою, зображеною на фотокартці Стаття 83. Посвідчення часу пред'явлення документа Стаття 84. Передача заяв громадян, підприємств, установ та організацій

ГЛАВА 13. ПРИЙНЯТТЯ В ДЕПОЗИТ ГРОШОВИХ СУМ І ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Стаття 85. Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів Стаття 86. Повернення прийнятих у депозит грошових сум і цінних паперів

ГЛАВА 14. ВЧИНЕННЯ ВИКОНАВЧИХ НАПИСІВ

Стаття 87. Стягнення грошових сум або витребування майна за виконавчим написом Стаття 88. Умови вчинення виконавчих написів Стаття 89. Зміст виконавчого напису Стаття 90. Порядок стягнення за виконавчим написом Стаття 91. Строк пред'явлення виконавчого напису

ГЛАВА 15. ВЧИНЕННЯ ПРОТЕСТІВ ВЕКСЕЛІВ, ПРЕД'ЯВЛЕННЯ ЧЕКІВ
ДО ПЛАТЕЖУ І ПОСВІДЧЕННЯ НЕОПЛАТИ ЧЕКІВ

Стаття 92. Вчинення протестів векселів Стаття 93. Прийняття чеків для пред'явлення до платежу і посвідчення неоплати чеків

ГЛАВА 16. ВЧИНЕННЯ МОРСЬКИХ ПРОТЕСТІВ

Стаття 94. Заява про морський протест Стаття 95. Складання акта про морський протест

ГЛАВА 17. ПРИЙНЯТТЯ ДОКУМЕНТІВ НА ЗБЕРІГАННЯ

Стаття 96. Зберігання документів нотаріусами Стаття 97. Повернення прийнятих на зберігання документів

Розділ IV
ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ. МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ

Стаття 98. Застосування іноземного права Стаття 99. Застосування права при охороні спадкового майна та при видачі свідоцтва про право на спадщину Стаття 100. Прийняття нотаріусами документів, складених за кордоном Стаття 101. Зносини нотаріусів з іноземними органами юстиції Стаття 102. Забезпечення доказів, необхідних для ведення справ в органах іноземних держав Стаття 103. Міжнародні договори Прикінцеві положення

Статтю 4 доповнено абзацом згідно із Законом N 614-VI від 01.10.2008

Статтю 5 доповнено абзацом шостим згідно із Законом N 614-VI від 01.10.2008

Статтю 5 доповнено абзацом сьомим згідно із Законом N 614-VI від 01.10.2008

Статтю 5 доповнено абзацом восьмим згідно із Законом N 614-VI від 01.10.2008

Статтю 5 доповнено абзацом дев'ятим згідно із Законом N 614-VI від 01.10.2008

Статтю 5 доповнено абзацом десятим згідно із Законом N 614-VI від 01.10.2008

Статтю 36 виключено на підставі Закону N 614-VI від 01.10.2008


Інші нормативні акти

Про оголошення природних територій міста Миргорода Полтавської області курортом державного значення Про Національну гвардію України Про столицю України - місто-герой Київ Про порядок відшкодування шкоди, завданої незаконними діями органів Про державний кордон України