Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Про нотаріат


Скачать бесплатно Закон України Про нотаріат вiд 02.09.1993 № 3425-XII

Закон України Про нотаріат вiд 02.09.1993 № 3425-XII ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 19.01.2018

Розділ I
НОТАРІАТ В УКРАЇНІ
ГЛАВА 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Поняття нотаріату. Органи і особи, які вчиняють нотаріальні дії Стаття 2. Правова основа діяльності нотаріату Стаття 2-1. Державне регулювання нотаріальної діяльності Стаття 3. Нотаріус Стаття 4. Права нотаріуса Стаття 5. Обов'язки нотаріуса Стаття 6. Присяга нотаріуса Стаття 7. Вчинення нотаріальних дій Стаття 8. Нотаріальна таємниця Стаття 8-1. Гарантії нотаріальної діяльності Стаття 9. Обмеження у праві вчинення нотаріальних дій Стаття 10. Вища кваліфікаційна комісія нотаріату та порядок її роботи Стаття 11. Свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю Стаття 12. Анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю Стаття 13. Помічник нотаріуса Стаття 13-1. Нотаріальний округ Стаття 14. Нотаріальне діловодство і звітність Стаття 15. Мова нотаріального діловодства Стаття 16. Професійне самоврядування нотаріусів

ГЛАВА 2. ДЕРЖАВНІ НОТАРІАЛЬНІ КОНТОРИ І ДЕРЖАВНІ
НОТАРІАЛЬНІ АРХІВИ

Стаття 17. Організація роботи державних нотаріальних контор Стаття 18. Перевірка організації роботи державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів Стаття 19. Оплата вчинюваних нотаріальних дій Стаття 20. Утримання державних нотаріальних контор Стаття 21. Відповідальність державного нотаріуса Стаття 22. Печатка державного нотаріуса Стаття 23. Державні нотаріальні архіви

ГЛАВА 3. ПРИВАТНА НОТАРІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Стаття 24. Реєстрація приватної нотаріальної діяльності. Реєстраційне посвідчення Стаття 25. Робоче місце (контора) приватного нотаріуса Стаття 26. Печатка приватного нотаріуса Стаття 27. Відповідальність приватного нотаріуса Стаття 28. Страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса Стаття 29. Заміщення приватного нотаріуса Стаття 29-1. Підстави зупинення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса Стаття 29-2. Порядок зупинення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса Стаття 30. Підстави припинення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса Стаття 30-1. Порядок припинення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса Стаття 31. Оплата вчинюваних нотаріальних дій Стаття 32. Сплата приватним нотаріусом податків Стаття 33. Перевірка організації нотаріальної діяльності приватного нотаріуса, дотримання ним порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства

Розділ II
ПОВНОВАЖЕННЯ ЩОДО ВЧИНЕННЯ НОТАРІАЛЬНИХ ДІЙ

Стаття 34. Нотаріальні дії, що вчиняють нотаріуси Стаття 35. Нотаріальні дії, що вчиняються в державних нотаріальних архівах Стаття 37. Нотаріальні дії, що вчиняються посадовими особами органів місцевого самоврядування Стаття 38. Нотаріальні дії, вчинювані консульськими установами України Стаття 39. Порядок вчинення нотаріальних дій Стаття 40. Заповіти (крім секретних) і довіреності, прирівнювані до нотаріально посвідчених Стаття 40-1. Засвідчення справжності підпису на документах начальником установи виконання покарань

Розділ III
ПРАВИЛА ВЧИНЕННЯ НОТАРІАЛЬНИХ ДІЙ
ГЛАВА 4. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ВЧИНЕННЯ НОТАРІАЛЬНИХ ДІЙ

Стаття 41. Місце вчинення нотаріальних дій Стаття 42. Строки вчинення нотаріальних дій Стаття 43. Установлення особи, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії Стаття 44. Визначення обсягу цивільної дієздатності фізичних осіб і перевірка цивільної правоздатності та дієздатності юридичних осіб, перевірка повноважень представника фізичної або юридичної особи. Встановлення намірів сторін вчиняти правочин Стаття 45. Підписання нотаріально посвідчуваних правочинів, заяв та інших документів Стаття 46. Витребовування відомостей і документів, необхідних для вчинення нотаріальної дії Стаття 46-1. Використання відомостей єдиних та державних реєстрів Стаття 47. Вимоги до документів, що подаються для вчинення нотаріальної дії Стаття 48. Вчинення посвідчувальних написів та видача свідоцтв Стаття 49. Відмова у вчиненні нотаріальних дій Стаття 50. Оскарження нотаріальних дій або відмови у їх вчиненні Стаття 51. Заходи, що вживаються нотаріусом або посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, при виявленні порушення законодавства Стаття 52. Реєстрація нотаріальних дій Стаття 53. Видача дубліката нотаріально посвідченого документа

ГЛАВА 5. ПОСВІДЧЕННЯ УГОД

Стаття 54. Угоди, що посвідчуються у нотаріальному порядку Стаття 55. Посвідчення угод про відчуження та заставу майна Стаття 56. Посвідчення заповітів Стаття 57. Порядок зміни і скасування заповітів Стаття 58. Посвідчення доручень. Припинення дії доручень Стаття 59. Кількість примірників документів, в яких викладено зміст угод

ГЛАВА 6. ВЖИТТЯ ЗАХОДІВ ДО ОХОРОНИ СПАДКОВОГО МАЙНА

Стаття 60. Охорона спадкового майна Стаття 61. Опис спадкового майна і передача його на зберігання Стаття 62. Винагорода за зберігання спадкового майна Стаття 63. Повідомлення спадкоємців про відкриття спадщини Стаття 64. Видача грошових сум із спадкового майна Стаття 65. Припинення охорони спадкового майна

ГЛАВА 7. ВИДАЧА СВІДОЦТВ ПРО ПРАВО НА СПАДЩИНУ

Стаття 66. Свідоцтво про право на спадщину та строки його видачі Стаття 67. Порядок видачі свідоцтва про право на спадщину Стаття 68. Видача свідоцтва про право на спадщину за законом Стаття 69. Видача свідоцтва про право на спадщину за заповітом

ГЛАВА 8. ВИДАЧА СВІДОЦТВА ПРО ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЧАСТКУ В
СПІЛЬНОМУ МАЙНІ ПОДРУЖЖЯ

{ Статтю 70 виключено на підставі Закону N 5208-VI ( 5208-17 ) від 06.09.2012 }

Стаття 71. Видача свідоцтва в разі смерті одного з подружжя

ГЛАВА 9. ВИДАЧА СВІДОЦТВА ПРО ПРИДБАННЯ ЖИЛИХ БУДИНКІВ З
ПРИЛЮДНИХ ТОРГІВ

Стаття 72. Видача свідоцтва про придбання нерухомого майна, яке було предметом застави (іпотеки)

ГЛАВА 10. НАКЛАДАННЯ ЗАБОРОНИ ВІДЧУЖЕННЯ НЕРУХОМОГО МАЙНА

Стаття 73. Накладання заборони Стаття 74. Зняття заборони

ГЛАВА 11. ЗАСВІДЧЕННЯ ВІРНОСТІ КОПІЙ ДОКУМЕНТІВ І ВИПИСОК З
НИХ, СПРАВЖНОСТІ ПІДПИСІВ І ВІРНОСТІ ПЕРЕКЛАДУ

Стаття 75. Засвідчення вірності копій документів Стаття 76. Засвідчення вірності копії з копії документа Стаття 77. Засвідчення вірності виписки з документа Стаття 78. Засвідчення справжності підпису на документах Стаття 79. Засвідчення вірності перекладу

ГЛАВА 12. ПОСВІДЧЕННЯ ФАКТІВ

Стаття 80. Посвідчення факту, що громадянин є живим Стаття 81. Посвідчення факту перебування громадянина в певному місці

{ Статтю 82 виключено на підставі Закону N 5208-VI від 06.09.2012 }

Стаття 83. Посвідчення часу пред'явлення документа Стаття 84. Передача заяв громадян, підприємств, установ та організацій

ГЛАВА 13. ПРИЙНЯТТЯ В ДЕПОЗИТ ГРОШОВИХ СУМ І ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Стаття 85. Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів Стаття 86. Повернення прийнятих у депозит грошових сум і цінних паперів

ГЛАВА 14. ВЧИНЕННЯ ВИКОНАВЧИХ НАПИСІВ

Стаття 87. Стягнення грошових сум або витребування майна за виконавчим написом Стаття 88. Умови вчинення виконавчих написів Стаття 89. Зміст виконавчого напису Стаття 90. Порядок стягнення за виконавчим написом Стаття 91. Строк пред'явлення виконавчого напису

ГЛАВА 15. ВЧИНЕННЯ ПРОТЕСТІВ ВЕКСЕЛІВ

Стаття 92. Вчинення протестів векселів

{ Статтю 93 виключено на підставі Закону N 5208-VI від 06.09.2012 }

ГЛАВА 16. ВЧИНЕННЯ МОРСЬКИХ ПРОТЕСТІВ

Стаття 94. Заява про морський протест Стаття 95. Складання акта про морський протест

ГЛАВА 17. ПРИЙНЯТТЯ ДОКУМЕНТІВ НА ЗБЕРІГАННЯ

Стаття 96. Зберігання документів нотаріусами Стаття 97. Повернення прийнятих на зберігання документів

Розділ IV
ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ. МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ

Стаття 98. Застосування іноземного права Стаття 99. Застосування права при охороні спадкового майна та при видачі свідоцтва про право на спадщину Стаття 100. Прийняття нотаріусами документів, складених за кордоном Стаття 101. Зносини нотаріусів з іноземними органами юстиції Стаття 102. Забезпечення доказів, необхідних для ведення справ в органах іноземних держав Стаття 103. Міжнародні договори

Інші нормативні акти

Про цінні папери та фондовий ринок Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім ям Про Рахункову палату Про дошкільну освіту