Укр Рус
< Закони України

Про вищу освіту


Скачать бесплатно Закон України Про вищу освіту від 17.01.2002 № 2984-III

Закон України Про вищу освіту від 17.01.2002 № 2984-III Зміст



Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Основні терміни та їх визначення Стаття 2. Законодавство України про вищу освіту Стаття 3. Державна політика у галузі вищої освіти Стаття 4. Право громадян на вищу освіту Стаття 5. Мова (мови) навчання у вищих навчальних закладах

Розділ II СТРУКТУРА ВИЩОЇ ОСВІТИ.
ДОКУМЕНТИ ПРО ВИЩУ ОСВІТУ

Стаття 6. Структура вищої освіти Стаття 7. Освітні рівні вищої освіти Стаття 8. Освітньо-кваліфікаційні рівні вищої освіти Стаття 9. Документи про вищу освіту Стаття 10. Післядипломна освіта

Розділ III СТАНДАРТИ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Стаття 11. Система стандартів вищої освіти Стаття 12. Державний стандарт вищої освіти Стаття 13. Галузеві стандарти вищої освіти Стаття 14. Стандарти вищої освіти вищих навчальних закладів Стаття 15. Науково-методичне забезпечення вищої освіти

Розділ IV УПРАВЛІННЯ У ГАЛУЗІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Стаття 16. Система вищої освіти Стаття 17. Управління у галузі вищої освіти Стаття 18. Повноваження спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі освіти і науки, інших центральних органів виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади Стаття 19. Повноваження Вищої атестаційної комісії України Стаття 20. Повноваження органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, які мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади Стаття 21. Повноваження власника (власників) вищого навчального закладу

Розділ V ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ

Стаття 22. Мета і головні завдання діяльності вищого навчального закладу Стаття 23. Правовий статус вищого навчального закладу Стаття 24. Рівні акредитації вищих навчальних закладів Стаття 25. Типи вищих навчальних закладів Стаття 26. Національний вищий навчальний заклад Стаття 27. Створення, реорганізація та ліквідація вищого навчального закладу Стаття 28. Ліцензування освітньої діяльності, акредитація напрямів, спеціальностей та вищих навчальних закладів Стаття 29. Принципи управління вищим навчальним закладом Стаття 30. Структурні підрозділи вищого навчального закладу Стаття 31. Забезпечення державою діяльності вищих навчальних закладів

Розділ VI УПРАВЛІННЯ ВИЩИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

Стаття 32. Керівник вищого навчального закладу Стаття 33. Керівник факультету, відділення Стаття 34. Вчені ради Стаття 35. Наглядова рада Стаття 36. Робочі та дорадчі органи Стаття 37. Органи громадського самоврядування у вищих навчальних закладах Стаття 38. Студентське самоврядування Стаття 39. Обрання, затвердження та звільнення з посади керівника вищого навчального закладу Стаття 40. Обрання на посаду та звільнення з посади керівника факультету

Розділ VII ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Стаття 41. Навчально-виховний процес Стаття 42. Форми навчання у вищих навчальних закладах Стаття 43. Форми організації навчального процесу Стаття 44. Умови прийому на навчання до вищого навчального закладу Стаття 45. Відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах

Розділ VIII УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Стаття 46. Учасники навчально-виховного процесу Стаття 47. Педагогічні і науково-педагогічні працівники Стаття 48. Основні посади педагогічних і науково-педагогічних працівників Стаття 49. Робочий час педагогічних та науково-педагогічних працівників Стаття 50. Права педагогічних та науково-педагогічних працівників Стаття 51. Обов'язки педагогічних та науково-педагогічних працівників Стаття 52. Підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників Стаття 53. Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах Стаття 54. Права осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах Стаття 55. Обов'язки осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах Стаття 56. Працевлаштування випускників вищих навчальних закладів Стаття 57. Гарантії педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників вищих навчальних закладів

Розділ IX ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ І НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Стаття 58. Аспірантура (ад'юнктура), асистентура-стажування та докторантура Стаття 59. Наукові ступені і вчені звання Стаття 60. Спеціалізовані вчені ради

Розділ X НАУКОВА І НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Стаття 61. Мета і завдання наукової і науково-технічної діяльності у вищих навчальних закладах Стаття 62. Організація і управління науковою і науково-технічною діяльністю

Розділ XI ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Стаття 63. Правовий режим майна вищих навчальних закладів Стаття 64. Фінансування вищих навчальних закладів Стаття 65. Платні послуги у галузі вищої освіти та пов'язаних з нею інших галузях діяльності

Статтю 65 доповнено частиною згідно із Законом N 1024-VI від 19.02.2009

Розділ XII МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Стаття 66. Державна політика у галузі міжнародного співробітництва у галузі вищої освіти Стаття 67. Основні напрями міжнародного співробітництва у галузі вищої освіти Стаття 68. Зовнішньоекономічна діяльність у галузі вищої освіти

Розділ XIII ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ВИЩУ ОСВІТУ

Стаття 69. Відповідальність за порушення законодавства про вищу освіту Прикінцеві положення

Інші нормативні акти

Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму Про металобрухт Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років Про місцеве самоврядування в Україні Про оперативно-розшукову діяльність