Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 2 ЗУ Про електронну комерцію від 03.09.2015 № 675-VIII


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про електронну комерцію
Стаття 2. Законодавство України у сфері електронної комерції

1. Законодавство України у сфері електронної комерції ґрунтується на Конституції України і складається із Цивільного і Господарського кодексів України, законів України "Про захист прав споживачів""Про рекламу""Про електронні документи та електронний документообіг""Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах""Про телекомунікації""Про електронний цифровий підпис""Про платіжні системи та переказ коштів в Україні""Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг""Про захист персональних даних", міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, цього Закону та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до них.

 

2. Порядок надання банківських послуг, випуск та обіг електронних грошей, здійснення переказу коштів не є предметом правового регулювання цього Закону і регулюється спеціальним законодавством. До послуг систем дистанційного обслуговування, випуску та обігу електронних грошей, страхування та інших послуг, щодо яких існує спеціальне законодавство, цей Закон застосовується лише в частині правочинів, вчинених в електронній формі, яка не суперечить спеціальному законодавству, що регулює здійснення послуг із дистанційного обслуговування, випуск та обіг електронних грошей, страхування, зокрема законам України "Про електронні документи та електронний документообіг""Про електронний цифровий підпис""Про платіжні системи та переказ коштів в Україні""Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг""Про банки і банківську діяльність" та "Про страхування".

 

3. Якщо міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору.


Стаття 1 2 3 4 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті