Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 7 ЗУ Про оперативно-розшукову діяльність вiд 18.02.1992 № 2135-XII


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про оперативно-розшукову діяльність
Стаття 7. Обов'язки підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність

Підрозділи, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, зобов'язані:

1) у межах своїх повноважень відповідно до законів, що становлять правову основу оперативно-розшукової діяльності, вживати необхідних оперативно-розшукових заходів щодо попередження, своєчасного виявлення і припинення злочинів та викриття причин і умов, які сприяють вчиненню злочинів, здійснювати профілактику правопорушень; { Статтю 7 доповнено пунктом 1 згідно із Законом N 2246-III від 18.01.2001; із змінами, внесеними згідно із Законом N 4652-VI від 13.04.2012 }

2) виконувати письмові доручення слідчого, вказівки прокурора та ухвали слідчого судді суду і запити повноважних державних органів, установ та організацій про проведення оперативно-розшукових заходів; { Пункт 2 частини першої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4652-VI від 13.04.2012 }

3) виконувати у межах своєї компетенції запити правоохоронних органів інших держав або міжнародних правоохоронних організацій відповідно до законодавства України, міжнародних договорів України, а також установчих актів та правил міжнародних правоохоронних організацій, членом яких є Україна; { Пункт 3 статті 7 в редакції Закону N 2397-VI від 01.07.2010 }

4) інформувати відповідні державні органи про відомі їм факти та дані, що свідчать про загрозу безпеці суспільства і держави, а також про порушення законодавства, пов'язані з службовою діяльністю посадових осіб; { Пункт 4 статті 7 в редакції Закону N 2246-III від 18.01.2001 }

5) здійснювати взаємодію між собою та іншими правоохоронними органами, в тому числі відповідними органами іноземних держав та міжнародних антитерористичних організацій, з метою швидкого і повного попередження, виявлення та припинення злочинів; { Пункт 5 статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законами N 965-IV від 19.06.2003, N 4652-VI від 13.04.2012 }

6) забезпечити із залученням інших підрозділів безпеку працівників суду і правоохоронних органів, осіб, які надають допомогу, сприяють оперативно-розшуковій діяльності, осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, членів їх сімей та близьких родичів цих осіб; { Пункт статті 7 в редакції Закону N 1381-XIV від 13.01.2000 }

7) брати участь у здійсненні заходів щодо фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, а також у проведенні спеціальної перевірки щодо допуску до особливих робіт. { Статтю 7 доповнено пунктом 7 згідно із Законом N 747-IV від 15.05.2003 }

У разі виявлення ознак злочину оперативний підрозділ, який здійснює оперативно-розшукову діяльність, зобов'язаний невідкладно направити зібрані матеріали, в яких зафіксовано фактичні дані про протиправні діяння окремих осіб та груп, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України, до відповідного органу досудового розслідування для початку та здійснення досудового розслідування в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.
{ Статтю 7 доповнено частиною другою згідно із Законом N 4652-VI від 13.04.2012 }

У разі, якщо ознаки злочину виявлені під час проведення оперативно-розшукових заходів, що тривають і припинення яких може негативно вплинути на результати кримінального провадження, підрозділ, який здійснює оперативно-розшукову діяльність, повідомляє відповідний орган досудового розслідування та прокурора про виявлення ознак злочину, закінчує проведення оперативно-розшукового заходу, після чого направляє зібрані матеріали, в яких зафіксовано фактичні дані про протиправні діяння окремих осіб та груп, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України, до відповідного органу досудового розслідування.
{ Статтю 7 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 4652-VI від 13.04.2012 }

Оперативні підрозділи Державного бюро розслідувань, Національної поліції, Служби безпеки України, органів доходів і зборів, Державної пенітенціарної служби України, Державної прикордонної служби України проводять слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні за дорученням слідчого, прокурора в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України. Письмові доручення щодо проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, надані слідчим, прокурором у межах компетенції та в установленому порядку, є обов'язковими до виконання оперативним підрозділом.
{ Статтю 7 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 4652-VI від 13.04.2012; із змінами, внесеними згідно із Законами N 406-VII від 04.07.2013, N 794-VIII від 12.11.2015, N 901-VIII від 23.12.2015 }


Стаття 1 ...5‑1 6 7 8 9 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті