Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 4 ЗУ Про засади функціонування ринку природного газу від 08.07.2010 № 2467-VI


Втратив чинність


Про засади функціонування ринку природного газу
Стаття 4. Державне регулювання 

1. Державне регулювання діяльності суб'єктів ринку природного газу, в тому числі суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання, які діють на суміжних ринках, здійснюється Кабінетом Міністрів України, національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, та центральними органами виконавчої влади в межах їх повноважень.

2. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, при прийнятті своїх рішень діє за принципом незалежності від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб та суб'єктів господарювання, а також політичних партій та інших об'єднань громадян чи їх органів.

3. До повноважень національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, належать:

1) здійснення державного регулювання відносин суб'єктів ринку природного газу;

2) ліцензування господарської діяльності на ринку природного газу;

3) затвердження ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності на ринку природного газу;

4) здійснення контролю за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов провадження господарської діяльності на ринку природного газу відповідно до законодавства та в порядку, встановленому національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики;

5) затвердження порядку доступу та приєднання до Єдиної газотранспортної системи України; { Пункт 5 частини третьої статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5021-VI від 22.06.2012 }

6) забезпечення проведення тарифної та цінової політики на ринку природного газу;

7) встановлення тарифів на:

транспортування природного, нафтового газу та газу (метану) вугільних родовищ магістральними трубопроводами;

транспортування природного, нафтового газу та газу (метану) вугільних родовищ розподільними трубопроводами;

постачання природного газу та газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом;

закачування, зберігання та відбір природного газу, газу (метану) вугільних родовищ;

8) проведення моніторингу ліцензійної діяльності шляхом отримання від учасників ринку природного газу інформації, зокрема про ціни і тарифи на природний газ та послуги, що підлягають регулюванню згідно із законодавством, та оприлюднення результатів моніторингу;

9) застосування в установленому порядку санкцій до суб'єктів ринку природного газу в порядку, передбаченому цим Законом;

10) затвердження алгоритму розподілу коштів;

11) затвердження порядків:

формування, розрахунку та встановлення цін на природний газ для суб'єктів господарювання, що здійснюють його видобуток, визначених у статті 10 цього Закону;

встановлення роздрібних цін на природний газ для населення;

формування тарифів на послуги з транспортування, розподілу, постачання, закачування, зберігання та відбору природного газу;

контролю за дотриманням ліцензійних умов;

формування інвестиційних програм;

12) затвердження процедури встановлення та перегляду тарифів на послуги з транспортування, розподілу, постачання, закачування, зберігання та відбору природного газу ;

13) затвердження Правил користування природним газом для юридичних осіб;

14) затвердження методик розрахунку тарифів на послуги з транспортування, розподілу, постачання, закачування, зберігання та відбору природного газу;

15) затвердження типових договорів на:

купівлю-продаж природного газу (між власниками та постачальниками природного газу) ;

транспортування природного газу магістральними трубопроводами;

зберігання (закачування, зберігання, відбір) природного газу;

приєднання до газових мереж;

розподіл природного газу;

постачання природного газу за регульованим тарифом;

господарське відання складовими Єдиної газотранспортної системи України (між власниками та газотранспортними або газорозподільними підприємствами) від 22.06.2012 }

користування складовими Єдиної газотранспортної системи України (між власниками та газотранспортними або газорозподільними підприємствами) від 22.06.2012 }

експлуатацію складових Єдиної газотранспортної системи України (між власниками та газотранспортними або газорозподільними підприємствами) від 22.06.2012 }

16) встановлення обмеження щодо суміщення видів діяльності відповідними суб'єктами ринку природного газу;

17) визначення відповідності ліквідації, реорганізації у формі злиття, приєднання, участі в об'єднаннях, а також придбання або відчуження більш як 10 відсотків часток (акцій, паїв) активів суб'єктів господарської діяльності ліцензійним умовам;

18) здійснення безперешкодного доступу на територію, до документів та інформації суб'єктів ринку природного газу;

19) затвердження Порядку відшкодування збитків, завданих газопостачальному або газорозподільному підприємству внаслідок порушення споживачем природного газу Правил надання населенню послуг з газопостачання ;

20) забезпечення захисту прав споживачів з питань, що стосуються цін і тарифів на природний газ, надійності його постачання, а також отримання ними якісних послуг, що надаються суб'єктами природних монополій;

20-1) затвердження порядку розрахунку плати за приєднання об’єктів замовників до газових мереж; { Частину третю статті 4 доповнено пунктом 20-1 згідно із Законом N 5021-VI від 22.06.2012 }
  20-2) розроблення та затвердження порядку фінансування послуг з приєднання об’єктів замовника до газових мереж; { Частину третю статті 4 доповнено пунктом 20-2 згідно із Законом N 5021-VI від 22.06.2012 }
  20-3) встановлення ставок плати за стандартне приєднання ; { Частину третю статті 4 доповнено пунктом 20-3 згідно із Законом N 5021-VI від 22.06.2012 }
  21) визначення ступеня кваліфікації споживачів;

22) сприяння конкуренції на ринку природного газу;

23) інші передбачені законодавством повноваження.


Стаття 1 2 3 4 5 6 ...24

Перейти до статті