Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 5 ЗУ Про засади функціонування ринку природного газу від 08.07.2010 № 2467-VI


Втратив чинність


Про засади функціонування ринку природного газу
Стаття 5. Державний нагляд (контроль) 

1. Державний нагляд (контроль) у сфері функціонування ринку природного газу здійснюють у межах своїх повноважень центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику в нафтогазовому комплексі, національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах державного гірничого нагляду, геологічного вивчення та раціонального використання надр, ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері технічного регулювання, а також інші органи державного нагляду (контролю), визначені законом. { Частина перша статті 5 в редакції Закону N 5460-VI від 16.10.2012 }
  2. Державний нагляд (контроль) на ринку природного газу включає:

1) проведення аналізу виконання державних програм забезпечення ефективного використання ресурсів природного газу, збільшення його видобутку та здійснення ефективної переробки;

2) забезпечення безпечної і надійної технічної експлуатації об'єктів Єдиної газотранспортної системи України;

3) оцінку відповідності роботи технологічних об'єктів газодобувних, газотранспортних, газозберігаючих, газорозподільних підприємств та підприємств-газоспоживачів вимогам технічної експлуатації, своєчасності проведення їх діагностичного обстеження та планового ремонту;

4) додержання встановлених режимів постачання, розподілу та споживання природного газу;

5) підтримання належного технічного стану систем, вузлів і приладів обліку природного газу на об'єктах його видобутку, транспортування та зберігання, а також на газопереробних підприємствах;

6) забезпечення здійснення на належному рівні будівництва, монтажу, пусконалагодження газокористувального обладнання;

7) забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів підприємствами, установами та організаціями Єдиної газотранспортної системи України незалежно від форми власності;

8) розроблення заходів, спрямованих на захист навколишнього природного середовища та локалізацію зони впливу шкідливих і небезпечних речовин, що утворюються під час аварій та катастроф на об'єктах нафтогазової галузі;

9) додержання суб'єктами господарювання, що провадять ліцензовану діяльність на ринку природного газу, ліцензійних умов відповідно до Порядку контролю за дотриманням ліцензійних умов, затвердженого національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики;

10) додержання встановлених національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, тарифів (та їх структури) на транспортування природного та нафтового газу магістральними трубопроводами, зберігання природного газу, розподілу та постачання природного, нафтового газу та газу (метану) вугільних родовищ;

11) додержання встановленого алгоритму розподілу коштів.

Державний нагляд (контроль) у нафтогазовій галузі здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" .

Стаття 1 ...3 4 5 6 7 ...24

Перейти до статті