Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 8 ЗУ Про здійснення держзакупівель від 01.06.2010 № 2289-VI


Втратив чинність

Чинний аналог

Про публічні закупівлі


Про здійснення державних закупівель
Стаття 8. Уповноважений орган та орган оскарження

1. Основними функціями Уповноваженого органу є:

1) розроблення і затвердження нормативно-правових актів, необхідних для виконання цього Закону;

2) розроблення та затвердження Стратегії розвитку системи державних закупівель;

3) моніторинг державних закупівель;

4) ведення обліку закупівель шляхом збирання інформації про заплановані закупівлі та результати процедур закупівель;

5) подання Кабінету Міністрів України пропозицій щодо визначення генерального замовника;

6) підготовка та подання до Кабінету Міністрів України, Рахункової палати квартальних звітів про стан закупівель;

7) узагальнення практики здійснення закупівель, у тому числі міжнародної;

8) погодження застосування процедури закупівлі в одного учасника відповідно до цього Закону;

9) вивчення, узагальнення та поширення світового досвіду з питань закупівель;

10) виступає засновником та забезпечує видання безоплатного державного офіційного друкованого видання з питань державних закупівель;

11) виступає засновником та забезпечує видання безоплатного міжнародного інформаційного видання з питань державних закупівель;

12) забезпечення функціонування безоплатного веб-порталу Уповноваженого органу з питань закупівель ;

13) взаємодія з громадськістю та проведення громадських слухань з питань удосконалення системи державних закупівель;

14) організація нарад, безоплатних семінарів та виставок з питань закупівель;

15) організація та затвердження порядку проходження навчання спеціалістів у сфері здійснення закупівель та підвищення кваліфікації;

16) надання безоплатної методологічної допомоги замовникам, у тому числі надання відповідей на запити зацікавлених осіб з питань державних закупівель. Відповіді на запити носять виключно рекомендаційний характер;

17) забезпечення видання безоплатних збірників нормативно-правових актів та методичних матеріалів з питань державних закупівель;

18) міжнародне співробітництво у сфері закупівель;

19) розроблення та затвердження:

стандартної документації конкурсних торгів;

типового положення про комітет з конкурсних торгів;

типового договору про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти;

порядку визначення предмета закупівлі;

порядку здійснення контролю за додержанням законодавства у сфері закупівель;

форм:

річного плану закупівель;

оголошення про проведення процедури закупівлі ;

обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника;

реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій;

протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій;

протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій;

повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції;

повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі;

оголошення про результати процедури закупівлі ;

звіту про результати проведення процедури закупівлі;

20) надання роз'яснень щодо застосування законодавства у сфері закупівель;

21) погодження навчальних програм з підготовки спеціалістів у сфері закупівель та підвищення їх кваліфікації;

22) співробітництво з правоохоронними органами щодо виявлення фактів порушення законодавства у сфері закупівель та подання у випадках, передбачених законами України, до правоохоронних органів матеріалів про виявлені порушення;

23) співробітництво з органами Антимонопольного комітету України щодо виявлення фактів порушень законодавства про захист економічної конкуренції у сфері закупівель;

24) співробітництво з державними органами щодо запобігання проявам корупції у сфері закупівель;

25) вжиття заходів щодо забезпечення ефективного та раціонального використання державних коштів, максимальної їх економії при здійсненні державних закупівель;

26) інформування громадськості про політику та правила державних закупівель.

2. Уповноважений орган має право:

1) вимагати від замовників подання звіту про результати проведення процедури закупівлі згідно з цим Законом;

2) встановлювати строки подання замовниками інформації про заплановані закупівлі та укладені договори про закупівлю;

3) отримувати в установленому порядку від підприємств, установ, організацій, а також органів, які здійснюють державне регулювання і контроль у сфері закупівель, правоохоронних органів документи та інформацію, які необхідні для виконання функцій, передбачених цим Законом;

4) здійснювати інші дії та вживати інші заходи, передбачені законодавством для виконання покладених на Уповноважений орган функцій.

3. Антимонопольний комітет України як орган оскарження з метою неупередженого та ефективного захисту прав та законних інтересів осіб, пов'язаних із участю у процедурах державної закупівлі, створює постійно діючу адміністративну колегію з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель. Рішення постійно діючої адміністративної колегії приймаються від імені Антимонопольного комітету України.

Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель діє у складі трьох державних уповноважених Антимонопольного комітету України. Голова постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України повинен мати вищу юридичну освіту.

Член постійно діючої адміністративної колегії, який є пов'язаною особою з суб'єктом оскарження або замовником, не може брати участь у розгляді та прийнятті рішень щодо такої скарги і повинен бути замінений на час розгляду і прийняття рішення щодо такої скарги іншим державним уповноваженим Антимонопольного комітету України, що визначається Головою Антимонопольного комітету України.

Порядок діяльності постійно діючої адміністративної колегії встановлюється відповідно до Закону України "Про Антимонопольний комітет України" , якщо інше не встановлено цим Законом.

Рішення органу оскарження оформляються у письмовій формі та надсилаються не пізніше наступного робочого дня після їх прийняття Уповноваженому органу, суб'єкту оскарження та замовнику.

Рішення органу оскарження набирають чинності з дня їх прийняття та є обов'язковими для виконання замовниками та особами, яких вони стосуються.

Рішення органу оскарження підлягають обов'язковій публікації в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель, а також не пізніше наступного робочого дня після їх прийняття оприлюднюються на веб-порталі Антимонопольного комітету України.

Рішення органу оскарження може бути оскаржено суб'єктом оскарження чи замовником до суду протягом місячного строку з дня, коли особа дізналася про його прийняття. { Абзац восьмий частини третьої статті 8 в редакції Закону N 3156-VI від 17.03.2011 }

Стаття 1 ...6 7 8 9 10 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті