Укр Рус

Переробна промисловість
КВЕД 2010 Секція C Переробна промисловість в Україні

Секція C включає процеси фізичного або хімічного перероблення матеріалів, речовин або компонентів з метою випуску нової продукції, хоча ці процеси не можуть бути застосовані як єдиний універсальний критерій для визначення виду виробництва (див. нижче примітку «Перероблення відходів»). Перероблені матеріали, речовини або компоненти одержують з сировини, такої як продукція сільського, лісового та рибного господарства, добувної промисловості та розроблення кар'єрів, продукція інших галузей переробної промисловості. Суттєве змінювання, відновлення або реконструкція товарів зазвичай вважають діяльністю з перероблення. 

Вироблена продукція може бути кінцевою в розумінні, що вона придатна для використання чи споживання, або напівфабрикатом у розумінні, що вона є вхідним матеріалом для подальшого виробництва. Наприклад, продукція очищення глинозему є вхідним матеріалом, що застосовують для виробництва первинного алюмінію; первинний алюміній є вхідним матеріалом для волочіння алюмінієвого дроту; алюмінієвий дріт є вхідним матеріалом для виробництва метизів. 

Виробництво спеціалізованих компонентів і частин, аксесуарів та приладдя для машин і устатковання, відповідно до загального правила класифікації, відноситься до того ж класу, що й виробництво машин і устатковання, для яких ці частини й аксесуари призначені. Виробництво неспеціалізованих компонентів і запасних частин до машин та устатковання, наприклад, двигунів, поршнів, електричних моторів, електричних пристроїв, клапанів, зубчастих коліс, підшипників, класифікують у відповідних класах секції C „Переробна промисловість” незалежно від того, до яких машин чи устатковання ці елементи можуть бути прилаштовані. Однак виробництво спеціалізованих компонентів і аксесуарів формуванням або штампуванням пластмасових матеріалів відносять до групи 22.2

Складання комплектуючих частин і деталей у процесі виготовлення продукції розглядають у виробництві. Виробництво включає складання промислової продукції як з компонентів, виготовлених самостійно, так і з придбаних компонентів. 

Відновлення відходів, тобто перероблення відходів у вторинну сировину, класифікують у групі 38.3 „Відновлення матеріалів”. Хоча цю діяльність можуть здійснювати з використанням процесів фізичного або хімічного перероблення матеріалів, її не вважають частиною переробної промисловості. Головною метою цієї діяльності є перероблення відходів, яке відносять до секції E „Водопостачання; каналізація, поводження з відходами”. Однак виробництво нових готових виробів (на відміну від вторинної сировини) класифікують у виробництві, навіть якщо у процесі їх виготовлення як вхідний матеріал були використані відходи. Наприклад, одержування срібла з відпрацьованої фото- або кіноплівки розглядають як процес виробництва. 

Спеціалізоване технічне обслуговування та ремонт промислових, комерційних та подібних видів машин і устатковання в основному класифіковані у розділі 33 „Ремонт і монтаж машин і устатковання”. Однак ремонт комп'ютерів, предметів особистого вжитку та побутових виробів класифікують у розділі 95 „Ремонт комп'ютерів, побутових виробів та предметів особистого вжитку”, у той час як ремонт автотранспортних засобів класифікують у розділі 45 „Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт”

Установлення машин і устатковання, як вузькоспеціалізовану діяльність, класифікують у класі 33.20

Примітка: межі між переробною промисловістю та іншими видами економічної діяльності можуть бути недостатньо чіткими для їх класифікування. Відповідно до загального правила діяльність у виробничій секції стосується перероблення матеріалів для виробництва продукції. Її кінцевим результатом є якісно нова продукція. Проте визначення того, що являє собою нова продукція, може бути досить суб'єктивним. 

Так, до переробної промисловості у КВЕД та NACE відносять такі види діяльності:

  • перероблення свіжої риби (розкриття устриць, нарізання рибного філе) поза бортом рибальських суден (див. 10.20)
  • пастеризацію та розлив молока в пляшки (див. 10.51)
  • вичинення шкур (див. 15.11)
  • оброблення (консервування) деревини (див. 16.10)
  • друкування та пов'язані з ним види діяльності (див. 18.1)
  • відновлення протекторів шин (див. 22.11)
  • виробництво бетону, готового для використання (крім виробництва бетону будівельними організаціями для власних потреб безпосередньо на будівельному майданчику) (див. 23.63)
  • нанесення гальванічного (електролітичного) покриття, плакування та термічне оброблення металів (див. 25.61)
  • капітальний ремонт і реконструкція машин і устатковання (наприклад, капітальний ремонт двигунів для автотранспортних засобів, див. 29.10)

З іншого боку, не класифікують як переробні такі види діяльності:

Ця секція включає наступні розділи:

Розділ 10 Розділ 11
Розділ 12 Розділ 13
Розділ 14 Розділ 15
Розділ 16 Розділ 17
Розділ 18 Розділ 19
Розділ 20 Розділ 21
Розділ 22 Розділ 23
Розділ 24 Розділ 25
Розділ 26 Розділ 27
Розділ 28 Розділ 29
Розділ 30 Розділ 31
Розділ 32 Розділ 33


Суміжні категорії

Секція A Секція B
Секція D Секція E
Секція F Секція G
Секція H Секція I
Секція J Секція K
Секція L Секція M
Секція N Секція O
Секція P Секція Q
Секція R Секція S
Секція T Секція UДодати коментар до Секція C