Укр Рус
< Кодекси України

Господарський процесуальний кодекс України


Скачать бесплатно Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 № 1798-XII

Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 № 1798-XII ЗмістРозділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Право на звернення до господарського суду Стаття 2. Порушення справ у господарському суді Стаття 2-1. Автоматизована система документообігу суду Стаття 3. Мова господарського судочинства Стаття 4. Законодавство, яке застосовується при вирішенні господарських спорів Стаття 4-1. Форми судового процесу Стаття 4-2. Рівність перед законом і судом Стаття 4-3. Змагальність Стаття 4-4. Гласність розгляду справ Стаття 4-5. Судові рішення Стаття 4-6. Склад господарського суду Стаття 4-7. Порядок прийняття судових рішень і вирішення питань щодо розгляду справи Стаття 4-8. Офіційне оприлюднення оголошень у справах про відшкодування збитків, завданих господарському товариству його посадовою особою

Р о з д і л II
ДОСУДОВЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ СПОРІВ

Стаття 5. Основні положення досудового врегулювання господарського спору Стаття 6. Порядок пред'явлення претензії Стаття 7. Порядок і строки розгляду претензії Стаття 8. Повідомлення заявника про результати розгляду претензії

Статтю 9 виключено на підставі Закону N 2705-IV від 23.06.2005

Стаття 10. Досудове врегулювання розбіжностей, що виникають під час укладення господарських договорів Стаття 11. Досудове врегулювання спорів, що виникають у разі зміни та розірвання господарських договорів

Р о з д і л III
Підвідомчість справ господарським судам. Підсудність справ.

Стаття 12. Справи, підвідомчі господарським судам Стаття 13. Справи, підсудні місцевим господарським судам

Статтю 14 виключено на підставі Закону N 2539-III від 21.06.2001

Стаття 15. Територіальна підсудність справ господарському суду Стаття 16. Виключна підсудність справ Стаття 17. Передача справ з одного господарського суду до іншого господарського суду

Р о з д і л IV
УЧАСНИКИ СУДОВОГО ПРОЦЕСУ

Стаття 18. Склад учасників судового процесу Стаття 19. Суддя Стаття 20. Відвід судді Стаття 21. Сторони в судовому процесі Стаття 22. Права та обов'язки сторін Стаття 23. Участь у справі кількох позивачів та відповідачів Стаття 24. Залучення до участі у справі іншого відповідача. Заміна неналежного відповідача Стаття 25. Процесуальне правонаступництво Стаття 26. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору Стаття 27. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору Стаття 28. Представники сторін і третіх осіб Стаття 29. Участь прокурора у розгляді справ Стаття 30. Участь у процесі посадових осіб та інших працівників підприємств, установ, організацій, державних та інших органів Стаття 31. Участь в судовому процесі судового експерта

Р о з д і л V
ДОКАЗИ

Стаття 32. Поняття і види доказів Стаття 33. Обов'язок доказування і подання доказів Стаття 34. Належність і допустимість доказів Стаття 35. Підстави звільнення від доказування Стаття 36. Письмові докази Стаття 37. Речові докази Стаття 38. Витребування доказів Стаття 39. Огляд та дослідження письмових і речових доказів у місці їх знаходження Стаття 40. Повернення письмових i речових доказів Стаття 41. Призначення і проведення судової експертизи Стаття 42. Висновок судового експерта Стаття 43. Оцінка доказів

Розділ V-1
Запобіжні заходи

Стаття 43-1. Підстави вжиття запобіжних заходів Стаття 43-2. Види запобіжних заходів Стаття 43-3. Заява про вжиття запобіжних заходів Стаття 43-4. Порядок розгляду заяви про вжиття запобіжних заходів Стаття 43-5. Наслідки подання заяви про вжиття запобіжних заходів, що не відповідає вимогам закону Стаття 43-6. Виконання ухвали про вжиття запобіжних заходів Стаття 43-7. Скасування ухвали про вжиття запобіжних заходів Стаття 43-8. Оскарження ухвал щодо вжиття запобіжних заходів Стаття 43-9. Припинення запобіжних заходів Стаття 43-10. Відшкодування шкоди, завданої вжиттям запобіжних заходів

Р о з д і л VI
СУДОВІ ВИТРАТИ

Стаття 44. Склад судових витрат

{Статтю 45 виключено на підставі Закону № 3674-VI від 08.07.2011}

{Статтю 46 виключено на підставі Закону № 3674-VI від 08.07.2011}

{Статтю 47 виключено на підставі Закону № 3674-VI від 08.07.2011}

{Статтю 47-1 виключено на підставі Закону № 3674-VI від 08.07.2011}

Стаття 48. Визначення розміру сум, що підлягають сплаті за проведення судової експертизи та послуги перекладача Стаття 49. Розподіл господарських витрат

Р о з д і л VII
ПРОЦЕСУАЛЬНІ СТРОКИ

Стаття 50. Встановлення та обчислення процесуальних строків Стаття 51. Закінчення процесуальних строків Стаття 52. Зупинення процесуальних строків Стаття 53. Відновлення та продовження процесуальних строків

Р о з д і л VIII
ПОДАННЯ ПОЗОВУ

Стаття 54. Форма і зміст позовної заяви Стаття 55. Ціна позову Стаття 56. Надсилання копії позовної заяви і доданих до неї документів Стаття 57. Документи, що додаються до позовної заяви Стаття 58. Об'єднання позовних вимог Стаття 59. Відзив на позовну заяву Стаття 60. Подання зустрічного позову

Р о з д і л IX
ПОРУШЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ ТА ПІДГОТОВКА МАТЕРІАЛІВ ДО РОЗГЛЯДУ У ПЕРШІЙ ІНСТАНЦІЇ

Стаття 61. Прийняття позовної заяви Стаття 62. Відмова у прийнятті позовної заяви Стаття 63. Повернення позовної заяви Стаття 64. Порушення провадження у справі Стаття 65. Дії судді по підготовці справи до розгляду

Р о з д і л X
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗОВУ

Стаття 66. Підстави забезпечення позову Стаття 67. Заходи до забезпечення позову Стаття 68. Скасування забезпечення позову

Р о з д і л XI ВИРІШЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ СПОРІВ У ПЕРШІЙ ІНСТАНЦІЇ

Стаття 69. Строк вирішення спору

Статтю 70 виключено на підставі Закону N 2539-III від 21.06.2001

Статтю 71 виключено на підставі Закону N 2539-III від 21.06.2001

Статтю 72 виключено на підставі Закону N 2539-III від 21.06.2001

Статтю 73 виключено на підставі Закону N 2539-III від 21.06.2001

Стаття 74. Порядок ведення засідання Стаття 74-1. Участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції Стаття 75. Вирішення спору при неподанні відзиву на позовну заяву і витребуваних господарським судом матеріалів

Статтю 76 виключено на підставі Закону N 2539-III від 21.06.2001

Стаття 77. Відкладення розгляду справи, перерва в засіданні Стаття 78. Відмова позивача від позову, визнання позову відповідачем, мирова угода сторін Стаття 79. Зупинення провадження у справі та його поновлення Стаття 80. Припинення провадження у справі Стаття 81. Залишення позову без розгляду Стаття 81-1. Протоколи Стаття 82. Прийняття рішення Стаття 82-1. Таємниця нарадчої кімнати Стаття 83. Права господарського суду щодо прийняття рішення Стаття 84. Зміст рішення Стаття 85. Оголошення рішення та набрання ним законної сили Стаття 86. Винесення ухвали та її зміст Стаття 87. Надсилання рішень та ухвал Стаття 88. Додаткове рішення, ухвала Стаття 89. Роз'яснення і виправлення рішення, ухвали Стаття 90. Окрема ухвала. Повідомлення господарського суду

Р о з д і л XII
ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ В АПЕЛЯЦІЙНОМУ ПОРЯДКУ

Стаття 91. Право апеляційного оскарження Стаття 92. Визначення апеляційної інстанції Стаття 93. Строк подання апеляційної скарги Стаття 94. Форма і зміст апеляційної скарги Стаття 95. Надсилання копії апеляційної скарги сторонам у справі Стаття 96. Відзив на апеляційну скаргу Стаття 97. Повернення апеляційної скарги Стаття 98. Прийняття апеляційної скарги Стаття 99. Порядок розгляду апеляційної скарги Стаття 100. Відмова від апеляційної скарги Стаття 101. Межі перегляду справи в апеляційній інстанції Стаття 102. Строк розгляду апеляційної скарги Стаття 103. Повноваження апеляційної інстанції Стаття 104. Підстави для скасування або зміни рішення Стаття 105. Постанова апеляційної інстанції Стаття 106. Апеляційні скарги на ухвали місцевого господарського суду

Р о з д і л XII-1
ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ У КАСАЦІЙНОМУ ПОРЯДКУ

Стаття 107. Право касаційного оскарження Стаття 108. Касаційна інстанція Стаття 109. Порядок подання касаційної скарги Стаття 110. Строк подання касаційної скарги Стаття 111. Форма і зміст касаційної скарги Стаття 111-1. Надсилання касаційної скарги сторонам у справі Стаття 111-2. Відзив на касаційну скаргу Стаття 111-3. Повернення касаційної скарги Стаття 111-4. Прийняття касаційної скарги Стаття 111-5. Порядок розгляду касаційної скарги Стаття 111-6. Відмова від касаційної скарги Стаття 111-7. Межі перегляду справи в касаційній інстанції Стаття 111-8. Строк розгляду касаційної скарги Стаття 111-9. Повноваження касаційної інстанції Стаття 111-10. Підстави для скасування або зміни рішення або постанови Стаття 111-11. Постанова касаційної інстанції Стаття 111-12. Обов'язковість вказівок, що містяться у постанові касаційної інстанції Стаття 111-13. Касаційні скарги на ухвали господарських судів

Р о з д і л XII-2
ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ ВЕРХОВНИМ СУДОМ УКРАЇНИ

Стаття 111-14. Перегляд судових рішень Верховним Судом України Стаття 111-15. Право на звернення про перегляд судових рішень господарських судів Стаття 111-16. Підстави для подання заяви про перегляд судових рішень господарських судів Стаття 111-17. Строк подання заяви про перегляд судових рішень господарських судів Стаття 111-18. Вимоги до заяви про перегляд судових рішень господарських судів Стаття 111-19. Порядок подання заяви про перегляд судових рішень господарських судів Стаття 111-20. Перевірка відповідності заяви про перегляд судових рішень господарських судів вимогам цього Кодексу Стаття 111-21. Допуск справи до провадження Стаття 111-22. Підготовка справи до розгляду Стаття 111-23. Порядок розгляду справи Верховним Судом України Стаття 111-24. Повноваження Верховного Суду України Стаття 111-25. Постанова Верховного Суду України про задоволення заяви Стаття 111-26. Постанова Верховного Суду України про відмову в задоволенні заяви Стаття 111-27. Повідомлення про ухвалення рішення та його виготовлення Стаття 111-28. Обов'язковість судових рішень Верховного Суду України

Р о з д і л XIII
ПЕРЕГЛЯД РІШЕННЯ, УХВАЛИ, ПОСТАНОВИ ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ ЗА НОВОВИЯВЛЕНИМИ ОБСТАВИНАМИ

Стаття 112. Підстави перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами Стаття 113. Порядок і строк подання заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами Стаття 113-1. Прийняття заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами Стаття 114. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами

Р о з д і л XIV
ВИКОНАННЯ РІШЕННЯ, УХВАЛИ, ПОСТАНОВИ

Стаття 115. Обов'язковість виконання судових рішень Стаття 116. Наказ господарського суду і пред'явлення його для виконання Стаття 117. Оформлення наказу господарського суду, виправлення помилки в ньому та визнання наказу таким, що не підлягає виконанню

Статтю 118 виключено на підставі Закону N 2056-III від 19.10.2000

Статтю 118 виключено на підставі Закону N 2677-VI від 04.11.2010

Стаття 119. Поновлення пропущеного строку для пред'явлення наказу до виконання Стаття 120. Видача дубліката наказу Стаття 121. Відстрочка або розстрочка виконання рішення, зміна способу та порядку виконання рішення, ухвали, постанови Стаття 121-1. Зупинення виконання судового рішення Стаття 121-2. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної виконавчої служби, приватних виконавців Стаття 121-3. Вирішення питання про звернення стягнення на грошові кошти, розміщені на рахунках Стаття 121-4. Заміна сторони виконавчого провадження Стаття 122. Поворот виконання рішення, постанови

Розділ XIV-1
ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ
ТРЕТЕЙСЬКИХ СУДІВ ТА ПРО ВИДАЧУ ВИКОНАВЧИХ
ДОКУМЕНТІВ НА ПРИМУСОВЕ ВИКОНАННЯ
РІШЕНЬ ТРЕТЕЙСЬКИХ СУДІВ

Стаття 122-1. Оскарження рішення третейського суду Стаття 122-2. Форма і зміст заяви про скасування рішення третейського суду Стаття 122-3. Підготовка справи до розгляду Стаття 122-4. Судовий розгляд справи Стаття 122-5. Підстави для скасування рішення третейського суду Стаття 122-6. Ухвала господарського суду у справі про оскарження рішення третейського суду Стаття 122-7. Видача виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду Стаття 122-8. Форма і зміст заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду Стаття 122-9. Порядок розгляду заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду Стаття 122-10. Підстави для відмови у видачі виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду Стаття 122-11. Ухвала господарського суду про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду або про відмову у його видачі

Р о з д і л XV
ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Стаття 123. Процесуальні права і обов'язки іноземних суб'єктів господарювання Стаття 124. Підсудність судам справ за участю іноземних суб'єктів господарювання Стаття 125. Звернення господарських судів із судовим дорученням до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави Стаття 126. Зміст і форма судового доручення про надання правової допомоги Стаття 127. Виконання в Україні судових доручень іноземних судів Стаття 128. Виконання доручення іноземного суду про вручення виклику до суду чи інших документів Стаття 129. Виконання судових доручень закордонними дипломатичними установами України

Інші нормативні акти

Земельний кодекс України Кримінальний кодекс України Кодекс адміністративного судочинства України Податковий кодекс України Кодекс України про адміністративні правопорушення