Укр Рус

Про органи самоорганізації населення


Скачать бесплатно Закон України Про органи самоорганізації населення від 11.07.2001 № 2625-III

Закон України Про органи самоорганізації населення від 11.07.2001 № 2625-III ЗмістРозділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Мета Закону Стаття 2. Основні терміни, використані в цьому Законі Стаття 3. Поняття органу самоорганізації населення Стаття 4. Законодавство про органи самоорганізації населення Стаття 5. Принципи організації та діяльності органу самоорганізації населення Стаття 6. Право жителів обирати та бути обраними до органу самоорганізації населення Стаття 7. Територія, в межах якої діє орган самоорганізації населення

Розділ II ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ОРГАНІВ
САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

Стаття 8. Порядок ініціювання створення органу самоорганізації населення Стаття 9. Порядок надання дозволу на створення органу самоорганізації населення Стаття 10. Порядок обрання органу самоорганізації населення Стаття 11. Термін повноважень органу самоорганізації населення Стаття 12. Положення про орган самоорганізації населення Стаття 13. Легалізація органу самоорганізації населення

Розділ III ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

Стаття 14. Власні повноваження органу самоорганізації населення Стаття 15. Делеговані повноваження сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради

Розділ IV ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ОСНОВА ОРГАНУ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

Стаття 16. Фінансова основа органу самоорганізації населення Стаття 17. Матеріальна основа діяльності органу самоорганізації населення

Розділ V ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНУ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

Стаття 18. Гласність роботи і підзвітність органу самоорганізації населення Стаття 19. Організація роботи органу самоорганізації населення Стаття 20. Рішення органу самоорганізації населення Стаття 21. Правовий статус членів органу самоорганізації населення Стаття 22. Повноваження керівника органу самоорганізації населення Стаття 23. Повноваження секретаря органу самоорганізації населення

Розділ VI ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОВНОВАЖЕНЬ ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ ТА ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ЩОДО ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

Стаття 24. Контроль за фінансовою діяльністю органу самоорганізації населення Стаття 25. Дострокове припинення повноважень органу самоорганізації населення Стаття 26. Порядок припинення діяльності органу самоорганізації населення

Розділ VII ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОРГАНИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

Стаття 27. Гарантії діяльності органу самоорганізації населення Стаття 28. Відповідальність органу самоорганізації населення та його посадових осіб за порушення законодавства Стаття 29. Відповідальність за порушення законодавства про органи самоорганізації населення Прикінцеві положення

Інші нормативні акти

Про формування конкурентних засад у процесі приватизації акцій (часток, паїв), що належать державі у майні юридичних осіб Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей Про систему гарантування вкладів фізичних осіб Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності Про професійних творчих працівників та творчі спілки


Рекомендовані сторінки

Про місцеве самоврядування в Україні Стаття 42. Повноваження сільського, селищного, міського головиДодати коментар до ЗУ Про органи самоорганізації населення від 11.07.2001 № 2625-III