Укр Рус

Про військовий обов язок і військову службу


Скачать бесплатно Закон України Про військовий обов язок і військову службу від 25.03.1992 № 2232-XII

Закон України Про військовий обов язок і військову службу від 25.03.1992 № 2232-XII ЗмістГ л а в а I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Військовий обов'язок Стаття 2. Військова служба і виконання військового обов'язку в запасі Стаття 3. Правова основа військового обов'язку і військової служби Стаття 4. Комплектування військовослужбовцями Збройних Сил України та інших військових формувань Стаття 5. Склад військовослужбовців і військовозобов'язаних. Військові звання Стаття 6. Військові посади

Статтю 6 доповнено частиною одинадцятою згідно із Законом N 3353-VI від 12.05.2011

Стаття 7. Військова форма одягу, знаки розрізнення і відзнаки військовослужбовців

Г л а в а II
ПІДГОТОВКА ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ДО ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ

Стаття 8. Підготовка до військової служби Стаття 9. Допризовна підготовка Стаття 10. Підготовка призовників з військово-технічних спеціальностей Стаття 11. Військова підготовка громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу Стаття 12. Підготовка до вступу у вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів Стаття 13. Права та обов'язки громадян України, які проходять підготовку до військової служби

Г л а в а III
ПРИПИСКА ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ДО ПРИЗОВНИХ ДІЛЬНИЦЬ, ПРИЗОВ І ПРИЙНЯТТЯ НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ

Стаття 14. Приписка громадян України до призовних дільниць Стаття 15. Призовний вік. Призов громадян України на строкову військову службу Стаття 16. Призовні комісії Стаття 17. Відстрочка від призову на строкову військову службу Стаття 18. Звільнення від призову на строкову військову службу Стаття 19. Загальні умови укладення контракту на проходження військової служби Стаття 20. Прийняття на військову службу за контрактом Стаття 21. Матеріальне забезпечення громадян України у зв'язку з призовом або прийняттям на військову службу

Г л а в а IV
ПРОХОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ

Стаття 22. Граничний вік перебування на військовій службі Стаття 23. Строки військової служби Стаття 24. Початок і закінчення проходження військової служби. Час та місце виконання обов'язків військової служби Стаття 25. Підготовка громадян України для проходження військової служби на посадах осіб рядового, сержантського і старшинського та офіцерського складу Стаття 26. Звільнення з військової служби

Г л а в а V
ВИКОНАННЯ ВІЙСЬКОВОГО ОБОВ'ЯЗКУ В ЗАПАСІ. ПРОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ У ВІЙСЬКОВОМУ РЕЗЕРВІ

Стаття 27. Зарахування в запас. Категорії запасу. Проходження служби у військовому резерві Стаття 28. Розряди запасу та граничний вік перебування військовозобов'язаних у запасі Стаття 29. Проходження зборів військовозобов'язаними та резервістами

Статтю 29 доповнено новою частиною згідно із Законом N 1835-VI від 21.01.2010

Стаття 30. Звільнення від проходження зборів

Статтю 30 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 1834-VI від 21.01.2010

Стаття 31. Присвоєння військових звань у запасі Стаття 32. Переведення військовозобов'язаних у відставку

Г л а в а VI
ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

Стаття 33. Загальні правила військового обліку Стаття 34. Персонально-якісний, персонально-первинний та персональний облік призовників і військовозобов'язаних Стаття 35. Загальний і спеціальний облік військовозобов'язаних та облік резервістів Стаття 36. Військовий облік громадян України, які перебувають за кордоном Стаття 37. Взяття на військовий облік, зняття та виключення з нього

Статтю 37 доповнено частиною сьомою згідно із Законом N 2926-VI від 13.01.2011

Стаття 38. Обов'язки органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, призовників і військовозобов'язаних щодо виконання правил військового обліку

Г л а в а VII
ПРИЗОВ ПІД ЧАС МОБІЛІЗАЦІЇ. ДЕМОБІЛІЗАЦІЯ

Стаття 39. Призов на військову службу під час мобілізації. Демобілізація

Г л а в а VIII
ПРАВОВИЙ І СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ, ЯКІ ВИКОНУЮТЬ КОНСТИТУЦІЙНИЙ ОБОВ'ЯЗОК ЩОДО ЗАХИСТУ ВІТЧИЗНИ

Стаття 40. Гарантії правового і соціального захисту громадян України, які виконують конституційний обов'язок щодо захисту Вітчизни Стаття 41. Виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або каліцтва військовослужбовців, військовозобов'язаних, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, та резервістів під час виконання ними обов'язків служби у військовому резерві

Г л а в а IX
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ВІЙСЬКОВИЙ ОБОВ'ЯЗОК І ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ

Стаття 42. Відповідальність посадових осіб і громадян України

Г л а в а X
ФІНАНСОВЕ І МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Стаття 43. Фінансове і матеріальне забезпечення заходів, пов'язаних з організацією військової служби і виконанням військового обов'язку

Г л а в а XI
КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД ЗА ДОТРИМАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ВІЙСЬКОВИЙ ОБОВ'ЯЗОК ТА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ

Стаття 44. Контроль за дотриманням законодавства про військовий обов'язок та військову службу Стаття 45. Нагляд за дотриманням законодавства про військовий обов'язок та військову службу Прикінцеві положення

Інші нормативні акти

Про поховання та похоронну справу Про рекламу Про архітектурну діяльність Про плату за землю Про волонтерську діяльність