Укр Рус

Про страхування


Скачать бесплатно Закон України Про страхування 07.03.1996 № 85/96-ВР

Закон України Про страхування 07.03.1996 № 85/96-ВР ЗмістСтаття 1. Поняття страхування Стаття 2. Страховики Стаття 3. Страхувальники Стаття 4. Предмет договору страхування Стаття 5. Форми страхування Стаття 6. Добровільне страхування та його види Стаття 7. Види обов'язкового страхування Стаття 8. Страховий ризик і страховий випадок Стаття 9. Страхова сума, страхова виплата, страхове відшкодування і франшиза Стаття 10. Страховий платіж, страховий тариф Стаття 11. Співстрахування Стаття 12. Перестрахування Стаття 13. Об'єднання страховиків Стаття 14. Товариства взаємного страхування Стаття 15. Посередницька діяльність у сфері страхування Стаття 16. Договір страхування Стаття 17. Правила страхування Стаття 18. Укладання і початок дії договору страхування Стаття 19. Валюта страхування Стаття 20. Обов'язки страховика Стаття 21. Обов'язки страхувальника Стаття 22. Зміна страхувальника - фізичної особи в договорі страхування Стаття 23. Наслідки втрати страхувальником прав юридичної особи Стаття 24. Наслідки визнання страхувальника - фізичної особи недієздатним Стаття 25. Порядок і умови здійснення страхових виплат та страхового відшкодування Стаття 26. Відмова у страхових виплатах або страховому відшкодуванні Стаття 27. Перехід до страховика прав страхувальника щодо особи, відповідальної за заподіяні збитки Стаття 28. Припинення дії договору страхування Стаття 29. Недійсність договору страхування Стаття 30. Умови забезпечення платоспроможності страховиків Стаття 31. Страхові резерви Стаття 32. Фонди страхових гарантій Стаття 33. Особливості ведення бухгалтерського обліку та звітності страховиків Стаття 34. Публікація страховиками річних балансів Стаття 35. Державний нагляд за страховою діяльністю Стаття 36. Функції національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг Стаття 37. Права національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг Стаття 38. Ліцензування страхової діяльності Стаття 39. Відмова у видачі ліцензії на проведення страхової діяльності та розгляд спорів щодо її відкликання Стаття 40. Таємниця страхування Стаття 41. Взаємовідносини страховика і держави Стаття 42. Гарантії прав та законних інтересів страховиків Стаття 43. Ліквідація, реорганізація та санація страховика Стаття 44. Страхування іноземців, осіб без громадянства та іноземних юридичних осіб на території України Стаття 45. Розгляд спорів Стаття 46. Міжнародні договори Прикінцеві положення

Інші нормативні акти

Про відпустки Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків Про Державну прикордонну службу України Про Державну кримінально-виконавчу службу України Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень
Додати коментар до ЗУ Про страхування 07.03.1996 № 85/96-ВР