Укр Рус

Про звернення громадян


Скачать бесплатно Закон України Про звернення громадян від 02.10.1996 № 393/96-ВР

Закон України Про звернення громадян від 02.10.1996 № 393/96-ВР Зміст

Р о з д і л I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Звернення громадян Стаття 2. Законодавство про звернення громадян Стаття 3. Основні терміни, що вживаються в цьому Законі Стаття 4. Рішення, дії (бездіяльність), які можуть бути оскаржені Стаття 5. Вимоги до звернення Стаття 6. Мова звернень і рішень та відповідей на них Стаття 7. Заборона відмови в прийнятті та розгляді звернення Стаття 8. Звернення, які не підлягають розгляду та вирішенню Стаття 9. Заборона переслідування громадян за подання звернення і неприпустимість примушування їх до його подання Стаття 10. Заборона розголошення відомостей, що містяться у зверненнях Стаття 11. Звернення до об'єднань громадян Стаття 12. Сфера застосування цього Закону Стаття 13. Діловодство щодо звернень громадян

Р о з д і л II
ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН

Стаття 14. Розгляд пропозицій (зауважень) громадян Стаття 15. Розгляд заяв (клопотань) Стаття 16. Розгляд скарг громадян Стаття 17. Термін подання скарги Стаття 18. Права громадянина при розгляді заяви чи скарги Стаття 19. Обов'язки органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, засобів масової інформації, їх керівників та інших посадових осіб щодо розгляду заяв чи скарг Стаття 20. Термін розгляду звернень громадян Стаття 21. Безоплатність розгляду звернення Стаття 22. Особистий прийом громадян Стаття 23. Організація прийому громадян вищими посадовими особами

Р о з д і л III
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН

Стаття 24. Відповідальність посадових осіб за порушення законодавства про звернення громадян Стаття 25. Відшкодування збитків громадянину у зв'язку з порушенням вимог цього Закону при розгляді його скарги Стаття 26. Відповідальність громадян за подання звернень протиправного характеру Стаття 27. Відшкодування витрат по перевірці звернень, які містять завідомо неправдиві відомості Стаття 28. Контроль за дотриманням законодавства про звернення громадян Стаття 29. Прокурорський нагляд за дотриманням законодавства про звернення громадян Прикінцеві положення

Інші нормативні акти

Про розвідувальні органи України Про загальну безпечність нехарчової продукції Про правовий режим воєнного стану Про встановлення додаткових гарантій щодо захисту прав громадян, які проживають на територіях проведення антитерористичної операції, та обмеження відповідальності підприємств - виконавців/виробників житлово-комунальних послуг у разі несвоєчасного здійснення платежів за спожиті енергетичні ресурси Про громадянство України

Рекомендованные страницы

Скачать Закон України Про звернення громадян Про звернення громадян Стаття 7. Заборона відмови в прийнятті та розгляді звернення Про звернення громадян Стаття 20. Термін розгляду звернень громадян Закони України Про звернення громадян Стаття 8. Звернення, які не підлягають розгляду та вирішеннюДодати коментар до ЗУ Про звернення громадян від 02.10.1996 № 393/96-ВР