Укр   Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати
Юридичний словник

А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю ЯВизначення юридичних термінів на літеру А

Абілітація - це система заходів, спрямованих на опанування...
Абонент - це споживач телекомунікаційних послуг, який...
Абонентна плата - це фіксований платіж, який може встановлювати...
Абонентський номер - це сукупність цифрових знаків для позначення...
Абсолютна (специфічна) ставка податку - це ставка податку, згідно з якою розмір податкових...
Аваль  - це вексельне поручительство, згідно з яким банк...
Аварійний комісар - це  фізична або юридична особа, яка з'ясовує...
Аварійні комісари - це особи, які займаються визначенням причин...
Аварійно-рятувальна служба - це сукупність організаційно об’єднаних органів...
Аварійно-рятувальне формування - це підрозділ аварійно-рятувальної служби,...
Аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи - це роботи, спрямовані на пошук, рятування і захист...
Аварія - це пошкодження інженерних мереж, обладнання або...
Аварія на об'єкті підвищеної небезпеки - це небезпечна подія техногенного характеру, що...
Автобус - це транспортний засіб, який за своєю конструкцією...
Автобусний маршрут - це шлях проходження автобуса між початковим та...
Автобусний маршрут загального користування - це автобусний маршрут, на якому здійснюють...
Автобусний маршрут міжміський - це автобусний маршрут, який з'єднує населені...
Автобусний маршрут міжнародний - це автобусний маршрут, який перетинає державний...
Автобусний маршрут міський - це автобусний маршрут, який не виходить за межі...
Автобусний маршрут нерегулярних перевезень - це автобусний маршрут, на якому здійснюють...
Автобусний маршрут приміський - це автобусний маршрут, який з'єднує населені...
Автобусний маршрут спеціальних перевезень - це автобусний маршрут, на якому здійснюють...
Автомат з продажу товарів - це реєстратор розрахункових операцій, який в...
Автомобіль - це колісний транспортний засіб, який приводиться в...
Автомобіль вантажний - це автомобіль, який за своєю конструкцією та...
Автомобіль легковий - це автомобіль, який за своєю конструкцією та...
Автомобільна дорога - це лінійний комплекс інженерних споруд,...
Автомобільна дорога, вулиця - це частина території, в тому числі в населеному...
Автомобільний перевізник - це фізична або юридична особа, яка здійснює на...
Автомобільний самозайнятий перевізник - це фізична особа - суб'єкт господарювання, яка...
Автомобільний транспорт - це галузь транспорту, яка забезпечує задоволення...
Автомобільний транспортний засіб - це колісний транспортний засіб , який...
Автономія волі - це принцип, згідно з яким учасники правовідносин з...
Автопавільйон - це споруда на зупинці для короткочасного...
Автор - це фізична особа, яка своєю творчою працею...
Автостанція - це споруда або комплекс будівель, споруд, стоянок...
Аграрна біржа - це юридична особа, створена згідно із Законом...
Аграрний ринок - це сукупність правовідносин, пов'язаних з...
Агропродовольчий ринок - це спеціально оснащене та відведене місце, що...
Аджастер - це фізична або юридична особа, що бере участь у...
Адміністративне правопорушення (проступок) - це протиправна, винна (умисна або необережна) дія...
Адміністративне правопорушення вчинене з необережності - це визнається таким тоді, коли особа, яка його...
Адміністративне стягнення - це міра відповідальності і застосовується з метою...
Адміністративне судочинство - це діяльність адміністративних судів щодо розгляду...
Адміністративний арешт майна платника податків - це винятковий способ забезпечення виконання...
Адміністративний договір - це дво- або багатостороння угода, зміст якої...
Адміністративний позов  - це звернення до адміністративного суду про захист...
Адміністративний процес - це правовідносини, що складаються під час...
Адміністративний суд - це суд загальної юрисдикції, до компетенції якого...
Адміністративно-територіальна одиниця - це область, район, місто, район у місті, селище, село
Адміністративно-технічний працівник - це державний службовець, який здійснює...
Адміністратор недержавного пенсійного фонду - це юридична особа, що здійснює адміністрування...
Адреса мережі Інтернет - це визначений чинними в Інтернеті міжнародними...
Адресний простір мережі Інтернет - це сукупність адрес мережі Інтернет
Аквакультура - це цілеспрямоване використання рибогосподарських...
Акредитація - це процедура надання вищому навчальному закладу...
Акредитована лабораторія - це лабораторія, що акредитована згідно з...
Акредитована спеціальність - це спеціальність відповідного...
Акредитований вищий навчальний заклад - це вищий навчальний заклад, що визнаний спроможним...
Акредитований напрям - це напрям, за яким вищий навчальний заклад певного...
Акти цивільного стану - це події та дії, які нерозривно пов'язані з...
Активи - це у значенні, наведеному в Законі України "Про...
Акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції - це прийняття замовником пропозиції конкурсних...
Акцизний податок - це непрямий податок на споживання окремих видів...
Акцизний склад - це спеціально обладнані приміщення на обмеженій...
Акцизні склади - це  утворюються з метою підвищення ефективності...
Акціонерне товариство - це господарське товариство, статутний капітал...
Алгоритм оптового ринку електричної енергії - це порядок розподілу уповноваженим банком коштів з...
Алкогольні напої - це продукти, одержані шляхом спиртового бродіння...
Альтернативне зобов'язання - це зобов'язання, в якому боржник зобов'язаний...
Аматорська спортивна організація, клуб - це громадська організація, діяльність якої не...
Амортизація  - це систематичний розподіл вартості основних...
Анадромні види риб - це види риб, які відтворюються у прісній воді та...
Аналіз ризику - це процес, що складається з трьох взаємопов'язаних...
Аналоги наркотичних засобів і психотропних речовин - це заборонені до обігу на території України...
Аналогічні засоби розміщення - це підприємства будь-якої організаційно-правової...
Андеррайтинг - це купівля на первинному ринку цінних паперів з...
Антимонопольний комітет України - це державний орган із спеціальним статусом, метою...
Ануїтет - це періодичні пенсійні виплати, які здійснюються з...
Анулювання ліцензії - це позбавлення ліцензіата органом ліцензування...
Арбітражне дослідження - це лабораторні дослідження, що проводяться на...
Арбітражний керуючий - це фізична особа, яка має ліцензію, видану в...
Ароматизатори - це ароматичні речовини, ароматичні препарати,...
Ароматичний препарат - це продукт, який не є ароматичною речовиною,...
Архітектор , що має кваліфікаційний сертифікат - це фахівець, який за результатами атестації...
Архітектурна діяльність - це діяльність по створенню об'єктів архітектури,...
Архітектурне облаштування - це архітектурні споруди та декоративні насадження,...
Архітектурне рішення - це авторський задум щодо просторової,...
Асоційована особа - це чоловік або дружина, прямі родичі цієї особи ,...
Асоційований член кооперативу - це фізична чи юридична особа, що зробила пайовий...
Атестація методики виконання вимірювань - це процедура встановлення відповідності методики...
Атмосферне повітря - це життєво важливий компонент навколишнього...
Аудит - це перевірка публічної бухгалтерської звітності,...
Аудитор з сертифікації - це особа, яка має відповідну кваліфікацію,...
Аудіовізуальна інформація - це будь-які сигнали, що сприймаються зоровими і...
Аудіовізуальний засіб масової інформації - це організація, яка надає для масового приймання...
Аудіовізуальний твір - це частина телерадіопрограми, яка є об'єктом...
Аукціон (публічні торги) - це  публічний спосіб продажу активів з метою...
Афілійована особа банку - це будь-яка юридична особа, в якій банк має...
Афілійовані одна щодо іншої особи - це юридичні особи, за умови, що одна з них...

А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я