Укр   Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати
Юридичний словник

А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю ЯВизначення юридичних термінів на літеру Д

Давальницька сировина - це сировина, матеріали, напівфабрикати,...
Дані державного земельного кадастру - це сукупність відомостей і документів про місце...
Дата "Вжити до" - це термін, після закінчення якого, за будь-яких...
Дата валютування - це зазначена платником у розрахунковому документі...
Дата виникнення податкових зобов'язань виконавця довгострокових договорів (контрактів)  - це дата фактичної передачі виконавцем результатів...
Дата виникнення податкових зобов'язань щодо підакцизних товарів (продукції), вироблених на митній території України - це дата їх реалізації особою, яка їх виробляє,...
Дата виникнення податкового зобов'язання щодо зіпсованого, знищеного, втраченого підакцизного товару (продукції) - це дата складання відповідного акта. У цьому...
Дата збільшення витрат платника податку від здійснення кредитно-депозитних операцій - це дата визнання процентів (комісійних та інших...
Дата здійснення витрат, нарахованих платником податку у вигляді сум податків та зборів - це останній день звітного податкового періоду, за...
Дата початку видаткових операцій за рахунком платника податків - це  дата отримання банком або іншою фінансовою...
Датою виникнення податкових зобов'язань у разі ввезення підакцизних товарів (продукції) на митну територію України - це дата подання митному органу митної декларації...
Дво- чи багатосторонній правочин - це погоджена дія двох або більше сторін
Двосторонній договір - це якщо правами та обов'язками наділені обидві...
Дебітор - це особа, у якої внаслідок минулих подій...
Девізна валютна політика - це політика регулювання валютного курсу шляхом...
Дезертирство - це самовільне залишення військової частини або...
Декларант - це юридична чи фізична особа, яка здійснює...
Декларація безпеки - це документ, який визначає комплекс заходів, що...
Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства - це документ, яким суб'єкт господарювання...
Декларація митної вартості - це заява особи митному органу за встановленою...
Декларація про відмову від іноземного громадянства - це документ, у якому іноземець, який узяв...
Декларація про відмову особи, якій надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, від іноземного громадянства - це документ, у якому іноземець, якому надано...
Декларація про відповідність - це документально оформлена в установленому порядку...
Декларація про відсутність іноземного громадянства - це документ, в якому особа повідомляє про...
Декларування відповідності - це процедура, за допомогою якої виробник або...
Декларування наявності цукру - це подання суб'єктами підприємницької діяльності,...
Делеговані повноваження - це повноваження органів виконавчої влади, надані...
Делеговані повноваження органу самоорганізації населення - це повноваження сільської, селищної, міської,...
Делістинг - це процедура виключення цінних паперів з реєстру...
Демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією та правоохоронними органами держави - це комплекс здійснюваних відповідно до Конституції...
Демпінг - це ввезення на митну територію країни імпорту...
Денний звіт - це документ встановленої форми, надрукований...
День бездіяльності - це останній день встановленого законом строку, в...
День закінчення процедури адміністративного оскарження - це день узгодження грошового зобов'язання платника...
День подання позовної заяви, апеляційної скарги - це день їх надходження до відповідного суду.
День подання скарги - це день фактичного отримання скарги відповідним...
Депозит (вклад) - це кошти, які надаються фізичними чи юридичними...
Депозитарій цінних паперів - це юридична особа, яка провадить виключно...
Депозитарна діяльність - це надання послуг щодо зберігання цінних паперів...
Депозитарний договір - це договір між зберігачем та обраним ним...
Депозитарний облік - це облік цінних паперів на рахунках власників...
Депонент - це юридична або фізична особа, яка користується...
Депресивна територія - це регіон чи його частина , що визнаються...
Державна аграрна інтервенція - це продаж або придбання сільськогосподарської...
Державна атестація осіб, які закінчують вищі навчальні заклади - це встановлення відповідності рівня якості...
Державна ветеринарно-санітарна експертиза - це комплекс необхідних лабораторних та спеціальних...
Державна власність - це майно, у тому числі грошові кошти, яке належить...
Державна закупівля - це придбання замовником товарів, робіт і послуг за...
Державна зрада - це діяння, умисно вчинене громадянином України на...
Державна метрологічна система - це сукупність законодавчих та інших...
Державна реєстрація земельної ділянки - це внесення до Державного земельного кадастру...
Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно - це офіційне визнання і підтвердження державою...
Державна санітарно-епідеміологічна експертиза щодо безпечності харчових продуктів - це професійна діяльність, яку провадять органи,...
Державна система правової охорони інтелектуальної власності - це Установа і сукупність експертних, наукових,...
Державна служба в Україн - це професійна діяльність осіб, які займають посади...
Державна соціальна гарантія - це встановлений цим Законом мінімальний розмір...
Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям - це щомісячна допомога, яка надається...
Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам - це щомісячна державна допомога, що надається...
Державна таємниця - це вид таємної інформації, що охоплює відомості у...
Державна холдингова компанія - це холдингова компанія, утворена у формі...
Державне запозичення - це операції, пов'язані з отриманням державою...
Державне регулювання і контроль обігу продукції, що негативно впливає на суспільну мораль - це визначення законом і прийнятими на його основі...
Державне регулювання ринків фінансових послуг - це здійснення державою комплексу заходів щодо...
Державне регулювання ринку цінних паперів - це здійснення державою комплексних заходів щодо...
Державне утримання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа - це повне забезпечення відповідно до державних...
Державний банк - це банк, сто відсотків статутного капіталу якого...
Державний борг - це загальна сума боргових зобов'язань держави з...
Державний експерт з питань таємниць - це посадова особа, уповноважена здійснювати...
Державний експортний контроль - це комплекс заходів з контролю за міжнародними...
Державний еталон - це еталон, визнаний спеціально уповноваженим...
Державний земельний кадастр - це єдина державна геоінформаційна система...
Державний інспектор ветеринарної медицини - це лікар ветеринарної медицини, який працює у...
Державний інтервенційний фонд - це фонд, який формується Аграрним фондом за...
Державний класифікатор відходів - це систематизований перелік кодів та назв...
Державний контроль - це діяльність державних органів виконавчої влади,...
Державний контроль продукції - це діяльність митних органів із забезпечення...
Державний моніторинг залишків ветеринарних препаратів, забруднювачів у необроблених харчових продуктах тваринного походження та кормах - це виконання програм, передбачених Санітарним...
Державний нагляд - це діяльність органів виконавчої влади, що...
Державний реєстр баз персональних даних - це єдина державна інформаційна система збору,...
Державний реєстр банків - це реєстр, що ведеться Національним банком України...
Державний реєстр загальнообов'язкового державного соціального страхування - це організаційно-технічна система, призначена для...
Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій - це перелік моделей реєстраторів розрахункових...
Державний реєстр речових прав на нерухоме майно - це єдина державна інформаційна система, що містить...
Державний стандарт соціальної послуги - це визначені нормативно-правовим актом...
Державні грошові лотереї - це лотереї, які передбачають наявність призового...
Державні кошти - це кошти Державного бюджету України, бюджету...
Державні послуги - це будь-які платні послуги, обов'язковість...
Державні програми розвитку Збройних Сил України та інших військових формувань - це програми, що розробляються центральними...
Державні соціальні стандарти для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа - це встановлені законами, іншими...
Державні телерадіоорганізації - це телерадіоорганізації, які є державними...
Держатель спеціального платіжного засобу - це фізична особа, яка на законних підставах...
Дериватив - це стандартний документ, що засвідчує право та/або...
Дефіцит бюджету - це перевищення видатків бюджету над його доходами...
Джерела погашення податкового боргу платника податків - це будь-яке майно такого платника податків з...
Джерела самостійної сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу платника податків - це будь-які власні кошти, у тому числі ті, що...
Джерело викиду - це об'єкт , з якого надходить в атмосферне повітря...
Джерело питного водопостачання - це водний об'єкт, вода якого використовується для...
Джерело підвищеної небезпеки - це діяльність, пов'язана з використанням,...
Джерело сплати бюджетного відшкодування - це доходи Державного бюджету України
Джерело теплової енергії - це виробничий об'єкт, призначений для виробництва...
Диверсія - це вчинення з метою ослаблення держави вибухів,...
Дивіденд - це частина чистого прибутку акціонерного...
Дивіденди - це платіж, що здійснюється юридичною особою -...
Дикі тварини - це тварини, природним середовищем існування яких є...
Дилер - це платник податку, який придбаває (набуває за...
Дипломатична служба України - це це професійна діяльність громадян України,...
Дипломатичний працівник - це державний службовець, який виконує дипломатичні...
Директива з оборонного планування - це документ, який визначає основні показники...
Дисконтна валютна політика - це зниження або підвищення Національним банком...
Дитина - це особа віком до 18 років
Дитина війни - це особа, яка є громадянином України та якій на...
Дитина-біженець - це дитина, яка не є громадянином України і...
Дитина-інвалід - це дитина зі стійким розладом функцій організму,...
Дитина-сирота - це дитина, в якої померли чи загинули батьки
Дитина, розлучена із сім'єю - це особа віком до вісімнадцяти років, яка прибуває...
Дитинство - це період розвитку людини до досягнення повноліття
Дитяча порнографія - це зображення у будь-який спосіб дитини чи особи,...
Дитячий будинок сімейного типу - це окрема сім'я, яка створюється за бажанням...
Дієтична добавка - це вітамінні, вітамінно-мінеральні або трав'яні...
Ділова репутація - це відомості, зібрані Національним банком України,...
Ділянка пасажирського перевезення, що здійснюється в межах митної території України - це ділянка, на якій відбувається таке перевезення...
Діти-вихованці - це діти-сироти та діти, позбавлені батьківського...
Діти, позбавлені батьківського піклування - це діти, які залишилися без піклування батьків у...
Діючий тариф - це ціна природного газу для відповідної категорії...
Діяльність з недержавного пенсійного забезпечення - це сукупність організаційних, юридичних та інших...
Діяльність з управління активами - це професійна діяльність, визначена законодавством...
Діяльність у сфері землеустрою - це наукова, технічна, виробнича та управлінська...
Діяльність у сфері розваг - це господарська діяльність юридичних осіб та...
Добавки на основі біоетанолу - це біокомпоненти моторного палива, отримані шляхом...
Добровільна відмова при незакінченому злочині - це остаточне припинення особою за своєю волею...
Добровільне лікування - це лікування від наркоманії, яке здійснюється за...
Добровільне страхування - це страхування, яке здійснюється на основі...
Добування - це вилучення водних біоресурсів із середовища їх...
Довгостроковий договір (контракт) - це будь-який договір на виготовлення товарів,...
Довготермінове відрядження - це перебування працівників дипломатичної служби за...
Доведення до банкрутства - це умисне, з корисливих мотивів, іншої особистої...
Довідка про звернення за захистом в Україні - це документ, що засвідчує законність перебування...
Довіреність - це письмовий документ, що видається однією особою...
Довічна пенсія - це пенсійні виплати, які здійснюються страховою...
Договір - це усний чи письмовий правочин між споживачем і...
Договір довгострокового страхування життя - це договір страхування життя строком на п'ять і...
Договір комерційної субконцесії - це користувач надає іншій особі (субкористувачу)...
Договір концесії - це договір, відповідно до якого уповноважений...
Договір на користь третьої особи - це договір, в якому боржник зобов'язаний виконати...
Договір про відкриття рахунку в цінних паперах - це договір між власником цінних паперів та обраним...
Договір про закупівлю - це договір, який укладається між замовником і...
Договір про іпотечний борг - це цивільно-правова угода, спрямована на набуття,...
Договір про кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів - це договір між фондовою біржою або учасниками...
Договір про обслуговування емісії цінних паперів - це договір між емітентом та обраним ним...
Договір про ціноутворення для цілей оподаткування - це договір між зазначеним платником податків та...
Договір страхування - це письмова угода між страхувальником і...
Договір, укладений на відстані - це договір, укладений продавцем із споживачем за...
Договір, укладений поза торговельними або офісними приміщеннями - це договір, укладений із споживачем особисто в...
Договірні Сторони - це держави, суб'єкти міжнародних правовідносин, що...
Договор - це домовленість двох або більше сторін, спрямована...
Договор банківського вкладу (депозиту) - це одна сторона (банк), що прийняла від другої...
Договор банківського рахунка - це банк зобов'язується приймати і зараховувати на...
Договор будівельного підряду - це підрядник зобов'язується збудувати і здати у...
Договор доручення - це одна сторона (повірений) зобов'язується вчинити...
Договор зберігання - це одна сторона (зберігач) зобов'язується...
Договор комерційної концесії - це одна сторона (правоволоділець) зобов'язується...
Договор комісії - це одна сторона (комісіонер) зобов'язується за...
Договор лізингу - це одна сторона (лізингодавець) передає або...
Договор на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт - це підрядник (виконавець) зобов'язується провести...
Договор найму (оренди) - це наймодавець передає або зобов'язується передати...
Договор найму (оренди) житла - це одна сторона - власник житла (наймодавець)...
Договор найму (оренди) земельної ділянки - це наймодавець зобов'язується передати наймачеві...
Договор охорони - це охоронець, який є суб'єктом підприємницької...
Договор перевезення вантажу - це одна сторона (перевізник) зобов'язується...
Договор перевезення пасажира - це одна сторона (перевізник) зобов'язується...
Договор перестрахування - це страховик, який уклав договір страхування,...
Договор піднайму житла - це наймач за згодою наймодавця передає на певний...
Договор підряду - це одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій...
Договор побутового підряду - це підрядник, який здійснює підприємницьку...
Договор позики - це одна сторона (позикодавець) передає у власність...
Договор позички - це одна сторона (позичкодавець) безоплатно передає...
Договор приєднання - це договір, умови якого встановлені однією із...
Договор про надання послуг - це одна сторона (виконавець) зобов'язується за...
Договор про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності - це одна сторона (особа, що має виключні майнові...
Договор про спільну діяльність - це сторони (учасники) зобов'язуються спільно діяти...
Договор про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності - це одна сторона (творець - письменник, художник...
Договор прокату - це наймодавець, який здійснює підприємницьку...
Договор простого товариства - це сторони (учасники) беруть зобов'язання...
Договор страхування - це одна сторона (страховик) зобов'язується у разі...
Договор транспортного експедирування - це одна сторона (експедитор) зобов'язується за...
Договор управління майном - це одна сторона (установник управління) передає...
Договор факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги) - це одна сторона (фактор) передає або...
Договор чартеру (фрахтування) - це одна сторона (фрахтівник) зобов'язується надати...
Додаткове паливо - це паливо, що спалюється постійно або тимчасово в...
Додатковий захист - це форма захисту, що надається в Україні на...
Додатковий пай - це добровільний грошовий чи інший майновий...
Додаткові покарання - це позбавлення військового, спеціального звання,...
Дозвіл - це документ, виданий спеціально уповноваженим...
Дозвіл на використання праці іноземців та осіб без громадянства - це документ, який надає право роботодавцю...
Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою - це документ, який засвідчує право власника...
Дозвіл на здійснення міжнародних перевезень автомобільним транспортом - це документ, що видається уповноваженими органами...
Дозвіл на право ввезення чи на право транзиту наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин - це відповідний документ установленого зразка,...
Дозвіл органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування - це документ, який надає право на здійснення...
Дозвіл узгодження умов та режимів перевезень - це додатковий дозвіл, що видається уповноваженими...
Дозвільна процедура - це сукупність дій, що здійснюються суб'єктами...
Дозвільна система у сфері господарської діяльності - це сукупність урегульованих законодавством...
Дозвільний центр - це робочий орган відповідної міської ради міста...
Дозвільні органи - це органи виконавчої влади, органи місцевого...
Докази в адміністративному судочинстві - це будь-які фактичні дані, на підставі яких суд...
Докази в справі про адміністративне правопорушення - це будь-які фактичні дані, на основі яких у...
Документ - це матеріальний носій, що містить інформацію,...
Документ дозвільного характеру - це дозвіл, висновок, рішення, погодження,...
Документ за операцією із застосуванням спеціальних платіжних засобів - це документ, що підтверджує виконання операції із...
Документ іноземної держави, за яким здійснюється стягнення суми податкового боргу в міжнародних правовідносинах - це рішення компетентного органу іноземної держави...
Документ на переказ - це електронний або паперовий документ, що...
Документ на переказ готівки - це документ на переказ, що використовується для...
Документ про гарантію - це документ, який містить письмове зобов'язання...
Документальна виїзна перевірка - це перевірка, яка проводиться за місцезнаходженням...
Документальна невиїзна перевірка - це перевірка, яка проводиться в приміщенні органу...
Документальна перевірка - це перевірка, предметом якої є своєчасність,...
Документарна форма цінного паперу - це сертифікат цінних паперів , що містить...
Документація із землеустрою - це затверджені в установленому порядку текстові та...
Документація конкурсних торгів - це документація, що розробляється, затверджується,...
Документи у сфері роботи з металобрухтом - це документи, що містять дані про походження і...
Домашні тварини - це собаки, коти та інші тварини, що протягом...
Домен - це частина ієрархічного адресного простору мережі...
Домен другого рівня - це частина адресного простору мережі Інтернет, що...
Домен.UA - це домен верхнього рівня ієрархічного адресного...
Донори - це юридичні та фізичні особи в Україні або за її...
Допоміжний матеріал для переробки - це будь-який матеріал, за винятком матеріалів...
Допоміжні засоби та матеріали для виробництва та обігу - це матеріали або речовини, включаючи обладнання та...
Допоміжні приміщення у гуртожитку - це приміщення, призначені для забезпечення...
Допуск до державної таємниці - це оформлення права громадянина на доступ до...
Дорожнє покриття - це укріплені верхні шари дороги, що сприймають...
Дорожній лист - це документ установленого зразка для визначення та...
Дорожньо-транспортна пригода - це подія, що сталася під час руху дорожнього...
Доступ до державної таємниці - це надання повноважною посадовою особою дозволу...
Досудова санація - це система заходів щодо відновлення...
Дотація вирівнювання - це міжбюджетний трансферт на вирівнювання дохідної...
Дохід з джерелом їх походження з України - це будь-який дохід, отриманий резидентами або...
Дохід, отриманий з джерел за межами України - це будь-який дохід, отриманий резидентами, у тому...
Доход у великих розмірах - це сума у триста і більше разів перевищує...
Доходи - це загальна сума доходу платника податку від усіх...
Доходи бюджету - це податкові, неподаткові та інші надходження на...
Дочірня компанія - це юридична особа, яка контролюється іншою...
Дрібний побутовий правочин - це правочин, який задовольняє побутові потреби...
Друга група видатків - це видатки на функціонування бюджетних установ та...
Друга черга спадкоємців за законом  - це рідні брати та сестри спадкодавця, його баба та...

А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я