Укр   Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати
Юридичний словник

А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю ЯВизначення юридичних термінів на літеру Б

Багатодітна сім'я - це сім'я, в якій подружжя перебуває у...
Багатоканальна телемережа - це телекомунікаційна мережа загального...
Багатосторонній договір - це договір, що укладаються більш як двома сторонами
База даних - це сукупність творів, даних або будь-якої іншої...
База оподаткування - це це фізичний, вартісний чи інший характерний...
База оподаткування податком для сільськогосподарських товаровиробників  - це нормативна грошова оцінка одного гектара...
База оподаткування при ввезенні товарів на митну територію України - це договірна (контрактна) вартість, але не менша...
База персональних даних - це іменована сукупність упорядкованих персональних...
База справляння збору - це вартість усього періоду проживання (ночівлі) в...
Базова (основна) ставка податку - це ставка, що визначена такою для окремого податку...
Базовий актив - це вартісний вираз права на придбання або продаж...
Базовий податковий (звітний) період - це період, за який платник податків зобов'язаний...
Базові технології - це технології, які визначають принцип роботи і...
Базою оподаткування - це нормативна грошова оцінка земельних ділянок з...
Базою оподаткування  - це вартість обсягів видобутих у податковому...
Балансоутримувач - це власник відповідного майна або юридична особа,...
Балансоутримувач будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд - це власник або юридична особа, яка за договором з...
Бандитизм - це Організація озброєної банди з метою нападу на...
Банк - це юридична особа, яка на підставі банківської...
Банк з іноземним капіталом - це банк, у якому частка капіталу, що належить хоча...
Банк-кореспондент - це банк, що на підставі договору та в порядку,...
Банківська група - це група юридичних осіб, які мають спільного...
Банківська діяльність - це залучення у вклади грошових коштів фізичних і...
Банківська ліцензія - це документ, який видається Національним банком...
Банківська холдингова компанія - це фінансова холдингова компанія, в якій...
Банківське регулювання - це одна із функцій Національного банку України,...
Банківський автомат самообслуговування - це програмно-технічний комплекс, що надає...
Банківський кредит - це будь-яке зобов'язання банку надати певну суму...
Банківський нагляд - це система контролю та активних впорядкованих дій...
Банківський нагляд на консолідованій основі - це нагляд, що здійснюється Національним банком...
Банківський платіжний інструмент - це засіб, що містить реквізити, які ідентифікують...
Банківські метали - це золото, срібло, платина, метали платинової...
Банківські рахунки - це рахунки, на яких обліковуються власні кошти,...
Банкрутство - це визнана господарським судом неспроможність...
Бартерна (товарообмінна) операція - це господарська операція, яка передбачає...
Батьки-вихователі - це подружжя або окрема особа, яка не перебуває у...
Бездіяльність військової влади - це Умисне неприпинення злочину, що вчиняється...
Бездокументарна форма цінного паперу - це здійснений зберігачем обліковий запис, який є...
Безнадійна заборгованість - це заборгованість, що відповідає одній з таких...
Безоплатна допомога - це надання гуманітарної допомоги без будь-якої...
Безоплатна правова допомога - це правова допомога, що гарантується державою та...
Безоплатне постачання - це постачання товарів/послуг благодійним...
Безоплатно надані товари, роботи, послуги:  - це а) товари, що надаються згідно з договорами...
Безпека продукції - це відсутність будь-якого ризику для життя,...
Безперервне проживання на території України - це проживання в Україні особи, якщо її разовий...
Безпечна нехарчова продукція - це будь-яка продукція, яка за звичайних або...
Безпечний харчовий продукт - це харчовий продукт, який не створює шкідливого...
Безпечність харчового продукту - це стан харчового продукту, що є результатом...
Безпосереднє підпорядкування - це відносини прямої організаційної або правової...
Безпритульні діти - це діти, які були покинуті батьками, самі залишили...
Безпритульні тварини - це домашні тварини, що залишилися без догляду...
Безпроводовий доступ до телекомунікаційної мережі - це електрозв'язок з використанням радіотехнологій,...
Безспірні вимоги кредиторів - це вимоги кредиторів, визнані боржником, інші...
Безхазяйна річ - це річ, яка не має власника або власник якої...
Біженець - це особа, яка не є громадянином України і...
Біоетанол  - це спирт етиловий зневоджений, який виготовлений з...
Біостерилізація - це позбавлення тварини хірургічним шляхом...
Біржовий рахунок - це пасивно-активний рахунок, відкритий у...
Благодійна діяльність - це добровільна безкорислива діяльність благодійних...
Благодійна організація - це недержавна організація, головною метою...
Благодійники - це фізичні та юридичні особи, які здійснюють...
Благодійництво - це добровільна безкорислива пожертва фізичних та...
Благоустрій населених пунктів - це комплекс робіт з інженерного захисту,...
Близькі особи - це подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри,...
Боргове зобов'язання - це зобов'язання позичальника перед кредитором за...
Боргові цінні папери - це засвідчують відносини позики і передбачають...
Боржник - це суб'єкт підприємницької діяльності,...
Боротьба з торгівлею людьми - це система заходів, що здійснюються в рамках...
Будинкова розподільна мережа - це телекомунікаційна мережа, призначена для...
Будівлі  - це земельні поліпшення, що складаються з несучих...
Бурякоцукровий комплекс - це сукупність господарюючих суб'єктів усіх форм...
Бухгалтерський облік - це процес виявлення, вимірювання, реєстрації,...
Бюджет - це план формування та використання фінансових...
Бюджет місцевого самоврядування - це бюджет територіальної громади села, їх...
Бюджет розвитку - це доходи і видатки місцевого бюджету, які...
Бюджети місцевого самоврядування - це бюджети територіальних громад сіл, їх...
Бюджетна звітність - це відображає стан виконання бюджету, містить...
Бюджетна класифікація - це єдине систематизоване згрупування доходів,...
Бюджетна програма - це сукупність заходів, спрямованих на досягнення...
Бюджетна система України - це сукупність державного бюджету та місцевих...
Бюджетна установа - це у значенні, наведеному у Бюджетному кодексі...
Бюджетне асигнування - це повноваження розпорядника бюджетних коштів,...
Бюджетне відшкодування - це відшкодування від'ємного значення податку на...
Бюджетне зобов'язання - це будь-яке здійснене відповідно до бюджетного...
Бюджетне призначення - це повноваження головного розпорядника бюджетних...
Бюджетний запит - це документ, підготовлений головним розпорядником...
Бюджетний кодекс України - це регулюються відносини, що виникають у процесі...
Бюджетний період - це  становить один календарний рік, який...
Бюджетний процес - це регламентований бюджетним законодавством процес...
Бюджетні кошти (кошти бюджету) - це належні відповідно до законодавства надходження...
Бюджетні установи - це органи державної влади, органи місцевого...
Бюджетному відшкодуванню підлягає частина від'ємного значення - це  яка дорівнює сумі податку, фактично сплаченій...

А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я