Укр   Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати
Юридичний словник

А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю ЯВизначення юридичних термінів на літеру К

Кабельна каналізація електрозв'язку - це обладнання та споруди, призначені для...
Каботажне плавання - це плавання суден флоту рибної промисловості для...
Кадастрова зона - це сукупність кадастрових кварталів
Кадастрова карта - це графічне зображення, що містить відомості про...
Кадастровий квартал - це компактна територія, що визначається з метою...
Кадастровий номер земельної ділянки - це індивідуальна, що не повторюється на всій...
Казначейські зобов'язання - це боргові цінні папери, що емітуються державою в...
Калібрувальна лабораторія - це підприємство, установа, організація чи їх...
Калібрування засобів вимірювальної техніки - це визначення в певних умовах або контроль...
Камеральна перевірка - це проводиться у приміщенні органу державної...
Канал електрозв'язку - це сукупність технічних засобів, призначених для...
Канал кабельної каналізації електрозв'язку - це окремо виділені місця в колекторах,...
Канал мовлення - це сукупність технічних засобів мовлення ,...
Канал мовлення багатоканальної телемережі - це частина ресурсу багатоканальної телемережі, яка...
Канал телевізійний - це певна смуга частот, призначена для потреб...
Капітал банку - це власні кошти, залишкова вартість активів банку...
Капітал приписний - це сума грошових коштів у вільно конвертованій...
Капітал регулятивний - це сукупність основного та додаткового капіталів,...
Капітал статутний - це сплачена грошовими внесками учасників банку...
Карантинний майданчик - це спеціально обладнані приміщення або частини...
Касовий метод - це метод податкового обліку, за яким дата...
Катадромні види риб - це види риб, які відтворюються у морі та...
Катастрофа - це велика за масштабами аварія чи інша подія, що...
Категорія режиму секретності - це категорія, яка характеризує важливість та...
Катування - це умисне заподіяння сильного фізичного болю або...
Квазіфіскальні операції - це операції органів державної влади і місцевого...
Кваліфікаційна документація - це документація, що розробляється, затверджується,...
Кваліфікаційна пропозиція - це пропозиція, яка подається учасником попередньої...
Кваліфікація когенераційної установки - це встановлення центральним органом виконавчої...
Кваліфікована когенераційна установка - це когенераційна установка, умови і показники...
Квартал - це територія щільної забудови, в межах якої...
Квартира - це ізольоване помешкання в житловому будинку,...
Квота добування - це частка ліміту спеціального використання водних...
Квота експортна - це граничний обсяг певної категорії товарів, який...
Квота поставки цукру на внутрішній ринок - це максимальна кількість цукру для поставки на...
Квоти глобальні - це квоти, що встановлюються по товару без...
Квоти групові - це квоти, що встановлюються по товару з...
Квоти індивідуальні - це квоти, що встановлюються по товару з...
Квоти на наркотичні засоби і психотропні речовини - це максимальна кількість наркотичних засобів і...
Квоти спеціальні - це граничний обсяг імпорту в Україну певного...
Керівники юридичної особи - це керівник підприємства, установи, члени...
Керуючий іпотекою - це банк, який здійснює обслуговування іпотечних...
Керуючий санацією - це фізична особа, яка відповідно до рішення...
Кількісний показник житлово-комунальних послуг - це одиниця виміру для обчислення обсягу отриманої...
Кінцеве обладнання - це обладнання, призначене для з'єднання з пунктом...
Кінцеві споживачі - це суб'єкти господарювання України, державні...
Класифікаційна ознака надзвичайних ситуацій - це технічна або інша характеристика небезпечної...
Класифікація надзвичайних ситуацій - це система, згідно з якою надзвичайні ситуації...
Клієнт банку - це будь-яка фізична чи юридична особа, що...
Кліринг - це отримання, звірка та поточне оновлення...
Клірингова вимога - це документ на переказ, сформований кліринговою...
Клірингова установа - це юридична особа, що за результатами проведеного...
Кліринговий депозитарій - це депозитарій, який одержав ліцензію Державної...
Клопотання - це письмове звернення з проханням про визнання за...
Книга обліку розрахункових операцій - це прошнурована і належним чином зареєстрована в...
Когенераційна установка - це комплекс обладнання, що працює у спосіб...
Кодекс адміністративного судочинства України - це визначає юрисдикцію, повноваження...
Коефіцієнт вирівнювання - це показник, який використовується для розрахунку...
Колективний спосіб зберігання цінних паперів - це спосіб, згідно з яким депозитарій чи зберігач...
Колізійна норма - це норма, що визначає право якої держави підлягає...
Колісний транспортний засіб - це транспортний засіб, призначений для руху...
Командитне товариство - це товариство, в якому разом з учасниками, які...
Комбіноване виробництво електричної та теплової енергії - це спосіб одночасного виробництва електричної та...
Комерційна таємниця - це інформація, яка є секретною в тому розумінні,...
Комерційний облік природного газу - це визначення за допомогою вузла обліку природного...
Комерційний представник - це особа, яка постійно та самостійно виступає...
Комерційні умови - це сукупність умов, за яких здійснюється...
Комітет з конкурсних торгів - це службові та інші особи замовника , призначені...
Комп'ютерна програма - це набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів,...
Комп'ютерно-касова система - це реєстратор розрахункових операцій, виконаний із...
Компанія з управління активами - це юридична особа, яка провадить професійну...
Компенсаційна продукція - це частина виробленої продукції, що передається у...
Компетентний орган - це орган управління юридичної особи, який...
Компетентний суд - це місцевий загальний суд чи місцевий...
Комунальна власність - це майно, у тому числі грошові кошти, яке належить...
Комунальні послуги - це результат господарської діяльності, спрямованої...
Комунальні телерадіоорганізації - це створені органами місцевого самоврядування за...
Конвенційний район - це частина відкритого моря, на яку поширюється дія...
Конверсія радіочастотного ресурсу України - це виконання комплексу заходів, яким передбачена...
Конкурсна гарантія - це встановлений Національною радою України з...
Консолідована фінансова звітність - це фінансова звітність, яка відображає фінансове...
Консолідований іпотечний борг - це зобов'язання за договорами про іпотечний...
Консультаційні послуги - це інтелектуальна, нематеріальна діяльність,...
Контакт з дитиною - це реалізація матір'ю, батьком, іншими членами...
Контрабанда - це переміщення товарів через митний кордон України...
Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів - це їх переміщення через митний кордон України поза...
Контрафактний примірник твору, фонограми, відеограми - це примірник твору, фонограми чи відеограми,...
Контрафактні товари - це товари, що містять об'єкти права...
Контролер - це фізична або юридична особа, щодо якої не існує...
Контроль - це вирішальний вплив або можливість здійснення...
Контроль проектної документації - це перевірка проектної документації на продукцію,...
Контрольна стрічка - це документ, надрукований або створений в...
Контрольний пакет акцій - це пакет із більше ніж 50 відсотків простих акцій...
Контрольний створ водного об'єкта - це поперечний перетин водного об'єкта, у якому...
Контрольована зона гідроелектротехнічних споруд - це позначена попереджувальними знаками територія...
Конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення - це примусова безоплатна передача цього предмета у...
Конфлікт інтересів - це суперечність між особистими інтересами особи та...
Концентраційний табір - це місце превентивного ув'язнення людей з мотивів...
Концесієдавець - це орган виконавчої влади або відповідний орган...
Концесійний конкурс - це процедура, встановлена цим Законом та іншими...
Концесійні платежі - це плата, обумовлена у концесійному договорі, яку...
Концесіонер - це суб'єкт підприємницької діяльності, який...
Концесія - це надання з метою задоволення громадських потреб...
Кооператив - це юридична особа, утворена фізичними та/або...
Кооперативна організація - це кооператив або кооперативне об'єднання
Кооперативні виплати - це частина доходу кооперативу, яка розподіляється...
Коптильний ароматизатор - це коптильний екстракт, що використовується при...
Кореспондентські відносини щодо цінних паперів - це оформлені договором відносини між...
Корисні копалини - це природні мінеральні утворення органічного і...
Користування радіочастотним ресурсом - це діяльність, пов'язана із застосуванням...
Користувач - це фізична особа, яка придбаває, замовляє,...
Користувач радіочастотного ресурсу - це юридична або фізична особа, діяльність якої...
Користувачі водних біоресурсів - це суб'єкти рибного господарства, що здійснюють...
Користувачі фінансової звітності - це фізичні або юридичні особи, які потребують...
Короткотерміновий торговий патент - це торговий патент на провадження торговельної...
Корпоративне підприємство - це господарське товариство, холдинговим...
Корпоративне управління - це система відносин, яка визначає правила та...
Корпоративний пенсійний фонд - це недержавний пенсійний фонд, засновником якого є...
Корпоративні права - це права особи, частка якої визначається у...
Корупційне правопорушення - це умисне діяння, що містить ознаки корупції,...
Корупція - це використання особою, зазначеною в частині...
Котирування - це механізм визначення та/або фіксації ринкової...
Кошик доходів державного бюджету для надання міжбюджетних трансфертів - це доходи загального фонду державного бюджету, за...
Кошик доходів місцевих бюджетів - це доходи загального фонду, закріплені цим...
Кошти - це гривня або іноземна валюта; 
Кошторис - це основний плановий фінансовий документ бюджетної...
Крадіжка - це Таємне викрадення чужого майна
Країна громадянської належності - це країна, громадянином якої є особа. За умови,...
Країна попереднього постійного проживання - це країна, в якій іноземець або особа без...
Країна попереднього постійного проживання особи без громадянства - це країна, в якій особа без громадянства постійно...
Країна походження - це країна чи країни громадянської належності для...
Країна походження іноземця або особи без громадянства - це країна чи країни громадянської належності або...
Кредитна спілка - це неприбуткова організація, заснована фізичними...
Кредитна установа - це фінансова установа, яка відповідно до закону...
Кредитний договор - це банк або інша фінансова установа...
Кредитний рейтинг - це це умовний вираз кредитоспроможності об'єкта...
Кредитор - це юридична або фізична особа, яка має...
Кредитор банку - це юридична або фізична особа, яка має...
Кредитор останньої інстанції - це Національний банк України, до якого може...
Кредитування бюджету - це операції з надання коштів з бюджету на умовах...
Криптографічний захист секретної інформації - це вид захисту, що реалізується шляхом...
Кузови, що використовувалися для транспортних засобів, визначених у товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД - це кузови, які вже були встановлені на...
Культивування рослин, включених до Переліку - це посів, вирощування рослин, що містять...
Культурні цінності - це об'єкти матеріальної та духовної культури, що...
Кумулятивне голосування - це голосування під час обрання осіб до складу...
Кумулятивний метод - це річна сума амортизації визначається як добуток...
Купівля та/або реалізація металобрухту - це діяльність, пов'язана із передачею права...
Курорт - це освоєна природна територія на землях...
Курортна справа - це сукупність усіх видів науково-практичної та...

А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я