Укр   Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати
Юридичний словник

А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю ЯВизначення юридичних термінів на літеру В

Валюта України - це грошові знаки у вигляді банкнотів,...
Валютна позиція - це співвідношення вимог та зобов'язань банку в...
Валютні цінності - це матеріальні об'єкти, визначені законодавством...
Вантаж - це природний газ, нафта та продукти її переробки...
Вантажна автомобільна станція - це комплекс будівель, споруд, призначених для...
Вантажний термінал - це комплекс будівель, споруд, обладнаних...
Вантажні перевезення - це перевезення вантажів вантажними автомобілями
Вартість малоцінних необоротних матеріальних активів, яка амортизується - це первісна або переоцінена вартість малоцінних...
Введення продукції в обіг - це дії суб'єкта господарювання, спрямовані на...
Ввезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на територію України - це переміщення через митний кордон України...
Ввезення товарів і транспортних засобів на митну територію України, вивезення товарів і транспортних засобів за межі митної території України - це сукупність дій, пов'язаних із переміщенням...
Векселедержатель - це орган державної податкової служби за місцем...
Великий платник податків - це юридична особа, у якої обсяг доходу від усіх...
Великий розмір алкогольних напоїв чи тютюнових виробів - це вартість алкогольних напоїв або тютюнових...
Великоваговий транспортний засіб - це транспортний засіб з вантажем або без вантажу,...
Великогабаритний транспортний засіб - це транспортний засіб з вантажем або без вантажу,...
Ветерани війни - це особи, які брали участь у захисті Батьківщини...
Ветеринарні документи - це міжнародний ветеринарний сертифікат,...
Ветеринарно-санітарний стан - це підтвердження ветеринарним інспектором...
Ветеринарно-санітарні вимоги - це будь-які заходи, спрямовані на захист життя і...
Взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж - це встановлення фізичного та/або логічного...
Вибір права - це право учасників правовідносин визначити право...
Вивезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів з території України - це переміщення через митний кордон України...
Виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин - це усі дії, включаючи рафінування, підвищення в...
Вид спорту - це різновид змагальної діяльності у спорті, що...
Видалення відходів - це здійснення операцій з відходами, що не...
Видатки бюджету - це кошти, спрямовані на здійснення програм та...
Видатки та кредитування місцевих бюджетів - це бюджетні призначення, встановлені рішенням про...
Види робіт із землеустрою - це обстежувальні, вишукувальні,...
Виділ - це перехід за розподільчим балансом частини майна,...
Виділ акціонерного товариства - це створення одного чи кількох акціонерних...
Виділення радіочастот - це надання відповідним записом у Плані...
Видобуток - це технологічний процес вилучення з покладу в...
Видовищний захід сексуального характеру - це публічний показ у будь-якій формі продукції...
Визнання рішення іноземного суду - це поширення законної сили рішення іноземного суду...
Визначення кредитного рейтингу - це діяльність з надання професійних послуг на...
Викид - це надходження в атмосферне повітря забруднюючих...
Виключна ліцензія - це видається лише одному ліцензіату і виключає...
Виключне право - це майнове право особи, яка має щодо твору,...
Виконавець - це уб'єкт господарювання, предметом діяльності...
Виконавць (співвиконавць) злочину - це особа, яка у співучасті з іншими суб'єктами...
Виконавче провадження та примусове виконання рішень інших органів - це сукупність дій органів і посадових осіб, що...
Виконавчий орган акціонерного товариства - це правління або інший орган, визначений статутом
Виконавчі органи рад - це органи, які відповідно до Конституції України...
Виконання податкового обов'язку - це сплата в повному обсязі платником відповідних...
Використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом - це використання батьками або особами, які їх...
Використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів - це застосування наркотичних засобів, психотропних...
Викуп акцій - це придбання акціонерним товариством за плату...
Викупна сума - це сума, яка виплачується страховиком у разі...
Вилучення продукції з обігу - це будь-який захід, спрямований на запобігання...
Вимагання - це Вимога передачі чужого майна чи права на майно...
Вимірювальна лабораторія - це підприємство, установа, організація чи їх...
Вимірювання - це відображення фізичних величин їх значеннями за...
Вимушена зупинка - це перебування іноземця або особи без громадянства...
Вина - це психічне ставлення особи до вчинюваної дії чи...
Виноробна продукція - це вина виноградні натуральні, вина натуральні...
Виправні роботи - це відбуваються за місцем постійної роботи особи,...
Виправно-трудовий табір - це місце ув'язнення громадян на визначений термін...
Випробувальна лабораторія - це лабораторія, яка проводить технічні операції,...
Випромінювальний пристрій - це технічний пристрій, що використовується для...
Випуск цінних паперів - це сукупність певного виду емісійних цінних...
Випускники закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування - це особи, які перебували на повному державному...
Вироби військового призначення - це озброєння, боєприпаси, військова та спеціальна...
Вироблена продукція - це загальний обсяг продукції, видобутої відповідно...
Виробник - це суб'єкт господарювання, який виробляє або...
Виробник відеограми - це фізична або юридична особа, яка взяла на себе...
Виробник відходів - це фізична або юридична особа, діяльність якої...
Виробник реклами - це особа, яка повністю або частково здійснює...
Виробник фонограми - це фізична або юридична особа, яка взяла на себе...
Виробництво - це діяльність, пов'язана з випуском продукції, яка...
Виробництво наркотичних засобів, психотропних речовин - це усі дії, пов'язані з серійним одержанням...
Виробництво питної води - це забір води з джерел питного водопостачання та...
Виробнича дотація з бюджету - це фінансова допомога з боку держави, що надається...
Виробничий кооператив - це добровільне об'єднання громадян на засадах...
Виробничий метод - це місячна сума амортизації визначається як...
Висновок - це документ, виданий спеціально уповноваженим...
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо безпечності харчових продуктів - це документ установленої форми, в якому на...
Висновок щодо електромагнітної сумісності - це технічний висновок щодо можливості застосування...
Витрати  - це сума будь-яких витрат платника податку у...
Витрати бюджету - це видатки бюджету, надання кредитів з бюджету,...
Вихідний еталон - це еталон, який має найвищі метрологічні...
Вища освіта - це рівень освіти, який здобувається особою у...
Вищий навчальний заклад - це освітній, освітньо-науковий заклад, який...
Вищий навчальний заклад державної форми власності - це вищий навчальний заклад, заснований державою,...
Вищий навчальний заклад комунальної форми власності - це вищий навчальний заклад, заснований місцевими...
Вищий навчальний заклад приватної форми власності - це вищий навчальний заклад, заснований на...
Вищий навчальний заклад, що перебуває у власності Автономної Республіки Крим - це вищий навчальний заклад, заснований органами...
Вищий орган акціонерного товариства - це загальні збори акціонерів
Вищий орган товариства з обмеженою відповідальністю - це загальні збори його учасників
Вищий пріоритет - це пріоритет, встановлений раніше будь-якого...
Виявлення особи, яка постраждала від торгівлі людьми - це з'ясування інформації, яка дає підстави...
Відеограма - це відеозапис на відповідному матеріальному носії...
Відкликання продукції - це будь-який захід, спрямований на забезпечення...
Відкритий дозвіл чи висновок - це дозвіл чи висновок, який надається суб'єкту...
Відкритий пенсійний фонд - це недержавний пенсійний фонд, учасниками якого...
Відкритий ринок - це ринок, на якому здійснюються операції з...
Віднесення інформації до державної таємниці - це процедура прийняття рішення про віднесення...
Відновлення продукції - це надання продукції, що була у вжитку,...
Відновлювальні джерела енергії - це джерела вітрової, сонячної, геотермальної...
Відновлювальні роботи - це комплекс робіт, пов’язаних з відновленням...
Відносна (адвалорна) ставка податку - це ставка податку, згідно з якою розмір податкових...
Відокремлений спосіб зберігання цінних паперів - це спосіб, згідно з яким зберігач цінних паперів...
Відокремлені підрозділи - це у значенні, визначеному Цивільним кодексом...
Відповідальне зберігання - це господарська операція, що здійснюється...
Відповідач - це суб'єкт владних повноважень, а у випадках,...
Відповідач в адміністративній справs - це суб'єкт владних повноважень, якщо інше не...
Відповідний маршрут - це шлях транспортування (переміщення) вантажу, що...
Відповідно розірваний або змінений договір - це у разі односторонньої відмови від договору у...
Відпущена енергія - це електрична або теплова енергія, що постачається...
Відсилання до права третьої держави - це відсилання колізійної норми права іноземної...
Відставка державного службовця - це припинення державної служби службовцем, який...
Відступлення права вимоги - це операція з переуступки кредитором прав вимоги...
Відтворення - це виготовлення одного або більше примірників...
Відтворення водних біоресурсів - це природне чи штучне поновлення чисельності...
Відумерла спадщина - це визнається судом заявою відповідного органу...
Відходи - це будь-які речовини, матеріали і предмети, що...
Відходи тваринного походження - це загиблі тварини, відходи, що утворилися...
Відходи як вторинна сировина - це відходи, для утилізації та переробки яких в...
Відчуження майна - це будь-які дії платника податків, унаслідок...
Віза - це дозвіл, наданий уповноваженим органом України в...
Військове кінцеве використання - це використання будь-яких товарів з метою...
Військовий злочин - це злочин проти встановленого законодавством...
Вільний обіг - це розпорядження без митного контролю товарами і...
Вільні резерви - це частка власних коштів страховика, яка...
Вклад - це це кошти в готівковій або у безготівковій...
Вклад учасника - це все те, що він вносить у спільну діяльність...
Вкладник недержавного пенсійного фонду - це особа, яка сплачує пенсійні внески на користь...
Власний капітал - це різниця між сукупною вартістю активів юридичної...
Власний капітал товариства - це різниця між сукупною вартістю активів...
Власний продукт телерадіоорганізації - це програми та передачі, їх частини, які повністю...
Власник відходів - це фізична або юридична особа, яка відповідно до...
Власник жилого приміщення - це фізична чи юридична особа, яка набула право...
Власник кабельної каналізації електрозв'язку - це суб'єкт господарювання, у власності якого...
Власник металобрухту - це юридична або фізична особа, яка володіє,...
Власник приміщення, будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд - це фізична або юридична особа, якій належить право...
Власник телерадіоорганізації - це фізична або юридична особа, яка набула права...
Власник цінних паперів - це особа, яка має право власності на цінні папери...
Власники земельних ділянок - це юридичні та фізичні особи (резиденти і...
Власні надходження бюджетних установ - це кошти, отримані в установленому порядку...
Власні надходження бюджетних установ. друга група - це інші джерела власних надходжень бюджетних установ
Власні надходження бюджетних установ. друга група. підгрупа 1 - це благодійні внески, гранти та дарунки
Власні надходження бюджетних установ. друга група. підгрупа 2 - це кошти, що отримують бюджетні установи від...
Власні надходження бюджетних установ. друга група. підгрупа 3 - це кошти, що отримують вищі та професійно-технічні...
Власні надходження бюджетних установ. перша група - це надходження від плати за послуги, що надаються...
Власні надходження бюджетних установ. перша група. підгрупа 1 - це плата за послуги, що надаються бюджетними...
Власні надходження бюджетних установ. перша група. підгрупа 2 - це надходження бюджетних установ від додаткової...
Власні надходження бюджетних установ. перша група. підгрупа 3 - це плата за оренду майна бюджетних установ
Власні надходження бюджетних установ. перша група. підгрупа 4 - це надходження бюджетних установ від реалізації в...
Власні повноваження органу самоорганізації населення - це повноваження, надані відповідно до Конституції...
Внутрішні перевезення - це перевезення пасажирів і вантажів між населеними...
Внутрішній аудит - це діяльність підрозділу внутрішнього аудиту в...
Внутрішній контроль - це комплекс заходів, що застосовуються керівником...
Внутрішньобудинкові системи - це мережі, арматура на них, прилади та обладнання,...
Внутрішньогосподарський облік - це система обробки та підготовки інформації про...
Внутрішньодержавна платіжна система - це платіжна система, в якій платіжна організація є...
Внутрішня реклама - це реклама, що розміщується всередині будинків,...
Вода питна - це вода, яка за органолептичними властивостями,...
Водій - це особа, яка керує транспортним засобом і має...
Водні біоресурси - це сукупність водних організмів , життя яких...
Водопровідна мережа - це система трубопроводів, відповідних споруд та...
Воєнна організація держави - це охоплена єдиним керівництвом сукупність органів...
Возз'єднання сім'ї - це в'їзд та тимчасове або постійне проживання в...
Володілець бази персональних даних - це фізична або юридична особа, якій законом або за...
Володілець чужого майна - це особа, яка фактично тримає його у себе
Встановлені вимоги - це вимоги, встановлені в технічних регламентах,...
Встановлення опіки та піклування - це влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених...
Вступний внесок - це грошовий чи інший майновий неповоротний внесок,...
Вторинний еталон - це еталон, який отримує розмір одиниці вимірювання...
Втрата здоров'я - це наявність хвороб і фізичних дефектів, які...
Втручання у діяльність державного діяча - це Незаконний вплив у будь-якій формі на...
Вуглеводнева сировина - це нафта, природний газ (у тому числі нафтовий...
Вузол обліку природного газу - це сукупність засобів вимірювальної техніки та...
Вулиця - це автомобільна дорога, призначена для руху...
Вулично-дорожня мережа - це призначена для руху транспортних засобів і...
Вчений - це фізична особа , яка має повну вищу освіту та...

А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я