Укр   Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати
Юридичний словник

А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю ЯВизначення юридичних термінів на літеру Р

Радіоелектронний засіб - це технічний засіб, призначений для передавання...
Радіоелектронний засіб спеціального призначення - це радіоелектронний засіб, призначений для...
Радіозавади - це електромагнітне випромінювання будь-якого...
Радіозв'язок - це електрозв'язок, який здійснюється з...
Радіослужби - це визначені Регламентом радіозв'язку Міжнародного...
Радіотехнологія - це сукупність способів формування, передавання,...
Радіочастота - це електромагнітна хвиля у просторі без штучного...
Радіочастотний моніторинг - це збирання, оброблення, збереження та аналіз...
Радіочастотний ресурс - це частина радіочастотного спектра, придатна для...
Радіочастотний спектр - це безперервний інтервал радіочастот, не вищий за...
Разовий дозвіл чи висновок - це дозвіл чи висновок, який надається суб'єкту...
Район промислу - це рибогосподарський водний об'єкт , в якому...
Районний бюджет - це план утворення і використання фінансових...
Районні та обласні ради - це органи місцевого самоврядування, що...
Рахунки у цінних паперах - це рахунки, що ведуться зберігачами для власників...
Раціоналізаторська пропозиця - це визнана юридичною особою пропозиція, яка...
Реабілітаційна установа - це установа, підприємство, заклад, у тому числі їх...
Реабілітаційні заходи - це комплекс заходів, якими здійснюється...
Реабілітаційні послуги - це послуги, спрямовані на відновлення оптимального...
Реабілітація інвалідів - це система медичних, психологічних, педагогічних,...
Реабілітація особи, яка постраждала від торгівлі людьми - це комплекс медичних, психологічних, соціальних,...
Реагування на надзвичайні ситуації та ліквідація їх наслідків - це скоординовані дії суб’єктів забезпечення...
Реадмісія - це передача з території України або приймання на...
Реалізація - це діяльність суб'єктів господарювання з продажу...
Реалізація підакцизних товарів (продукції) - це будь-які операції на митній території України,...
Реалізовані доходи/витрати - це доходи/витрати від переоцінки під час вибуття...
Регламент постійно діючого третейського суду - це документ, яким визначаються порядок та правила...
Регулярні пасажирські перевезення - це перевезення пасажирів на автобусному маршруті...
Регулярні спеціальні пасажирські перевезення - це перевезення певних категорій пасажирів на...
Реекспорт - це продаж або передача на інших законних підставах...
Реєстр власників іменних цінних паперів - це складений реєстратором на певну дату список...
Реєстр державного боргу і гарантованого державою боргу - це інформаційна система боргових і гарантійних...
Реєстр застрахованих осіб - це автоматизований банк відомостей, створений для...
Реєстр місцевих запозичень та місцевих гарантій - це інформаційна система, що містить відомості про...
Реєстратор - це юридична особа - суб'єкт підприємницької...
Реєстратор розрахункових операцій - це пристрій або програмно-технічний комплекс, в...
Реєстрація в пункті пропуску через державний кордон - це проставлення в паспортному документі та/або...
Реєстрація громадянства України - це внесення запису про набуття особою громадянства...
Режим промислу - це встановлена на певний проміжок часу сукупність...
Режим рибогосподарської експлуатації водного об'єкта - це установлена на відповідний термін сукупність...
Режим секретності - це встановлений згідно з вимогами цього Закону та...
Режимоутворюючий об'єкт - це об'єкт природного або штучного походження , під...
Резервна позиція в Міжнародному валютному фонді - це вимоги держави-члена до МВФ, що визначаються як...
Резервний фонд - це фонд грошових коштів, створений відповідно до...
Резервний фонд бюджету - це формується для здійснення непередбачених...
Резиденти - це а) юридичні особи та їх відокремлені особи, які...
Рейс - це рух транспортного засобу від початкового до...
Рейтингова оцінка емітента - це характеризує рівень спроможності емітента...
Рейтингова оцінка цінних паперів емітента - це характеризує рівень спроможності позичальника...
Реклама - це інформація про особу чи товар, розповсюджена в...
Реклама на транспорті - це реклама, що розміщується на території...
Рекламні засоби - це засоби, що використовуються для доведення...
Рекламодавець - це особа, яка є замовником реклами для її...
Реконсиляція - це процедура контролю, яка полягає в ідентифікації...
Реконструкція жилого будинку - це перебудова жилого будинку з метою поліпшення...
Реконструкція житлового фонду - це перебудова житлового фонду з метою поліпшення...
Рентна плата - це рентна плата за транзитне транспортування...
Рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України - це загальнодержавний обов'язковий платіж, який...
Рентна плата, оподаткування, платник рентної плати - це рентна плата за нафту, природний газ і газовий...
Реорганізація банку - це злиття, приєднання, виділення, поділ банку,...
Реорганізація платника податків - це зміна його правового статусу
Репрографічне відтворення - це факсимільне відтворення у будь-якому розмірі...
Реструктуризація підприємства - це здійснення організаційно-господарських,...
Ресурси телекомунікаційних мереж - це наявні в телекомунікаційних мережах кількість...
Ретрансляція - це прийом і одночасна передача, незалежно від...
Референс лабораторія - це уповноважена відповідно Головним державним...
Рецидив злочинів - це вчинення нового умисного злочину особою, яка...
Рециркулюючий газ - це природний газ, який повернуто (закачано) в один...
Речовий доказ - це предмети матеріального світу, що містять...
Рибальство - це добування водних біоресурсів у...
Рибне господарство - це галузь економіки, завданнями якої є вивчення,...
Рибогосподарська діяльність - це діяльність юридичних осіб і фізичних осіб -...
Рибогосподарський водний об'єкт - це водний об'єкт , що використовується або може...
Рибогосподарські водні об'єкти за межами юрисдикції України - це виключні економічні зони іноземних держав,...
Рибоприймальний пункт - це спеціально визначене місце для обліку вилучених...
Рибопромислове судно - це судно, що використовується для здійснення...
Ризик - це ймовірність недекларування (неповного...
Ризики організованого аграрного ринку - це ризики невиконання умов біржових договорів ,...
Ринки фінансових послуг - це сфера діяльності учасників ринків фінансових...
Ринкова ціна - це ціна, за якою товари (роботи, послуги)...
Ринок телекомунікаційних послуг - це сфера обігу визначених телекомунікаційних...
Ринок теплової енергії - це сфера обороту теплової енергії як товару, на...
Ринок товарів (робіт, послуг) - це сфера обігу товарів (робіт, послуг), що...
Ринок товару - це сфера обороту товару , на який протягом певного...
Рівень акредитації - це рівень спроможності вищого навчального закладу...
Рівень включень - це максимально допустима кількість речовини, яка...
Рівень професійної діяльності - це арактеристика професійної діяльності за...
Рівність усіх платників перед законом, недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації - це забезпечення однакового підходу до всіх...
Рівномірність та зручність сплати - це установлення строків сплати податків та зборів,...
Рідкі відходи - це побутові відходи, що утворюються у будинку за...
Рік виготовлення транспортного засобу - це календарна дата виготовлення транспортного...
Річ - це предмет матеріального світу, щодо якого можуть...
Річ визначена родовими ознаками - це має ознаки, властиві усім речам того ж роду, та...
Річ внесена до готелю - це якщо вона передана працівникам готелю або...
Річ, визначена індивідуальними ознаками - це наділена тільки їй властивими ознаками, що...
Рішення про місцевий бюджет - це нормативно-правовий акт Верховної Ради...
Рішення суду - це рішення, постанова, ухвала суду, господарського...
Робота - це діяльність виконавця, результатом якої є...
Роботи - це проектування, будівництво нових, розширення,...
Роботодавець - це юридична особа (її філія, відділення, інший...
Роботодавець-платник корпоративного пенсійного фонду - це роботодавець, який визнає статут уже створеного...
Робоче місце інваліда - це місце або виробнича ділянка постійного або...
Робочий еталон - це еталон, призначений для повірки чи калібрування...
Робочий проект землеустрою - це сукупність нормативно-правових, економічних і...
Розбещення неповнолітніх - це вчинення розпусних дій щодо особи, яка не...
Розбій - це Напад з метою заволодіння чужим майном,...
Розголошення комерційної або банківської таємниці - це Умисне розголошення комерційної або банківської...
Роздрібна торгівля цукром - це діяльність з продажу цукру громадянам та іншим...
Розклад мовлення телерадіоорганізацій - це відкрита інформація телерадіоорганізацій, на...
Розклад руху - це сукупність графіків руху автобусів за маршрутом
Розкриті резерви - це резерви і фонди, створені або збільшені за...
Розмір втраченого фізичною особою внаслідок каліцтва або іншого ушкодження здоров'я заробітку (доходу), що підлягає відшкодуванню - це визначається у відсотках від середнього...
Розмір доходу фізичної особи-підприємця, втраченого фізичною особою внаслідок каліцтва або іншого ушкодження здоров'я, що підлягає відшкодуванню - це визначається з її річного доходу, одержаного в...
Розмір податкового зобов'язання з рентної плат - це добуток обсягу видобутої ним вуглеводневої...
Розміщені цінні папери - це цінні папери акціонерного товариства, відчужені...
Розміщення відходів - це зберігання (тимчасове розміщення до утилізації...
Розміщення цінних паперів - це відчуження цінних паперів емітентом або...
Розпис бюджету - це документ, в якому встановлюється розподіл...
Розповсюдження об'єктів авторського права і суміжних прав - це будь-яка дія, за допомогою якої об'єкти...
Розповсюдження продукції - це поява продукції на ринку України після введення...
Розповсюджувач - це будь-яка інша, ніж виробник або імпортер,...
Розповсюджувач реклами - це особа, яка здійснює розповсюдження реклами
Розподіл номерного ресурсу - це виділення номерного ресурсу з визначеного...
Розподіл смуг радіочастот - це регламентування відповідним записом у...
Розпорядження майном боржника - це система заходів щодо нагляду та контролю за...
Розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування - це рішення спеціально уповноваженого органу з...
Розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов - це рішення органу ліцензування про необхідність...
Розпорядник акцизного складу - це суб'єкт господарювання, який одержав ліцензію...
Розпорядник бази персональних даних - це фізична чи юридична особа, якій володільцем...
Розпорядник бюджетних коштів - це бюджетна установа в особі її керівника,...
Розпорядник державних коштів - це органи державної влади, органи влади Автономної...
Розпорядник майна - це фізична особа, на яку у встановленому цим...
Розрахункова книжка - це належним чином зброшурована та прошнурована...
Розрахункова операція - це приймання від покупця готівкових коштів,...
Розрахункова такса - це сума, що визначає розмір оплати за доступ до...
Розрахункова такса за послугу пропуску трафіка - це розмір плати за термінацію або транзит одиниці...
Розрахунковий банк - це банк, з яким депозитарій уклав договір про...
Розрахунковий документ - це документ встановленої форми та змісту , що...
Розрахунковий чек - це паперовий розрахунковий документ, що містить...
Розрахунковий чек (чек) - це документ, що містить нічим не обумовлене...
Розрахункові банківські операції - це рух грошей на банківських рахунках,...
Розрахунково-касове обслуговування - це послуги, що надаються банком клієнту на...
Розрахунок за акредитивом - це банк (банк-емітент) за дорученням клієнта...
Розрахунок за інкасовими дорученнями (за інкасо) - це банк (банк-емітент) за дорученням клієнта...
Розроблення наркотичних засобів, психотропних речовин - це застосування результатів наукових досліджень та...
Розсекречування матеріальних носіїв секретної інформації - це зняття в установленому законодавством порядку...
Розумна економічна причина (ділова мета) - це причина, яка може бути наявна лише за умови, що...
Розумний строк  - це найкоротший строк розгляду і вирішення...
Розчинник для екстрагування - це будь-яка речовина для розчинення харчового...
Розширений контроль - це процес перевірки безпечності та мінімальних...
Рослинні продукти - це гриби, ягоди, овочі, фрукти та інші харчові...
Ротація - це планове заміщення працівників дипломатичної...
Роумінг національний - це телекомунікаційна послуга, яка забезпечує...
Роялті - це будь-який платіж, отриманий як винагорода за...
Рухоме майно - це окрема рухома річ, сукупність рухомих речей,...
Рухомий зв'язок - це електрозв'язок із застосуванням...
Рухомі речі - це речі, які можна вільно переміщувати у просторі

А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я